Ceny Young Architect Award 2017 vyhlášeny
Nominace


Dystopie Městského bloku

Autor: Pavel Bouše, MSc.

Návrh nenápadně upravuje strukturu zástavby ve vnitrobloku průmyslové části Kodaně. Důsledným popisem kvalit původního stavebního stavu a rozvíjením jeho detailů chrání to, co je cenné a nabízí prostor k novému využití.

 

Centrum řemesel

Autor: mgr inż. arch. Pawel Bussold

Práce je dobrým příkladem kvalitní konverze průmyslového objektu pro nový účel

 

Speciální rehabilitační nemocnice

Autor: Ing. arch. Radomír Feňo

Novostavba nemocnice navazuje na část stávajících objektů, rozvíjí stávající charakter území a může se stát iniciačním bodem k dalšímu rozvoji území.

 

Nové struktury ve starých stopách | Bílá labuť

Autor: MgA. Monika Jasioková

Fenomén blýskavých obchodních domů od slavných architektů z 30. let je definitivně umrtven novými trendy nákupních multicenter bez jakýchkoli výtvarných a architektonických kvalit, jež se v posledních desetiletích rozbujela jako nádorové onemocnění. Autorka zde naprosto bravurně odhaluje periferii v samém nitru pulzujícího města, trefně a s jistou nadsázkou vyzdvihuje tuto ikonu do nebe. Zážitek dále umocňuje vložením kultovního paternosteru do prosklené věže a umožňuje tak návštěvníkovi jeho „nekonečnou jízdu“.

 

Benešov – Dotvoření centra

Autor: Bc. Luboš Klabík

Práce dotváří městskou strukturu destabilizovaného centra. Soustředí se na veřejný prostor malého měřítka. Mapuje téma vnitřní periferie měst.

 

Nová městská čtvrť v Náchodě

Autor: Ing. arch. Jakub Kopecký

Periferie v centru – problém téměř každého města. Problém tedy zdánlivě běžný. Odpověď je však velice zajímavá. Autor ve své práci jednoznačně popírá developerské tendence a atributy, navrhuje malý sevřený urbanistický celek, vytváří prostorově zajímavé, ale zejména společensko-sociálně hodnotné prostředí. Zároveň tak reaguje na nové trendy způsobu života, kdy jsou opouštěny touhy po majetku a hledají se nové životní hodnoty. Princip hodný následování.

 

Dekompresní hranice Chebu

Autor: Ing. arch. Tereza Kupková

Za poněkud zvláštním názvem se skrývá jednoduchá a současně komplexní práce hledající ztracenou hranici historického jádra Chebu. Jeho okraj je podle autorky dnes nejasný a to, co z něj zbylo, se rozpadá. Jde tedy o periferii doslovnou (okraj určité části města) a současně vnitřní periferii ve smyslu znehodnoceného území. Hranici autorka vtipně rehabilituje návrhem nové hradební zdi. Nejde ale o nějakou repliku, která by dnes neměla žádný smysl, ale o soudobou reminiscenci na původní hradbu, která již nemá za cíl bránit, ale propojovat. Zeď přináší nové funkce, např. loubí nebo promenádu, v místě průchodu zdí je navržena i symbolická brána. Porotu oslovila aktuálnost tématu, komplexnost a současně úspornost řešení a skvělá prezentace návrhu.

 

Lázně pro duši

Autor: Radka Leláková

Návrh zabývající se rozhraním vesnice a krajiny je formou reakce na individualizaci společnosti s její zvýšenou poptávkou po sociálních kontaktech, trávení volného času, uvědomění si sebe sama a na stav venkova s umrtvováním jeho základních funkcí. Navržená lázeňská stavba na rozhraní vesnice a krajiny sleduje stopy původních statků a vytváří nové rozhraní fyzické mezi zástavbou vesnice a krajinou a rozhraní dějů a činností – práce na statku, relaxace a meditace v lázních a v jejich okolí. Porota oceňuje přínos k oživení venkovského osídlení, zejména vybraného území bývalých Sudet, a způsobu nastavení nadčasového řešení. Návrh je vyjádřením autorčina vnímání vesnice s problematickým oslabováním jejího významu a vyjádřením postoje k architektuře venkova a duchovnímu rozměru světa, v němž žijeme. Ve způsobu pochopení a nastavení cesty oživení vesnice je obsažena silná stránka návrhu.

 

Medzi sídliskom a mestom

Autor: Viktória Mravčáková

Návrh vstupuje do prostoru sídliště a města nečekanými měřítky zástavby a veřejného prostoru. Přináší urbanistickou různorodost, která reaguje na konkrétní situaci a přetváří anonymní sídlištní plochy zpět v živé město. Jde o cenný příspěvek k tématu revitalizace sídlišť a jejich vztahu s městskými celky.

 

Lineární lázně

Autor: Tereza Scheibová

Návrh téma periferie popisuje v nečekaných souvislostech na linii železnice. Práce v sobě obsahuje poutnický rozměr lázeňské turistiky. Perifernost se v práci stává hodnotou, zdrojem odpočinku.

 

Strategie ZBYT _ 461<461

Autoři: Martin Valíček, Bc. Linda Boušková

Tato práce se v letošním ročníku vymykala. Nejde o architektonický návrh ale o politickou strategii, jak hospodařit s nevyužívanými zanedbanými byty ve vlastnictví města Brna. Jde o aktuální téma - ceny bydlení se šplhají do neúnosné výše, ale města v ČR, na rozdíl od západních zemí, téměř všechny byty rozprodala a nové nestaví, takže nedokáží trh ovlivnit. Strategie ZBYT nabízí jednoduchou, ale zdá se realistickou cestu, na jejímž konci jsou cenově dostupné nájemní obecní byty. Téma periferie je v této práci obsaženo jednak v podobě opuštěných bytů rozesetých ve městě, ale lze ji vnímat i v kontextu sociálním – důsledkem nedostupnosti bydlení se mohou někteří z nás octnout na periferii společnosti. Navržená strategie je tedy na jednu stranu návodem na opravu nemovitostí, ale současně příspěvkem k větší udržitelnosti a stabilitě komunit našich měst a vesnic.

 Putovní výstava 2017


19. - 23. 9. 2017

Veletrh FOR ARCH, Hala 1 - expozice 1G1
PVA EXPO PRAHA
Beranových 667, Praha 9 – Letňany

 

30. 9. - 13. 10. 2017

Den architektury
FA VUT v Brně
Poříčí 273/5, Brno

11.00 - 17.00 hod.

30. 9. 2017 od 13.00 hod.

