Nominace


Dystopie Městského bloku

Autor: Pavel Bouše, MSc.

Návrh nenápadně upravuje strukturu zástavby ve vnitrobloku průmyslové části Kodaně. Důsledným popisem kvalit původního stavebního stavu a rozvíjením jeho detailů chrání to, co je cenné a nabízí prostor k novému využití.

 

Centrum řemesel

Autor: mgr inż. arch. Pawel Bussold

Práce je dobrým příkladem kvalitní konverze průmyslového objektu pro nový účel

 

Speciální rehabilitační nemocnice

Autor: Ing. arch. Radomír Feňo

Novostavba nemocnice navazuje na část stávajících objektů, rozvíjí stávající charakter území a může se stát iniciačním bodem k dalšímu rozvoji území.

 

Nové struktury ve starých stopách | Bílá labuť

Autor: MgA. Monika Jasioková

Fenomén blýskavých obchodních domů od slavných architektů z 30. let je definitivně umrtven novými trendy nákupních multicenter bez jakýchkoli výtvarných a architektonických kvalit, jež se v posledních desetiletích rozbujela jako nádorové onemocnění. Autorka zde naprosto bravurně odhaluje periferii v samém nitru pulzujícího města, trefně a s jistou nadsázkou vyzdvihuje tuto ikonu do nebe. Zážitek dále umocňuje vložením kultovního paternosteru do prosklené věže a umožňuje tak návštěvníkovi jeho „nekonečnou jízdu“.

 

Benešov – Dotvoření centra

Autor: Bc. Luboš Klabík

Práce dotváří městskou strukturu destabilizovaného centra. Soustředí se na veřejný prostor malého měřítka. Mapuje téma vnitřní periferie měst.

 

Nová městská čtvrť v Náchodě

Autor: Ing. arch. Jakub Kopecký

Periferie v centru – problém téměř každého města. Problém tedy zdánlivě běžný. Odpověď je však velice zajímavá. Autor ve své práci jednoznačně popírá developerské tendence a atributy, navrhuje malý sevřený urbanistický celek, vytváří prostorově zajímavé, ale zejména společensko-sociálně hodnotné prostředí. Zároveň tak reaguje na nové trendy způsobu života, kdy jsou opouštěny touhy po majetku a hledají se nové životní hodnoty. Princip hodný následování.

 

Dekompresní hranice Chebu

Autor: Ing. arch. Tereza Kupková

Za poněkud zvláštním názvem se skrývá jednoduchá a současně komplexní práce hledající ztracenou hranici historického jádra Chebu. Jeho okraj je podle autorky dnes nejasný a to, co z něj zbylo, se rozpadá. Jde tedy o periferii doslovnou (okraj určité části města) a současně vnitřní periferii ve smyslu znehodnoceného území. Hranici autorka vtipně rehabilituje návrhem nové hradební zdi. Nejde ale o nějakou repliku, která by dnes neměla žádný smysl, ale o soudobou reminiscenci na původní hradbu, která již nemá za cíl bránit, ale propojovat. Zeď přináší nové funkce, např. loubí nebo promenádu, v místě průchodu zdí je navržena i symbolická brána. Porotu oslovila aktuálnost tématu, komplexnost a současně úspornost řešení a skvělá prezentace návrhu.

 

Lázně pro duši

Autor: Radka Leláková

Návrh zabývající se rozhraním vesnice a krajiny je formou reakce na individualizaci společnosti s její zvýšenou poptávkou po sociálních kontaktech, trávení volného času, uvědomění si sebe sama a na stav venkova s umrtvováním jeho základních funkcí. Navržená lázeňská stavba na rozhraní vesnice a krajiny sleduje stopy původních statků a vytváří nové rozhraní fyzické mezi zástavbou vesnice a krajinou a rozhraní dějů a činností – práce na statku, relaxace a meditace v lázních a v jejich okolí. Porota oceňuje přínos k oživení venkovského osídlení, zejména vybraného území bývalých Sudet, a způsobu nastavení nadčasového řešení. Návrh je vyjádřením autorčina vnímání vesnice s problematickým oslabováním jejího významu a vyjádřením postoje k architektuře venkova a duchovnímu rozměru světa, v němž žijeme. Ve způsobu pochopení a nastavení cesty oživení vesnice je obsažena silná stránka návrhu.

 

Medzi sídliskom a mestom

Autor: Viktória Mravčáková

Návrh vstupuje do prostoru sídliště a města nečekanými měřítky zástavby a veřejného prostoru. Přináší urbanistickou různorodost, která reaguje na konkrétní situaci a přetváří anonymní sídlištní plochy zpět v živé město. Jde o cenný příspěvek k tématu revitalizace sídlišť a jejich vztahu s městskými celky.

 

Lineární lázně

Autor: Tereza Scheibová

Návrh téma periferie popisuje v nečekaných souvislostech na linii železnice. Práce v sobě obsahuje poutnický rozměr lázeňské turistiky. Perifernost se v práci stává hodnotou, zdrojem odpočinku.

 

Strategie ZBYT _ 461<461

Autoři: Martin Valíček, Bc. Linda Boušková

Tato práce se v letošním ročníku vymykala. Nejde o architektonický návrh ale o politickou strategii, jak hospodařit s nevyužívanými zanedbanými byty ve vlastnictví města Brna. Jde o aktuální téma - ceny bydlení se šplhají do neúnosné výše, ale města v ČR, na rozdíl od západních zemí, téměř všechny byty rozprodala a nové nestaví, takže nedokáží trh ovlivnit. Strategie ZBYT nabízí jednoduchou, ale zdá se realistickou cestu, na jejímž konci jsou cenově dostupné nájemní obecní byty. Téma periferie je v této práci obsaženo jednak v podobě opuštěných bytů rozesetých ve městě, ale lze ji vnímat i v kontextu sociálním – důsledkem nedostupnosti bydlení se mohou někteří z nás octnout na periferii společnosti. Navržená strategie je tedy na jednu stranu návodem na opravu nemovitostí, ale současně příspěvkem k větší udržitelnosti a stabilitě komunit našich měst a vesnic.

 


Více