Základní informace


10. ročník architektonické soutěžní přehlídky pro studenty a architekty do 33 let

Preambule:

V posledních desetiletích nám výrazně chybí stavby, nebo veřejné prostory, které svojí náplní iniciují veřejný život ve městě. Kultura a společenský život přitom mohou být významným hybatelem a iniciátorem nejen mezilidských vztahů, ale mohou generovat i to, co nás obklopuje. Pro architekty může být práce se stavbou, která má dopad na rozvoj společenského života a tím i místa, velkou výzvou. Letošní ročník soutěže má ambici ukázat, jakým způsobem se s tímto úkolem vyrovnává nejmladší generace českých architektů.

 

"Náš veřejný prostor stále po čtyřiceti letech socialismu (ale už i dvaceti pěti letech kapitalismu) vykazuje obrovskou zanedbanost. Udělala se spousta důležité a záslužné práce, ale ještě mnohem větší stále zbývá. Pokud došlo k úpravě fasád mnoha domů, je načase podívat se dovnitř, podívat se do jeho vnitrobloku. To je ta architektura, o které se musíme bavit, kterou se musíme zabývat. Ta, která ovlivňuje náš každodenní život. Nikoliv ta výjimečná. Ta úplně běžná, obyčejná. Všem autorům přeji, aby nezapomínali, že co? a proč? může být ještě mnohem důležitější než jak?“

Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury, předseda poroty 2015

 

Téma soutěže:

Architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa

V posledních desetiletích nám výrazně chybí stavby, nebo veřejné prostory, které svojí náplní iniciují veřejný život ve městě. Kultura a společenský život přitom mohou být významným hybatelem a iniciátorem nejen mezilidských vztahů, ale mohou generovat i to, co nás obklopuje. Pro architekty může být práce se stavbou, která má dopad na rozvoj společenského života a tím i místa, velkou výzvou. Letošní ročník soutěže má ambici ukázat, jakým způsobem se s tímto úkolem vyrovnává nejmladší generace českých architektů.

Soutěžící budou moci vybírat z lokalit doporučených a vybraných ve spolupráci s městy a obcemi nebo přijít s vlastním originálním návrhem. O konkrétních lokalitách jednáme se statutárními městy, kde sídlí fakulty architektury a stavební.

 

Druh soutěžní přehlídky:

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje jako neanonymní jednokolová soutěžní přehlídka.

 

Soutěžní kategorie:

Ideové studie

Ideové studie mohou vzniknout jak v rámci školních prací pod odborným dohledem vedoucího ateliéru, tak i mimo školní výuku.

 

Hodnotící kritéria:

 • výběr tématu práce
 • kvalita architektonického / urbanistického řešení
 • přínos pro společenský život a rozvoj místa
 • originalita návrhu

 

Odborná porota:

 • MgA. Marcela Steinbachová, KRUH, předsedkyně poroty
 • doc. Ing. arch. Jan Šépka, ŠÉPKA ARCHITEKTI
 • Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D., ellement architects
 • Ing. arch. Jan Hájek, Atelier M1 architekti
 • prof. Ing. arch. Josef Pechar DrSc., Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

 

Účastníci soutěže:

Do soutěžní přehlídky mohou své dílo přihlásit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor, nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

Termíny: 

10. 2. 2018

vyhlášení 10. ročníku soutěže Young Architect Award

29. 6. 2018

uzávěrka přihlášek

1. týden v září 2018

jednání odborné poroty

11. 9. 2018 

vyhlášení výsledků, Centrum architektury a městského plánování CAMP v Praze

9/2018 - 4/2019

putovní výstava

 

Plánované zastávky putovní výstavy 10. ročníku soutěže: 

18. - 22. 9. 2018

veletrh FOR ARCH, PVA EXPO PRAHA

1. 10. 2018

výstava nominovaných prací, Den architektury

listopad 2018

Olomoucké dny architektury a stavebnictví

prosinec 2018

Urban centrum, Brno

 

 

 

 

 

Tradiční zastávky: Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Liberec.

 

Finanční ceny partnerů a ABF:

 • Hlavní cena Titul Young Architect Award / ABF / 30 000 Kč
 • Cena architekta Josefa Hlávky / Nadace "Nadání" / 25 000 Kč
 • Cena rektora ČVUT / 10 000 Kč
 • Cena rektora TU v Liberci / 10 000 Kč

 

Závěrečný ceremoniál:

Ceremoniál s vyhlášením výsledků je oficiálním vyvrcholením projektu, proběhne 11. 9. 2018 v Centru architektury a městského plánování CAMP. Slavnostní večer proběhne za účasti soutěžících, odborné poroty, odborných garantů a záštit, vysokých škol, partnerů a samozřejmě médií.

Místo: Centrum architektury a městského plánování CAMP, Praha 2 - Areál Emauzského kláštera