 

9. - 11. 11. 2017

Olomoucké dny architektury a stavebnictví
Výstaviště Flora Olomouc
Smetanovy sady, Wolkerova 17, Olomouc

 

20. 11. - 6. 12. 2017

Urban centrum
Mečová 5, Stará radnice, Brno

 


Další zastávky putovní výstavy budou průběžně doplněny.


Kdo získá Cenu veřejnosti v soutěži mladých architektů?


I Váš hlas může rozhodnout o Ceně veřejnosti v 9. ročníku soutěže Young Architect Award, do kterého bylo přihlášeno celkem 39 prací. Pro svého favorita můžete hlasovat od 21. 7. do 11. 9. 2017 zde. Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s výstavou soutěžních prací letos na téma Periferie uvnitř i na okraji se koná 21. září 2017 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech při veletrhu FOR ARCH. Na vyhlášení výsledků naváže přednáška mexického architekta Alberta Kalacha spojená s diskusí pod vedením Adama Gebriana. Více na www.krizovatkyarchitektury.czUzávěrka přihlášek prodloužena do 4. 7. 2017


Uzávěrka přihlášek prodloužena do 4. 7. 2017 do 16.00 hod.Může architektura měnit svět? Alberto Kalach hostem letošních Křižovatek architektury


Vyhlášení výsledků soutěže dne 21. září předchází přednášce významného mexického architekta Alberta Kalacha. Přijďte diskutovat o současné architektuře! „Architektura je jediným lidským nástrojem pro obydlování světa. Obydlováním měníme naše okolí a životní prostředí, měníme i způsob, jakým svět obýváme a užíváme“, říká Alberto Kalach. Přednášku s navazující diskuzí moderuje Adam Gebrian. Více na www.krizovatkyarchitektury.cz

 YAA 2017 - uzávěrka již 30. června


Využijte šanci a bojujte o ceny v soutěži pro studenty a architekty do 33 let. Zašlete svůj návrh oživení periferie uvnitř či na okraji měst a obcí do 30. 6. 2017 do 16 hod. Probíhat bude opět i hlasování veřejnosti a putovní výstava nejlepších prací! On-line přihláškaZávazné požadavky pro zpracování soutěžního výstavního panelu


Formát B1 (šířka 707 mm, výška 1000 mm), CMYK

Soutěžící dodá soutěžní výstavní panel elektronicky v tiskové kvalitě ve formátu PDF (bitmapy použité v pdf max. 150 dpi) nebo TIFF (rozlišení 180-200 dpi, zapnout LZW kompresi). Vše bez přesahů, spadávek a jakýchkoli tiskových značek.

U Adobe produktů ideálně při ukládání použít přednastavení "Kvalitní tisk" (Press Quality).
Nikde nenechávat zaškrtnutou volbu "Zachovat možnost úprav v Illustratoru".

Obecně by finální soubory neměly mít více jak 200-300 MB (záleží na motivu) ideálně však do 100 MB.

POVINNÉ ZÁHLAVÍ

K přípravě soutěžního výstavního panelu použijte, prosím, připravené záhlaví. Záhlaví panelu nelze barevně upravovat. Do kolonky Autor uveďte přihlašovatele dle přihlášky, do kolonky Spoluautor uveďte případné další autory, kteří se společně podíleli na přihlášeném díle. Další spolupracovníky (nemající ale statut autorství) uveďte v případě zájmu v textové části práce. V případě, že se jedná o školní práci, v kolonce Firma | Fakulta, škola vyplňte jméno fakulty a školy, pokud se nejedná o školní práci, vyplňte pouze název firmy/ateliéru, je-li.

 

OBSAH PANELU

Název projektu, 2-3 věty (maximálně půl strany textu) charakterizující návrh řešení situace, dodání situace, půdorysů, řezů, pohledů, vizualizací v potřebném rozsahu dle vlastní úvahy. Soutěžící dodává pouze grafický podklad pro tisk panelu, výrobu panelu zajišťuje vyhlašovatel soutěže.

 

Veškerá technická dokumentace bude mít uvedena měřítka. Každý volí vlastní rozmístění textové a obrazové části včetně barvy pozadí.

 

Záhlaví panelu YAA 2017

Vzor panelu YAA 2017On-line přihláška spuštěna!


Přijímáme přihlášky do 9. ročníku soutěže. Své práce můžete přihlásit do 30. 6. 2017 do 16 hod. On-line přihlášku naleznete zde.Výstava YAA 2016 na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí


Nejlepší práce 8. ročníku soutěže jsou ve dnech 8. 3.-23. 4. 2017 vystaveny v Muzejním a galerijním centru, zámek Žerotínů, ve Valašském Meziříčí. K vidění jsou všechny oceněné a nominované studie na téma Architektura mimo čas. VíceOn-line přihláška


Přihláška se připravuje.Mladí architekti oživí "periferie"


9. ročník soutěže Young Architect Award začíná

 

Účastníci architektonické přehlídky budou letos hledat řešení, jak znovuoživit periferie našich měst. Své práce mohou přihlašovat jak studenti, tak začínající architekti do 33 let. Uzávěrka přihlášek je 30. června. Výsledky soutěže budou vyhlášeny první den mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

 

Soutěžící by měli zpracovat nejen vlastní projekt, ale i identifikovat a vyhledat problémové periferie uvnitř nebo na okraji měst. Jedná se o návrhy, jak proměnit disfunkční města a obce, jak oživit opuštěná místa dopravních koridorů či tzv. místa na rozhraní. Účastníci si mohou zvolit lokalitu z doporučených partnerskými městy, ale také vlastní, kterou považují za problémovou a která splňuje kritéria soutěže.

