Diskuzní panel - Architektura a krajina ve městě

Nevytrácí se již architektura pod všemi nařízeními a zákony? Nechceme jako společnost mít vše – místo pro zaparkování našich aut na straně jedné i zeleň kolem bydliště na straně druhé? Je možnost najít vyváženost mezi technologiemi a architekturou? Dokážeme si uvědomit i ekonomický dopad na stavby, a tudíž na dostupnost bydlení? Dokáže se správně pracovat se zelení a vodními složkami v urbanizované krajině?

Do problematiky uvedou:
• Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR – Význam a přínosy „modrozelených opatření“ v urbanizovaných územích
• Petr Altmann, Area Project Manager - SUOMI Hloubětín – nakládání s vodami v developerském projektu
• Jaromír Hainc, ředitel Sekce detailu města, IPR Praha – konkrétní příběhy z metropole

Do diskuze jsou dále zváni:
•Antonín Lupíšek, vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí, UCEEB
•Pavel Buryška, XTOPIX
•Petr Jehlík, Fiala + Nemec, s.r.o.

Moderace:
• Jiří Jaroš

25. 2. 2020 v Centru architektury a městského plánování CAMP od 17.00

Odkaz na událost na Facebooku: zde