YOUNG ARCHITECT AWARD 2020

 • 12. ročník architektonické soutěžní přehlídky pro studenty a architekty do 33 let

  Druh soutěžní přehlídky:

  Soutěžní přehlídka se vyhlašuje jako neanonymní jednokolová soutěžní přehlídka.

  Soutěžní kategorie:

  Ideové studie

  Ideové studie mohou vzniknout jak v rámci školních prací pod odborným dohledem vedoucího ateliéru, tak i mimo školní výuku.

  Odborná porota:

   

  • Ing. Ondřej Hofmeister, PROJEKTIL ARCHITEKTI, předseda poroty
  • Ing. Karolína Koupalová, ONplan lab, s.r.o.
  • Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, FAM Architekti, s.r.o.
  • Ing. arch. Dana Příhodová, Dali Designers
  • Ing. arch. Petr Jehlík, Fiala + Nemec, s.r.o.

   

  Odborní poradci:

  • Ing. arch. Vladimír Dvořák, ředitel a jednatel YIT Stavo s.r.o.
  • prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

  Účastníci soutěže:

  Do soutěžní přehlídky mohou své dílo přihlásit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

  Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor, nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 • Téma soutěže:

  Architektura a krajina ve městě

 • Preambule:

  Současná architektura a plánování měst musí reagovat na proměňující se potřeby společnosti, ale zároveň být ohleduplné k limitům krajiny v místním i globálním měřítku. Dokážeme jako architekti řešit otázky související s environmentálními aspekty plánování měst, jakými jsou oteplování planety, tepelné ostrovy rostoucích měst, hrozící nedostatek pitné vody, využívání čistých zdrojů energií, zbytečné rozrůstání měst do volné krajiny?

  Navrhované oblasti řešení:

  • udržitelné plánování měst
  • architektura v kontextu města, společnosti, kultury, ekonomie a přírody
  • architektura s důrazem na životní cyklus stavby
  • hospodaření s energiemi a vodou
  • město v krajině, krajinné prvky ve městě

   

  "Náš veřejný prostor stále po čtyřiceti letech socialismu (ale už i dvaceti pěti letech kapitalismu) vykazuje obrovskou zanedbanost. Udělala se spousta důležité a záslužné práce, ale ještě mnohem větší stále zbývá. Pokud došlo k úpravě fasád mnoha domů, je načase podívat se dovnitř, podívat se do jeho vnitrobloku. To je ta architektura, o které se musíme bavit, kterou se musíme zabývat. Ta, která ovlivňuje náš každodenní život. Nikoliv ta výjimečná. Ta úplně běžná, obyčejná. Všem autorům přeji, aby nezapomínali, že co? a proč? může být ještě mnohem důležitější než jak?“

  Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury, předseda poroty 2015

 • Hodnotící kritéria:

  • kvalita a komplexnost architektonického, urbanistického, krajinářského řešení
  • práce s environmentálními aspekty v navrhování architektury a plánování měst
  • zapojení návrhu do kontextu místa

 • Porota

   

  Řádní členové poroty

  Nezávislí:

  Ing. Ondřej Hofmeister, PROJEKTIL ARCHITEKTI, předseda poroty

  Ing. Karolína Koupalová, ONplan lab, s.r.o.

  Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, FAM Architekti, s.r.o.

  Ing. arch. Dana Příhodová, Dali Designers

  Ing. arch. Petr Jehlík, Fiala + Nemec, s.r.o.

   

   

  Závislí/ Odborní poradci:

  Ing. arch. Vladimír Dvořák, ředitel a jednatel YIT Stavo s.r.o.

  prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

   

  Náhradníci poroty

  Ing. arch. Saman Saffarian, proděkan FUA TUL

  Ing. arch. Tomáš Oth, Fiala + Nemec, s.r.o.

   


  Seznamte se s členy odborné poroty

   

  Ing. Ondřej Hofmeister

  Studoval a v roce 1995 dokončil stavební fakultu ČVUT v Praze. V rámci studia absolvoval stáže v dánské Kodani na DTU v roce 1993 a britské City University v Londýně v roce 1994. V letech 1995-1997 studoval na fakultě architektury ČVUT v atelier arch. Ladislava Lábuse, arch. Aleny Šrámkové. Po studiích založil vlastní projekční atelier. V Projektil architekti působí od roku 2003. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT od roku 2002. Od roku 2015 působí jako pedagog na soukromé mezinárodní škole ARCHIP, kde se věnuje tématu propojování architektury a stavitelství, a vlivu architektury na životní prostředí.