 

"Na první pohled se může zdát toto téma velice snadné. Nicméně po důslednějším hledání, co to vlastně periferie vůbec je, nedocházíme k jednoznačnému závěru. Samotná interpretace této definice soutěžícími může přinést překvapivé výsledky. A právě tato nejednoznačnost mne na tomto tématu přitahuje," dodává Petr Stolín, předseda poroty. VíceNovinka 2017: Cena CEMEX


Generálním partnerem letošního 9. ročníku soutěže se stala společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o., která se připojí s vlastní cenou. „Smyslem Ceny CEMEX je podporovat autory, kteří přicházejí s inovativním řešením v oblasti užití betonových konstrukcí a materiálů v souladu s hlavním tématem „Periferie uvnitř i na okraji“. Betonové konstrukce jsou často spojovány s oblastmi městských periferií (dopravní koridory, sídliště atd.). Inovativní řešení mohou přinášet beton na periferii v jiných nových souvislostech a kvalitách,“ říká Vesselin Barliev, zástupce společnosti CEMEX.Ceny


 

 • Hlavní cena: Titul CEMEX Young Architect Award 2017 ve výši 30.000 Kč 
  + věcná cena: CAD program Artlantis Studio 
  + roční předplatné časopisu ARCHITECT+
   
 • Cena CEMEX
   
 • Cena architekta Josefa Hlávky ve výši 25.000 Kč
   
 • Cena rektora ČVUT za školní práci ve výši 10.000 Kč
   
 • Cena rektora TUL za školní práci ve výši 10.000 Kč
   
 • Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla
   
 • Cena časopisu ARCHITECT+ za inovativní a citlivý přístup k řešení
   
 • Cena časopisu ERA21 za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti

 

Statut Ceny CEMEX

Cena je udělována studentům a mladým tvůrcům architektury v mezinárodní soutěži Young Architect Award. Smyslem Ceny CEMEX je podporovat autory, kteří přicházejí s inovativním řešením v oblasti užití betonových konstrukcí a materiálů v souladu s hlavním tématem „Periferie uvnitř i na okraji“. Betonové konstrukce jsou často spojovány s oblastmi městských periferií (dopravní koridory, sídliště atd.). Inovativní řešení mohou přinášet beton na periferii v jiných nových souvislostech a kvalitách.

 

Hodnotící kritéria:

 • inovativnost,
 • ohleduplnost k životnímu prostředí, udržitelnost,
 • kvalita architektonického řešení.

 

Statut Ceny architekta Josefa Hlávky

Cena je udělována studentům a mladým tvůrcům architektury v mezinárodní soutěži Young Architect Award. Byla vyhlášena při příležitosti stoletého výročí úmrtí významného českého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky (1831-1908), který v roce 1904 založil dodnes trvale existující Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Za hlavní poslání tohoto Nadání stanovil podporovat veškerou vědeckou, literární a uměleckou činnost národa českého a rovněž snaživé a způsobilé studenty českých vysokých škol.

Cena architekta Josefa Hlávky:

 • je zřízena k podpoře studia, rozvoje tvorby a uplatnění mladých architektů
 • je udělována v oborech architektura, urbanismus, tvorba krajiny a zahradní architektury
 • je udělována na základě vyhodnocení do soutěže přihlášených architektonických a urbanistických studií, návrhů a projektů, které mají podnětnou uměleckou nebo technickou úroveň, včetně způsobu zpracování a rovněž inovační záměr obecně prospěšného významu
 • je udělována každoročně od roku 2007, v kalendářním roce nejvýše jedenkrát. Od roku 2009 patří k trvalým nadačním aktivitám
 • sestává se z diplomu a peněžní částky ve výši 25.000 Kč.

 

Statut Ceny časopisu Moderní obec

Cena bude udělena za přínos vybrané studie k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla a bude sestávat z diplomu, skleněného artefaktu a ročního předplatného časopisu Moderní obec.


Statut Ceny časopisu ARCHITECT+

Cena bude udělena za inovativní a citlivý přístup k řešení a bude sestávat z ročního předplatného časopisu ARCHITECT+ a širší prezentace oceněné práce v časopise ARCHITECT+.

 

Statut Ceny časopisu ERA21

Cena bude udělena za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti a bude sestávat z diplomu, ročního předplatného časopisu ERA21 a odborné publikace.Seznamte se s porotou 2017


Účast v odborné porotě 9. ročníku YAA přijala Zdeňka Vydrová, městská architektka Litomyšle, držitelka Cen Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury a Architekt obci 2016 za spolupráci mezi architektem a obcí. Dále Jiří Opočenský, ov architekti, v roce 2015 nominovaný na evropskou cenu za architekturu Mies van der Rohe Award a držitel 2 ocenění v předchozích ročnících YAA, Petr Stolín, Petr Stolín Architekt, hlavní cena v soutěži Česká cena za architekturu 2016 a David Mareš, třiarchitekti, nominovaný na Českou cenu za architekturu 2016. Hodnotit s nimi již tradičně bude i Josef Pechar, zástupce Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových. Více informací představíme do konce roku.

 Putovní výstava YAA 2016 pokračuje


Další zastávkou putovní výstavy nejlepších prací 8. ročníku soutěže se stává FAST VŠB-TU Ostrava, odkud výstava zamíří do Urban centra v Brně. Termíny a více informací naleznete ZDE. Srdečně zveme.Závěrečná zpráva Young Architect Award


 Ceny Young Architect Award 2016 předány


Celkem 7 autorů si rozdělilo ocenění v rámci letošního 8. ročníku soutěže na téma Architektura mimo čas. Ocenění byla předána z rukou náměstkyně ministra kultury Anny Matouškové, zastupitelky hl. m. Prahy Elišky Kaplický Fuchsové a dalších významných hostů 20. září při veletrhu FOR ARCH. Titul Young Architect Award 2016 obdržela práce Haydarpaşa: Performance space od Michaely Benešové. VíceVýsledky


Titul Young Architect Award 2016
Cena CEGRA

Haydarpaşa: Performance space

Autor: Bc. Michaela Benešová

Škola: Accademia di Architettura di Mendrisio, USI

Ateliér: Atelier Aires Mateus

 

Cena architekta Josefa Hlávky

Cena veřejnosti (hlasování veřejnosti na portále soutěže www.yaa.cz)

Práce s fragmenty

Autor: MgA. Ing. arch. Dita Mrázková

Škola: AVU v Praze

Ateliér: Ateliér architektonické tvorby/škola Emila Přikryla

 

Cena rektora ČVUT za školní práci

Kód v architektuře

Autor: Jakub Trčka

Škola: FUA TU v Liberci

Ateliér: PROSTOR S

 

Cena rektora TUL za školní práci

Programovatelná hmota/Programmable matter

Autor: Monika Rafajová

Škola: FA ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér experimentální | Florián | FLOW

 

Cena časopisu Moderní obec

za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla

Kaplnka vzkriesenia

Autor: Samuel Netočný

 

Cena časopisu ARCHITECT+

za inovativní a citlivý přístup k řešení

absolutní absence

Autor: Norbert Obršál

Škola: FA VUT v Brně

Ateliér: Ústav prostorové tvorby

 

Cena časopisu ERA21

za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti

Autentické město

Autor: Bc. Vojtěch Tecl

Škola: VŠUP v Praze

Ateliér: Architektura 2

 

Cena veřejnosti (hlasování veřejnosti na portále soutěže www.yaa.cz)

Konverze areálu bývalé textilní továrny v Železném Brodě

Autor: Ing. arch. Petr Stojanov

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Rothbauer

 


 

Zhodnocení ročníku 2016

 

Nejdříve bych chtěl poděkovat všem zúčastněným mladým architektům i všem ostatním, kteří se na soutěži a jejím průběhu podíleli. Studenti a mladí architekti neváhali strávit mnoho času na předvedení vlastní vize o svém pohledu na vyhlášené téma.

