Seznamte se s členy odborné poroty

Porota

 

Řádní členové poroty

Nezávislí:

Ing. Ondřej Hofmeister, PROJEKTIL ARCHITEKTI, předseda poroty

Ing. Karolína Koupalová, ONplan lab, s.r.o.

Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, FAM Architekti, s.r.o.

Ing. arch. Dana Příhodová, Dali Designers

Ing. arch. Petr Jehlík, Fiala + Nemec, s.r.o.

 

 

Závislí/ Odborní poradci:

Ing. arch. Vladimír Dvořák, ředitel a jednatel YIT Stavo s.r.o.

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 

Náhradníci poroty

Ing. arch. Saman Saffarian, proděkan FUA TUL

Ing. arch. Tomáš Oth, Fiala + Nemec, s.r.o.

 


Seznamte se s členy odborné poroty

 

Ing. Ondřej Hofmeister

Studoval a v roce 1995 dokončil stavební fakultu ČVUT v Praze. V rámci studia absolvoval stáže v dánské Kodani na DTU v roce 1993 a britské City University v Londýně v roce 1994. V letech 1995-1997 studoval na fakultě architektury ČVUT v atelier arch. Ladislava Lábuse, arch. Aleny Šrámkové. Po studiích založil vlastní projekční atelier. V Projektil architekti působí od roku 2003. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT od roku 2002. Od roku 2015 působí jako pedagog na soukromé mezinárodní škole ARCHIP, kde se věnuje tématu propojování architektury a stavitelství, a vlivu architektury na životní prostředí.

 


Ing. Karolína Koupalová

 


Ing.arch.MgA. Pavel Nasadil

Po absolovování Fakulty architektury ČVUT u Aleny Šrámkové (2002) a Akademie výtvarných umění u Emila Přikryla (2005) založil architektonické studio FAM Architekti, které od počátku spolupracuje s britskou kanceláří Feilden + Mawson, ve které se v roce 2008 stal partnerem.

Jeho architektonická práce nachází uplatnění v České republice a v Británii. Mezi nejvýznamnější britské projekty patří Nejvyšší soud spojeného království v Londýně, rekonstrukce stanice metra Green Park v Londýně a transformace letecké základny RAF v Bicesteru.

V České republice jsou to pak rekonstrukce náměstí v Dobříši, Domov pro seniory v Litomyšli, chata na Máchově jezeře, vinařství Mikrosvín Mikulov v Dolních Dunajovicích. Ateliér FAM získal mnohá ocenění v ČR i v zahraničí.

V letech 2013-2017 byl členem dozorčí rady Nadace české architektury, a v letech 2015-2018 vedoucím ateliéru navrhování staveb na Architectural Institute of Prague (Archip). Je zakládajícím členem Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR).

Věnuje se také reportážní fotografii se zaměřením na sociální témata současné společnosti. Je externím spolupracovníkem časopisu Respekt, kanadských novin Satellite 1-416 a spolupracovníkem agentury 400 ASA. Za reportáž z věznic pro mladistvé v Sierra Leone získal v roce 2018 cenu Czech Press Photo.

 


Ing. arch. Dana Příhodová

 

Vystudovala fakultu architektury VUT v Brně, v letech 2003 absolvovala stáž na fakultě architektury TU Graz v Rakousku. V letech 2006 – 2007 pracovala ve Vídeňském ateliéru Querkraft, poté do r. 2010 v ateliéru Fránek architects. V letech 2011 - 2019 působila na Fakultě umění a architektury v Liberci po boku prof. Zdeňka Fránka. Od r. 2011 přednáší ve škole interiérového designu IDK. V r. 2017 založila studio Dali designers a v současné době se věnuje v praxi návrhu interiérů a environmentálnímu designu.  


Ing. arch. Petr Jehlík


 

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.

architekt, teoretik a historik architektury, vysokoškolský pedagog

Narozen: 1934 v Praze

 

Vzdělání

1953–1959 / ČVUT, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

1978 / Centro Internazionale studi di architettura Andrea Palladio, Vicenza, Itálie

 

Profesní praxe

1959–1976 / asistent, docent na Katedře teorie, vývoje a rekonstrukcí architektury. Fakulta stavební ČVUT v Praze

1977–1992 / docent, profesor pro obor architektura, Fakulta architektury ČVUT v Praze

1971–1990 / vedoucí katedry, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze

1976–1990 / člen vědecké rady ČVUT

1984–1992 / člen Trainig committee ICOMOS

1985–1990 / člen Vědeckého kolegia věd o umění ČSAV

- od 1988 / člen správy, od 1993 člen prezídia a správní rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Od počátku pedagogické činnosti se zabývá architekturou 19. a 20. století, památkovou ochranou moderní architektury, regenerací centrálních částí sídel a teorií tvorby životního prostředí. Výsledky odborné práce uveřejnil v řadě knih, sbornících vědeckých prací, odborných časopisech, ve scénářích filmu a výstav, přednesl na mezinárodních konferencích např. vysokých škol, ICOMOS, Hlávkovy nadace, konaných v ČR a zahraničí.

 

Knižní publikace

- Moderní architektura v Československu, 1966 a 1970, (s O. Dostálem, V. Procházkou)

- Architektura, 1967, 1969 (kol. autorů)

- Tisíciletý vývoj architektury, 1971, 1979, 1989, Moskva 1984, 1987, (s J. Staňkovou)

- Vývoj architektury v 19. a 20. století, 1974, 1978, 1981, 1987

- Staletá Praha, 1975, (kol. autorů)

- Architektura svědectví dob, 1974, 1977, 1987, (B. Syrový a kol.)

- Československá architektura, 1979

- Architektura a životní prostředí v českých zemích od pravěku až k prahu současnosti, 1980 (J. Štursa a kol.)

- International Handbook of Contemporary Developments in Architecture, 1981, Londýn, Westport, (W. Sanderson a kol.)

- Programy české architektury, 1981, (s P. Ulrichem)

- Učebnice architektury, 1981, (s A. Ružičkou, J. Staňkovou)

- Proměny české architektury, 1987, (Z. Kuna a kol.)

 

Katalogy výstav

- Životní dílo Karla Honzíka, Praha 1967

- Československá architektura 20. století, Praha 1967, Londýn 1970, Charleroi 1972, Havana 1973, Moskva 1974, Kahira 1985

- Václav Hilský architektonické dílo, Praha 1981

- Architektura dialog prostoru a času, Praha 1981, (kol. autorů)

- Život s architekturou Josef Hrubý, Praha 1986

- Tradice a současnost, Praha 1986, (kol. autorů)

- Architektura, urbanismus a územní plánování, Praha 1987