   


  Ing. Karolína Koupalová

   


  Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil

  Po absolovování Fakulty architektury ČVUT u Aleny Šrámkové (2002) a Akademie výtvarných umění u Emila Přikryla (2005) založil architektonické studio FAM Architekti, které od počátku spolupracuje s britskou kanceláří Feilden + Mawson, ve které se v roce 2008 stal partnerem.

  Jeho architektonická práce nachází uplatnění v České republice a v Británii. Mezi nejvýznamnější britské projekty patří Nejvyšší soud spojeného království v Londýně, rekonstrukce stanice metra Green Park v Londýně a transformace letecké základny RAF v Bicesteru.

  V České republice jsou to pak rekonstrukce náměstí v Dobříši, Domov pro seniory v Litomyšli, chata na Máchově jezeře, vinařství Mikrosvín Mikulov v Dolních Dunajovicích. Ateliér FAM získal mnohá ocenění v ČR i v zahraničí.

  V letech 2013-2017 byl členem dozorčí rady Nadace české architektury, a v letech 2015-2018 vedoucím ateliéru navrhování staveb na Architectural Institute of Prague (Archip). Je zakládajícím členem Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR).

  Věnuje se také reportážní fotografii se zaměřením na sociální témata současné společnosti. Je externím spolupracovníkem časopisu Respekt, kanadských novin Satellite 1-416 a spolupracovníkem agentury 400 ASA. Za reportáž z věznic pro mladistvé v Sierra Leone získal v roce 2018 cenu Czech Press Photo.

   


  Ing. arch. Dana Příhodová

   

  Vystudovala fakultu architektury VUT v Brně, v letech 2003 absolvovala stáž na fakultě architektury TU Graz v Rakousku. V letech 2006 – 2007 pracovala ve Vídeňském ateliéru Querkraft, poté do r. 2010 v ateliéru Fránek architects. V letech 2011 - 2019 působila na Fakultě umění a architektury v Liberci po boku prof. Zdeňka Fránka. Od r. 2011 přednáší ve škole interiérového designu IDK. V r. 2017 založila studio Dali designers a v současné době se věnuje v praxi návrhu interiérů a environmentálnímu designu.  


  Ing. arch. Petr Jehlík


   

  prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.

  architekt, teoretik a historik architektury, vysokoškolský pedagog

  Narozen: 1934 v Praze

   

  Vzdělání

  1953–1959 / ČVUT, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

  1978 / Centro Internazionale studi di architettura Andrea Palladio, Vicenza, Itálie

   

  Profesní praxe

  1959–1976 / asistent, docent na Katedře teorie, vývoje a rekonstrukcí architektury. Fakulta stavební ČVUT v Praze

  1977–1992 / docent, profesor pro obor architektura, Fakulta architektury ČVUT v Praze

  1971–1990 / vedoucí katedry, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze

  1976–1990 / člen vědecké rady ČVUT

  1984–1992 / člen Trainig committee ICOMOS

  1985–1990 / člen Vědeckého kolegia věd o umění ČSAV

  - od 1988 / člen správy, od 1993 člen prezídia a správní rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

  Od počátku pedagogické činnosti se zabývá architekturou 19. a 20. století, památkovou ochranou moderní architektury, regenerací centrálních částí sídel a teorií tvorby životního prostředí. Výsledky odborné práce uveřejnil v řadě knih, sbornících vědeckých prací, odborných časopisech, ve scénářích filmu a výstav, přednesl na mezinárodních konferencích např. vysokých škol, ICOMOS, Hlávkovy nadace, konaných v ČR a zahraničí.

   

  Knižní publikace

  - Moderní architektura v Československu, 1966 a 1970, (s O. Dostálem, V. Procházkou)

  - Architektura, 1967, 1969 (kol. autorů)

  - Tisíciletý vývoj architektury, 1971, 1979, 1989, Moskva 1984, 1987, (s J. Staňkovou)

  - Vývoj architektury v 19. a 20. století, 1974, 1978, 1981, 1987

  - Staletá Praha, 1975, (kol. autorů)

  - Architektura svědectví dob, 1974, 1977, 1987, (B. Syrový a kol.)