Letošní rok bylo vypsáno téma ideové, které dle názoru poroty je obzvlášť v dnešní době hledání identity české architektury velmi aktuální. Uvědomění si tohoto problému probíhalo na pozadí zkušeností mladých architektů s mezinárodním kontextem.

Porota byla překvapena nevelkým množstvím nápaditých řešení, avšak ta, která porota hodnotila mezi nejlepšími, stála za to.

Potvrdilo se tím, že opravdový talent není nic běžného a kdo se takto projeví, měl by dostávat další šance.

V zastoupení poroty a organizátorů přeji všem mladým architektům spoustu talentu a chuť vytvářet náš svět krásnějším.

 

Zdeněk Fránek, předseda poroty

 


 

Protokol o průběhu soutěže – 1. kolo

Protokol o průběhu soutěže – 2. koloZvolte svého vítěze. I Váš hlas může rozhodnout!


I Váš hlas může rozhodnout o Ceně veřejnosti, která bude zveřejněna v rámci slavnostního vyhlášení výsledků spojeného s vernisáží výstavy 20. září 2016 v PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Vybírat můžete do 12. září 2016 z celkem 18 studií, které odborná porota poslala do finále.O titul bojuje 76 prací


Celkem 76 prací je přihlášeno do 1. kola 8. ročníku soutěže. Přehled nominací, prací, které postupují do 2. kola soutěže, bude zveřejněn 1. července po prvním jednání odborné poroty.Uzávěrka 1. kola již 20. 6. 2016


Soutěž pro studenty a mladé architekty do 33 let Young Architect Award 2016 přijímá přihlášky! Na velikosti práce nezáleží! Může být drobným zásahem, experimentem či jen filosofickým přístupem. Letošní téma: Architektura mimo čas. Účast v 1. kole bez poplatku. Bořte s námi mýtus o architektuře jako výhradně technické disciplíně. On-line přihláška zdeZákladní informace


 

8. ročník architektonické soutěžní přehlídky

 

Předmět soutěžní přehlídky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže. 

 

Účel a poslání soutěžní přehlídky

Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.

 

Téma soutěžní přehlídky

Architektura mimo čas

Hledáme dílo, které nenahlíží na architekturu z čistě užitného, technického či estetického hlediska, nýbrž dílo, které se snaží přiblížit k podstatnému. Tedy dílo, které se vztahuje k dnešní době, ale zároveň stojí mimo čas. Téma je záměrně „široké“, otevřené různým měřítkům, zadáním a způsobům zpracování, vždy však v sobě obsahuje ono hledání samotné podstaty architektury.

Na velikosti práce nezáleží – může být drobný zásah, experiment, důraz na novátorský přístup, přihlášen může být i jen teoretický/filosofický přístup (součástí musí být zdůvodnění výběru tématu).

 

Soutěžní kategorie

Ideové studie

Ideové studie mohou vzniknout jak v rámci školních prací pod odborným dohledem vedoucího ateliéru, tak i mimo školní výuku.

 

Dvoukolová soutěžní přehlídka

Do 1. kola soutěžní přehlídky dodají soutěžící:

 • krátkou anotaci obsahující zdůvodnění výběru tématu v rozsahu max. 800 znaků vč. mezer
 • 4-6 ks fotografií či perspektiv na šířku
 • nebo video

Detailní specifikace podkladů viz soutěžní podmínky.

 

Do 2. kola postoupí max. 20 prací, které vybere odborná porota na svém prvním jednání. Finalisté, autoři nominovaných prací do finále, budou vyzváni k dodání elektronických dat pro výrobu výstavních panelů.

Detailní specifikace podkladů viz soutěžní podmínky.

 

Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti

 • kvalita architektonického/urbanistického řešení,
 • výběr místa, koncepčnost a kontextuálnost řešení,
 • přínos pro kvalitu životního prostředí, šetrnost a chytrost návrhu,
 • novátorství a originalita práce.

 

Účastníci soutěže

Do soutěžní přehlídky mohou své dílo přihlásit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

Termíny

 Odborná porota


Řádní členové poroty

Nezávislí:

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FEng., FUA TU v Liberci, Fránek Architects, předseda poroty

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

Ing. arch. Jakub Fišer, Aulík Fišer architekti, s.r.o.

MgA. Jana Hlavová

           

Závislí:

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 

Náhradníci poroty

Ing. arch. Martin Stoss, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

doc. Ing. arch. Jiří Buček, FUA TU v Liberci

 


Seznamte se s členy odborné poroty

 

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FEng.

narozen 26. 8. 1961 v Boskovicích

Studia
1980–1985 Fakulta architektury VUT v Brně

Odborná praxe
1986–1989 – ÚHA Blansko
1989 zakládá firmu Zdeněk Fránek architect & associates
1994–1996 externí přednášející na FA VUT Brno

Současné aktivity
Pracuje v Brně, od roku 2004 ve vlastním ateliéru na Kamenné ul. č. 13, žije v Blansku.
Od 2006 je profesorem na FUA TU v Liberci. Od 2013 děkanem FUA TU v Libereci.

Více >>

 


 

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

Narozen: 1970. Absolvoval studium na Fakultě architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze a Školu architektury na Akademii výtvarných umění v Praze. V roce 1998 založil společně s Tomášem Hradečným a Janem Šépkou architektonickou kancelář HŠH architekti a v roce 2009 vlastní architektonickou kancelář Petr Hájek Architekti. Od roku 2004 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde byl v roce 2010 jmenován docentem. Od roku 2012 vede autorský ateliér architektury na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Je zakladatelem a předsedou představenstva nadačního fondu na podporu umění a talentu Art-Now a zakladatelem sdružení LEA – Laboratoř Experimentální Architektury. Za svou pedagogickou práci na výzkumu v oblasti urbanismu s názvem Anastomosis získal v roce 2012 cenu rektora ČVUT za aplikaci výzkumu v praxi. K nejznámějším stavbám, na kterých autorsky pracoval, patří: Horní náměstí v Olomouci, Jiřské náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum Olomouc (HŠH), Úpravy zámeckého návrší v Litomyšli (HŠH), Jízdárna-multifunkční sál (HŠH), Vila v Berouně (HŠH), Vila Hermina (HŠH), Obytné kontejnery, Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání - KCEV, Dům Chameleon. Zúčastnil se řady výstav a sympózií doma i v zahraničí (mega, space house, urbo kune, ad triangulum). Za svou práci získal řadu ocenění (Cena Grand prix Obce architektů, Freiraum no2, Bauwelt–Preis, Stavba roku, Cena Klubu za starou Prahu, Cena R. Eitelbergera, česká nominace na cenu Miese van der Rohe).

 


 

Ing. arch. Jakub Fišer

nar. 1.6.1972 v  Praze, Česká republika
1986 –1990 Střední průmyslová škola stavební v Praze

1990 – 96 FA ČVUT v Praze, diplomní projekt Polyfunkční objekt Revoluční – Novomlýnská – vedoucí Ing. arch. O. Hájek

1995 – 2006 STUDIO A

2007 – Aulík Fišer architekti

2008 – člen akademie architektury OA a ČKA

2009 – 2010 člen dozorčí rady Nadace české architektury

2010 – 2011 předseda dozorčí rady NČA

2011 – mluvčí iniciativy Za novou Prahu

2012 – dosud člen správní rady NČA

2012 – dosud člen Metropolitní ozvučné desky v Praze

2012 – 2014 člen Komise rady MHMP pro změny úz. plánu
2012 – 2013 zastupující vedoucí atelieru A1 na VŠUP v Praze

2013 – odborný garant Letní školy architektury Plasy (společně s P. Volfem)
2015 – lektor letní školy architektury v Litomyšli 

 


 

MgA. Jana Hlavová

V roce 2014 absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru architektonické tvorby prof. Emila Přikryla. V letech 2012 a 2013 působila jako stážistka v tokijském ateliéru junya.ishigami+associates a v antverpském ateliéru Bovenbouw architecten. Před příchodem na Školu architektury AVU pracovala v liberecké kanceláři SIAL Architekti a inženýři. V letech 2005 až 2009 studovala v bakalářském programu obor architektura na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde absolvovala v ateliéru prof. Zdeňka Fránka. V roce 2008 získala cenu Ještěd f kleci, v roce 2015 jí byla udělena Cena Josefa Hlávky. V současnosti spolupracuje s ateliérem FAM Architekti.

 


 

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.

architekt, teoretik a historik architektury, vysokoškolský pedagog

Narozen v roce 1934 v Praze

Vzdělání:

- 1953-1959 / ČVUT, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

- 1978 / Centro Internazionale studi di architettura Andrea Palladio, Vicenza, Itálie

Profesní praxe:

- 1959-1976 / asistent, docent na Katedře teorie, vývoje a rekonstrukcí architektury. Fakulta stavební ČVUT v Praze

- 1977-1992 / docent, profesor pro obor architektura, Fakulta architektury ČVUT v Praze

- 1971-1990 / vedoucí katedry, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze

- 1976-1990 / člen vědecké rady ČVUT

- 1984-1992 / člen Trainig committee ICOMOS

- 1985-1990 / člen Vědeckého kolegia věd o umění ČSAV

- od 1988 / člen správy, od 1993 člen prezídia a správní rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Od počátku pedagogické činnosti se zabývá architekturou 19. a 20. století, památkovou ochranou moderní architektury, regenerací centrálních částí sídel a teorií tvorby životního prostředí. Výsledky odborné práce uveřejnil v řadě knih, sbornících vědeckých prací, odborných časopisech, ve scénářích filmu a výstav, přednesl na mezinárodních konferencích např. vysokých škol, ICOMOS, Hlávkovy nadace, konaných v ČR a zahraničí.

Knižní publikace:

- Moderní architektura v Československu, 1966 a 1970, (s O. Dostálem, V. Procházkou)

- Architektura, 1967, 1969 (kol. autorů)

- Tisíciletý vývoj architektury, 1971, 1979, 1989, Moskva 1984, 1987, (s J. Staňkovou)

- Vývoj architektury v 19. a 20. století, 1974, 1978, 1981, 1987

- Staletá Praha, 1975, (kol. autorů)

- Architektura svědectví dob, 1974, 1977, 1987, (B. Syrový a kol.)

- Československá architektura, 1979

- Architektura a životní prostředí v českých zemích od pravěku až k prahu současnosti, 1980 (J. Štursa a kol.)

- International Handbook of Contemporary Developments in Architecture, 1981, Londýn, Westport, (W. Sanderson a kol.)

- Programy české architektury, 1981, (s P. Ulrichem)

- Učebnice architektury, 1981, (s A. Ružičkou, J. Staňkovou)

- Proměny české architektury, 1987, (Z. Kuna a kol.)

Katalogy výstav:

- Životní dílo Karla Honzíka, Praha 1967

- Československá architektura 20. století, Praha 1967, Londýn 1970, Charleroi 1972, Havana 1973, Moskva 1974, Kahira 1985

- Václav Hilský architektonické dílo, Praha 1981

- Architektura dialog prostoru a času, Praha 1981, (kol. autorů)

- Život s architekturou Josef Hrubý, Praha 1986

- Tradice a současnost, Praha 1986, (kol. autorů)

- Architektura, urbanismus a územní plánování, Praha 1987Pro média
Záštita
ABF, a.s.

 

vyhlašuje

 

8. ročník architektonické soutěžní přehlídky

 

Young Architect Award 2016 

 

1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

1.1. Vyhlašovatel soutěžní přehlídky

Název: ABF, a.s.

Adresa: Mimoňská 645, Praha 9 – Prosek, 190 00

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Tomáš Kotrč, MBA, generální ředitel

Tel./fax: +420 225 291 111/+420 225 291 197

E-mail: sekretariat@abf.cz

IČ: 63080575

DIČ: CZ63080575

 

1.2. Sekretář soutěžní přehlídky

Jméno: Bc. Eva Pácaltová

Adresa: Mimoňská 645, Praha 9 – Prosek, 190 00

Tel.: +420 225 291 117

E-mail: pacaltova@abf.cz

 

1.3. Přezkušovatel soutěžních prací

Jméno: Bc. Eva Pácaltová

Adresa: Mimoňská 645, Praha 9 – Prosek, 190 00

Tel.: +420 225 291 117

E-mail: pacaltova@abf.cz

 

2. PŘEDMĚT, ÚČEL A TÉMA SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

2.1. Předmět soutěžní přehlídky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže.

 

2.2. Účel a poslání soutěžní přehlídky

Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.