  - Československá architektura, 1979

  - Architektura a životní prostředí v českých zemích od pravěku až k prahu současnosti, 1980 (J. Štursa a kol.)

  - International Handbook of Contemporary Developments in Architecture, 1981, Londýn, Westport, (W. Sanderson a kol.)

  - Programy české architektury, 1981, (s P. Ulrichem)

  - Učebnice architektury, 1981, (s A. Ružičkou, J. Staňkovou)

  - Proměny české architektury, 1987, (Z. Kuna a kol.)

   

  Katalogy výstav

  - Životní dílo Karla Honzíka, Praha 1967

  - Československá architektura 20. století, Praha 1967, Londýn 1970, Charleroi 1972, Havana 1973, Moskva 1974, Kahira 1985

  - Václav Hilský architektonické dílo, Praha 1981

  - Architektura dialog prostoru a času, Praha 1981, (kol. autorů)

  - Život s architekturou Josef Hrubý, Praha 1986

  - Tradice a současnost, Praha 1986, (kol. autorů)

  - Architektura, urbanismus a územní plánování, Praha 1987

  • Hlavní cena: Titul Architect Award 2020 ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) + věcná cena: CAD program Artlantis Studio + roční předplatné časopisu ARCHITECT+ + peněžní odměna 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) od generálního partnera CEMEX

   • Mediální partner ceny: ARCHITECT+ za inovativní a citlivý přístup k řešení

   

  • Cena architekta Josefa Hlávky ve výši 25.000 Kč (slovy: dvacetpět tisíc korun českých)

   • Mediální partner ceny: Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla

   

  • Cena rektora ČVUT za školní práci ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)   

   • Mediální partner ceny: Archiweb.cz

   

  • Cena rektora TUL za školní práci ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)

   • Mediální partner ceny: EARCH.

 • Hlavní termíny: 

  • 15. 1. 2020 vyhlášení 12. ročníku soutěže Young Architect Award
  • 26. 6. 2020 uzávěrka přihlášek
  • 19. 8. 2020  jednání odborné poroty
  • 8. 9. 2020 od 18.00 vyhlášení výsledků
  • 9/2020 - 4/2021 putovní výstava

  Základní termíny:

  • Datum vyhlášení soutěžní přehlídky:  15. 1. 2020

  Plánované zastávky putovní výstavy : 

  • 22. - 26. 9. 2020 veletrh FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA
  • listopad 2019 Olomoucké dny architektury a stavebnictví
  • prosinec 2019 Urban centrum, Brno

  Tradiční zastávky:

  • Praha 
  • Brno 
  • Ostrava 
  • Olomouc 
  • Liberec

  Dotazy

  • Dotazy je možno zasílat sekretáři soutěžní přehlídky písemně (e-mailem či poštou) do:  3. 5. 2020
  • Lhůta k zodpovězení dotazů:  17. 5. 2020

  Datum odevzdání soutěžních prací soutěžícími

  • Datum odevzdání soutěžních prací sekretáři soutěžní přehlídky elektronicky, osobně, kurýrem nebo poštou a termín zaplacení poplatku do:  26. 6. 2020 do 16 hod.

  Datum konání hodnotícího zasedání poroty

  • Datum hodnotícího zasedání poroty se stanovuje na 19. 8. 2020.
  • Datum uveřejnění výsledků hodnocení prací se stanovuje na 8. 9. 2020.

  Lhůta k proplacení cen

  • Ceny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od konečného rozhodnutí poroty. Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výsledcích všem soutěžícím rozesláním protokolu (v českém a anglickém jazyce) o průběhu soutěžní přehlídky e-mailem ihned po oficiálním vyhlášení výsledků soutěže.

  Veřejné vystavení soutěžních prací

  • Nedílnou součástí soutěže je putovní výstava soutěžních prací ve formě panelů (zadání panelů viz bod 6.2.) pořádaná ve spolupráci s vysokými školami a univerzitami v ČR, kde lze studovat obor architektura, a ve spolupráci se statutárními městy, kde tyto fakulty sídlí.

  Závěrečný ceremoniál:

  • 8. 9. 2020 od 18.00 - IPR PRAHA, Centrum architektury a městského plánování CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2