 

2.3. Téma soutěžní přehlídky

Architektura mimo čas

 

3. DRUH SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ

 

3.1. Druh soutěžní přehlídky

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje jako neanonymní dvoukolová soutěžní přehlídka.

 

3.2. Soutěžní kategorie

Ideové studie

 

3.3. Způsob vyhlášení soutěžní přehlídky

Soutěžní přehlídka bude vyhlášena prostřednictvím odborných médií, na internetových stránkách vyhlašovatele www.abf.cz a soutěže www.yaa.cz.

 

3.4. Náležitosti oznámení výsledků soutěžní přehlídky

Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejlepších soutěžních prací soutěžní přehlídky zveřejněním na webových stránkách soutěže www.yaa.cz, o čemž bude informovat všechny soutěžící i porotce e-mailem. Výsledek zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěžní přehlídku samu.

 

3.5. Jazyk soutěžní přehlídky

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje a bude probíhat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 

4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY

 

4.1. Podmínky účasti v soutěžní přehlídce pro studenty a mladé architekty

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

Soutěžní přehlídky se mohou účastnit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

 

V případě, že je práce vypracována pod odborným vedením člena poroty, ten se zdrží hlasování při hodnocení této práce. Tato skutečnost bude uvedena v protokolu o průběhu soutěžní přehlídky.

 

Soutěžící nesmí být členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty nebo přezkušovatelem soutěžních prací této soutěžní přehlídky.

 

Zároveň nesmí být manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky řádných členů nebo náhradníků poroty a těch, co se účastnili přípravy podmínek.

 

5. SOUTĚŽNÍ PODKLADY

 

5.1. Vyzvednutí soutěžních podmínek

Soutěžní podmínky v českém nebo anglickém jazyce je možné stáhnout na stránkách vyhlašovatele www.yaa.cz.

 

6. POŽADOVANÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍ PRÁCE, JEJICH OBSAH, GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA

 

6.1. Přihláška do soutěžní přehlídky

6.1.1. - 1. kolo

6.1.1.1. Přihláška do soutěžní přehlídky pro studenty architektury, architekty a autodidakty do 33 let – online přihláška na stránkách soutěže www.yaa.cz.

6.1.1.2. Čestné prohlášení o autorských právech k přihlášené práci – je součástí on-line přihlášky.

 

6.1.2. - 2. kolo (práce nominované odbornou porotou do finále)

6.1.2.1. Zaplacení poplatku

ve výši 800 Kč na účet č. 5085320005/4000, Expobank CZ a.s., bankovní poplatky spojené s převodem hradí plátce.

Podklady k platbě (variabilní symbol, IBAN, SWIFT) budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí online přihlášky. Částka je určena na výrobu výstavních panelů (DTP příprava a tisk). Poplatek je možné uhradit rovněž osobně při předání soutěžních prací sekretáři soutěže.

 

6.2. Obsah soutěžní práce – v digitální formě (přes el. úschovnu, e-mailem, na CD nebo DVD)

6.2.1. - 1. kolo

6.2.1.1. Textová dokumentace

Krátká anotace obsahující zdůvodnění výběru tématu v rozsahu max. 800 znaků včetně mezer ve formátu .doc, v českém, případně slovenském jazyce.

 

6.2.1.2. Obrazová dokumentace

4-6 ks fotografií či perspektiv na šířku očíslovaných dle pořadí důležitosti pro zveřejnění v elektronickém katalogu soutěže, na webu soutěže (první 2 fotografie/perspektivy) pro hlasování veřejnosti a pro případnou prezentaci díla mediálními partnery soutěže, nebo video (způsob prezentace volí soutěžící):

a) ve formátu JPG nebo TIF, tisková kvalita (s poměrem stran 16:9 - šířka:výška, min. rozlišení 1890x1063 px, tedy 16x9 cm při rozlišení 300 DPI)

b) ve formátu JPG, GIF či PNG, kvalita pro web

c) video v některém z formátů: .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM 

 

6.2.2. - 2. kolo

6.2.2.1. 1 panel - grafické uspořádání dle nadefinovaného vzorového panelu (ke stažení na www.yaa.cz) ve formátu tiskového PDF, B1, dodržet formát CMYK.

Obsah panelu: název projektu, 2-3 věty (maximálně půl strany textu) charakterizující návrh řešení situace, dodání situace, půdorysů, řezů, pohledů, vizualizací v potřebném rozsahu dle vlastní úvahy. Soutěžící dodává pouze grafický podklad pro tisk panelu, výrobu panelu zajišťuje vyhlašovatel soutěže.

Veškerá technická dokumentace bude mít uvedena měřítka.

 

6.3. Soutěžní práce

Soutěžní práce se stává majetkem vyhlašovatele za účelem publicity a prezentace soutěžní přehlídky.

 

7. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

 

7.1. Přípustné způsoby předání soutěžních prací - pro 1. i 2. kolo

7.1.1. Soutěžní práce lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 08.00 hod. až 16.30 hod. a v konečný den lhůty k odevzdání od 08.00 hod. do 16.00 hod. sekretáři soutěžní přehlídky (viz 1.2.).

7.1.2. V případě odeslání soutěžní práce poštou musí být doručena sekretáři nejpozději v konečný den a hodinu určenou pro odevzdání (viz 11.4.). Odpovědnost za včasné doručení soutěžní práce nese soutěžící.

 

8. KRITÉRIA HODNOCENÍ

 

8.1. Kritéria, podle kterých budou soutěžní práce hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

 • kvalita architektonického/urbanistického řešení,
 • výběr místa, koncepčnost a kontextuálnost řešení,
 • přínos pro kvalitu životního prostředí, šetrnost a chytrost návrhu,
 • novátorství a originalita práce.

 

8.2. Důvody pro vyloučení ze soutěžní přehlídky

Porota vyloučí z posuzování všechny soutěžní práce, které nebyly doručeny v požadovaném termínu a rozsahu (viz 6.2.).

 

9. POROTA

 

9.1. Členové poroty

9.1.1. Řádní členové poroty

Nezávislí:

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FUA TU v Liberci, Fránek Architects, předseda poroty

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

Ing. arch. Jakub Fišer, Aulík Fišer architekti, s.r.o.

MgA. Jana Hlavová

 

Závislí:

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 

9.1.2. Náhradníci poroty

Ing. arch. Martin Stoss, Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

doc. Ing. arch. Jiří Buček, FUA TU v Liberci

 

10. CENA

 

10.1. Ceny

 • Hlavní cena: Titul Young Architect Award 2016 ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) 
  + věcná cena: CAD program Artlantis Studio 
  + roční předplatné časopisu ARCHITECT+
   
 • Cena architekta Josefa Hlávky ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých)
   
 • Cena rektora ČVUT za školní práci ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
   
 • Cena rektora TUL za školní práci ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
   
 • Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla
   
 • Cena časopisu ARCHITECT+ za inovativní a citlivý přístup k řešení
   
 • Cena časopisu ERA21 za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti

 

Podrobný popis jednotlivých cen na www.yaa.cz.

 

10.2. Podmínky pro případné rozhodnutí o navýšení, jiném rozdělení, popřípadě neudělení některých cen

Porota může rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do Protokolu o průběhu soutěžní přehlídky. Případně mohou být ceny navýšeny o dary sponzorů či partnerů.

 

10.3. Náležitosti zdanění cen rozdělených v soutěžní přehlídce

10.3.1. Ceny udělené v soutěžní přehlídce fyzickým osobám a přesahující částku 10.000 Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o aktuální daň z příjmu, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.

10.3.2. Ceny udělené v soutěžní přehlídce právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

10.3.3. Termín vyplacení cen: do 50 dnů od vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky.

 

11. ZÁKLADNÍ TERMÍNY

 

11.1. Datum ustavující schůze poroty

Datum ustavující schůze poroty: 26. 11. 2015 

 

11.2. Datum vyhlášení soutěžní přehlídky

Datum vyhlášení soutěžní přehlídky: 29. 2. 2016 

 

11.3. Dotazy

Dotazy je možno zasílat sekretáři soutěžní přehlídky písemně (e-mailem či poštou) do: 6. 5. 2016 

Lhůta k zodpovězení dotazů: 20. 5. 2016

 

11.4. Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími

11.4.1. - 1. kolo

Datum odevzdání soutěžních prací sekretáři soutěžní přehlídky společně s přihláškou elektronicky, osobně, kurýrem nebo poštou do: 20. 6. 2016 do 16 hod.

11.4.2. - 2. kolo

Datum odevzdání soutěžních prací sekretáři soutěžní přehlídky elektronicky, osobně, kurýrem nebo poštou a termín zaplacení poplatku do: 15. 7. 2016 do 16 hod.

 

11.5. Datum konání hodnotícího zasedání poroty

Datum prvního hodnotícího zasedání poroty se stanovuje na 23. 6. 2016. Závěrečné zasedání poroty je stanoveno na 1. 9. 2016.

 

11.6. Datum uveřejnění výsledků hodnocení prací a lhůta ke zpřístupnění prací soutěžícím k nahlédnutí

Datum uveřejnění výsledků hodnocení prací se stanovuje na 20. 9. 2016.

 

11.7. Lhůta k proplacení cen

Ceny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od konečného rozhodnutí poroty. Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výsledcích všem soutěžícím rozesláním protokolu (v českém a anglickém jazyce) o průběhu soutěžní přehlídky e-mailem ihned po oficiálním vyhlášení výsledků soutěže.

 

11.8. Veřejné vystavení soutěžních prací

Nedílnou součástí soutěže je putovní výstava soutěžních prací ve formě panelů (zadání panelů viz bod 6.2.) pořádaná ve spolupráci s vysokými školami a univerzitami v ČR, kde lze studovat obor architektura, a ve spolupráci se statutárními městy, kde tyto fakulty sídlí.

 

12. ŘEŠENÍ ROZPORŮ, NÁMITKY

 

Každý soutěžící může do 15 dnů ode dne doručení Protokolu o průběhu soutěžní přehlídky podat vyhlašovateli soutěžní přehlídky zdůvodněné námitky vůči formálnímu postupu poroty.

 

13. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

 

13.1. Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele soutěžních prací a porotců s podmínkami soutěžní přehlídky

Svou účastí v soutěžní přehlídce potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěžní přehlídky, přezkušovatel, porotci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěžní přehlídky, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.

 

13.2. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěžní přehlídky

Odevzdáním soutěžních prací vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěžní přehlídky jakožto smlouvy a s rozhodnutími soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.

 

14. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

 

14.1. Autorská práva soutěžících

Autoři soutěžních prací si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní práce publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.

 

14.2. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěžní přehlídky

Soutěžní práce se stávají majetkem vyhlašovatele soutěžní přehlídky (viz bod 6.3.). Autoři udělují vyhlašovateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěžní přehlídky. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. CD (DVD) budou po ukončení výstavy vráceny autorům pouze na vyžádání.

 

14.3. Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních prací

Odevzdáním soutěžních prací vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních prací v rámci propagace soutěžní přehlídky a jejích výsledků. 

 

14.4. Protokol o průběhu soutěžní přehlídky

14.4.1. Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, protokol o průběhu soutěžní přehlídky, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a osoba zapisující.

14.4.2. Protokol o průběhu soutěžní přehlídky obsahuje zejména zápisy z jednání poroty, seznam všech posuzovaných soutěžních prací, rozhodnutí o výsledcích, rozhodnutí o rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty.

14.4.3. Protokol o průběhu soutěžní přehlídky spolu s rozhodnutím o výsledcích bude vystaven na webových stránkách soutěže www.yaa.cz následující den po slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen. Vyhlašovatel o této skutečnosti bude informovat všechny soutěžící i porotce e-mailem.

 

15. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

 

Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty konané dne 26. 11. 2015 v Praze.

Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 26. 11. 2015 v Praze. 

 Jak se přihlásit


Uzávěrka přihlášek prodloužena do 4. 7. 2017 do 16.00 hod.

 

1. Přihláška do soutěžní přehlídky:

 • on-line přihláška zde
 • zaplacení poplatku 800 Kč na účet č. 5085320005/4000, Expobank CZ a.s., bankovní poplatky spojené s převodem hradí plátce 

Podklady k platbě (variabilní symbol, IBAN, SWIFT) budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Částka je určena na výrobu hodnotícího výstavního panelu (DTP příprava a tisk). Poplatek je možné uhradit rovněž osobně sekretáři soutěže.

 

2. Obsah soutěžní práce – v digitální formě:

(přes el. úschovnu, e-mailem, na CD či DVD nebo přes formulář on-line přihlášky)

 • textová dokumentace (krátká anotace max. 800 znaků ve formátu .doc)
 • obrazová dokumentace (4-6 ks očíslované dle pořadí důležitosti ve formátu .jpg, v tiskové kvalitě a kvalitě pro web)
 • 1 panel (B1, grafické uspořádání dle nadefinovaného vzorového panelu formát .pdf - Závazné požadavky pro zpracování soutěžního výstavního panelu)

 

Detailní specifikace podkladů viz soutěžní podmínky.

 

3. Uzávěrka příjmu přihlášek, soutěžních prací a poplatku je: 30. 6. 2017

Přihlášku, soutěžní práci a poplatek lze dodat odděleně, vše však nejpozději do termínu uzávěrky.

 

Do soutěže může autor přihlásit více prací, veškeré dokumenty je však nutné dodat pro každou práci samostatně vč. on-line přihlášky a poplatku.

 


 

Téma soutěžní přehlídky

Periferie

Periferie uvnitř i na okraji

(...disfunkční města a obce, opuštěná místa dopravních koridorů, místa na rozhraní)

 

Soutěžící by měli zpracovat nejen vlastní projekt, ale i identifikovat a vyhledat problémové periferie uvnitř nebo na okraji měst. Jedná se o návrhy, jak proměnit disfunkční města a obce, jak oživit opuštěná místa dopravních koridorů či tzv. místa na rozhraní.

Účastníci si mohou zvolit lokalitu z doporučených partnerskými městy, ale také vlastní, kterou považují za problémovou. Více

 Ceny


 

 • Hlavní cena: Titul Young Architect Award 2016 ve výši 30.000 Kč 
  + věcná cena: CAD program Artlantis Studio 
  + roční předplatné časopisu ARCHITECT+
   
 • Cena architekta Josefa Hlávky ve výši 25.000 Kč
   
 • Cena rektora ČVUT za školní práci ve výši 10.000 Kč
   
 • Cena rektora TUL za školní práci ve výši 10.000 Kč
   
 • Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla
   
 • Cena časopisu ARCHITECT+ za inovativní a citlivý přístup k řešení
   
 • Cena časopisu ERA21 za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti

 

Statut Ceny architekta Josefa Hlávky

Cena je udělována studentům a mladým tvůrcům architektury v mezinárodní soutěži Young Architect Award. Byla vyhlášena při příležitosti stoletého výročí úmrtí významného českého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky (1831-1908), který v roce 1904 založil dodnes trvale existující Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Za hlavní poslání tohoto Nadání stanovil podporovat veškerou vědeckou, literární a uměleckou činnost národa českého a rovněž snaživé a způsobilé studenty českých vysokých škol.

Cena architekta Josefa Hlávky:
 

 • je zřízena k podpoře studia, rozvoje tvorby a uplatnění mladých architektů
 • je udělována v oborech architektura, urbanismus, tvorba krajiny a zahradní architektury
 • je udělována na základě vyhodnocení do soutěže přihlášených architektonických a urbanistických studií, návrhů a projektů, které mají podnětnou uměleckou nebo technickou úroveň, včetně způsobu zpracování a rovněž inovační záměr obecně prospěšného významu
 • je udělována každoročně od roku 2007, v kalendářním roce nejvýše jedenkrát. Od roku 2009 patří k trvalým nadačním aktivitám
 • sestává se z diplomu a peněžní částky ve výši 25.000 Kč.

 

Statut Ceny časopisu Moderní obec

Cena bude udělena za přínos vybrané studie k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla a bude sestávat z diplomu, skleněného artefaktu a ročního předplatného časopisu Moderní obec.


Statut Ceny časopisu ARCHITECT+

Cena bude udělena za inovativní a citlivý přístup k řešení a bude sestávat z ročního předplatného časopisu ARCHITECT+ a širší prezentace oceněné práce v časopise ARCHITECT+.

 

Statut Ceny časopisu ERA21

Cena bude udělena za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti a bude sestávat z diplomu, ročního předplatného časopisu ERA21 a odborné publikace.

 FAQ


1. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?

Do této soutěže se mohou přihlásit tuzemští i zahraniční studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

2. NESTUDUJI PŘÍMO OBOR ARCHITEKTURA. MOHU SE TAKÉ PŘIHLÁSIT?

Ano, můžete se přihlásit. Zúčastnit se mohou např. i studenti či absolventi oboru design, krajinářská tvorba a další. Vaše práce se však musí týkat zadaného tématu soutěže.

 

3. MOHU PŘIHLÁSIT VÍCE PRACÍ?

Ano, můžete přihlásit více prací. Musíte však veškeré dokumenty ke každé práci dodat zvlášť.

 

4. CO KDYŽ JE PRÁCE SPOLEČNÝM DÍLEM DVOU ČI VÍCE AUTORŮ?

Pak autoři vyplní jednu přihlášku a zašlou nám svou práci pouze jednou.

V kolonce Přihlašovatel (autor) v on-line přihlášce je možné uvést pouze jedno jméno. Ostatní autory, kteří se společně podíleli na přihlášeném díle, uveďte do kolonky Spoluautor. Další spolupracovníky (nemající ale statut autorství) uveďte v případě zájmu v textové části práce.

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

5. PROČ OZNAČOVAT POŘADÍ DŮLEŽITOSTI U OBRAZOVÉ DOKUMENTACE?

První dva obrázky dle vašeho pořadí budou prezentovány s krátkou anotací v přehledu prací na webových stránkách soutěže. Další obrázky v pořadí budou k prvním dvěma doplněny v případě rozsáhlejší prezentace práce mediálními partnery soutěže či v případě nominace a ocenění práce. K označení stačí jednoduché číslování, tj. 1, 2, 3…

 

6. JAK MÁM SVOU PRÁCI POPSAT, POŠLU-LI JI POŠTOU?

Všechny části soutěžních prací budou označeny jménem autora i názvem práce. Pokud budou vloženy do obálky/obalu, doporučuje se uvést kromě adresáta a odesílatele také název soutěže: Young Architect Award 2017, není to však podmínkou.

 

7. JAKÝ JE JAZYK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY?

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje a bude probíhat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Soutěžící z České a Slovenské republiky dodají anotaci díla v českém či slovenském jazyce. Ostatní zahraniční soutěžící dodají veškeré podklady v anglickém jazyce.

 

8. JAK SE PRÁCE HODNOTÍ?

Každá práce bude posuzována individuálně. Hlavními kritérii však budou (bez pořadí významnosti) výběr tématu práce, koncepčnost a kontextuálnost řešení; kvalita architektonického/urbanistického řešení (dispoziční a funkční řešení včetně interiéru, urbanistické řešení zvolené lokality v kontextu celého území, vztah k prostředí a stávající zástavbě, vhodnost použití materiálů, technologií a konstrukcí); přínos pro kvalitu životního prostředí, udržitelnost; novátorství a originalita práce.