8. ročník architektonické soutěžní přehlídky

 

Předmět soutěžní přehlídky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže. 

 

Účel a poslání soutěžní přehlídky

Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.

 

Téma soutěžní přehlídky

Architektura mimo čas

Hledáme dílo, které nenahlíží na architekturu z čistě užitného, technického či estetického hlediska, nýbrž dílo, které se snaží přiblížit k podstatnému. Tedy dílo, které se vztahuje k dnešní době, ale zároveň stojí mimo čas. Téma je záměrně „široké“, otevřené různým měřítkům, zadáním a způsobům zpracování, vždy však v sobě obsahuje ono hledání samotné podstaty architektury.

Na velikosti práce nezáleží – může být drobný zásah, experiment, důraz na novátorský přístup, přihlášen může být i jen teoretický/filosofický přístup (součástí musí být zdůvodnění výběru tématu).

 

Soutěžní kategorie

Ideové studie

Ideové studie mohou vzniknout jak v rámci školních prací pod odborným dohledem vedoucího ateliéru, tak i mimo školní výuku.

 

Dvoukolová soutěžní přehlídka

Do 1. kola soutěžní přehlídky dodají soutěžící:

 • krátkou anotaci obsahující zdůvodnění výběru tématu v rozsahu max. 800 znaků vč. mezer
 • 4-6 ks fotografií či perspektiv na šířku
 • nebo video

Detailní specifikace podkladů viz soutěžní podmínky.

 

Do 2. kola postoupí max. 20 prací, které vybere odborná porota na svém prvním jednání. Finalisté, autoři nominovaných prací do finále, budou vyzváni k dodání elektronických dat pro výrobu výstavních panelů.

Detailní specifikace podkladů viz soutěžní podmínky.

 

Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti

 • kvalita architektonického/urbanistického řešení,
 • výběr místa, koncepčnost a kontextuálnost řešení,
 • přínos pro kvalitu životního prostředí, šetrnost a chytrost návrhu,
 • novátorství a originalita práce.

 

Účastníci soutěže

Do soutěžní přehlídky mohou své dílo přihlásit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

TermínyZákladní informace

 

8. ročník architektonické soutěžní přehlídky

 

Předmět soutěžní přehlídky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou architektonické a urbanistické práce dosud nepřihlášené do předchozích ročníků soutěže. 

 

Účel a poslání soutěžní přehlídky

Účelem soutěžní přehlídky je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let, pomoci najít mladým tvůrcům místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru, přiblížit architekturu široké veřejnosti a podpořit veřejnou diskusi o architektuře.

 

Téma soutěžní přehlídky

Architektura mimo čas

Hledáme dílo, které nenahlíží na architekturu z čistě užitného, technického či estetického hlediska, nýbrž dílo, které se snaží přiblížit k podstatnému. Tedy dílo, které se vztahuje k dnešní době, ale zároveň stojí mimo čas. Téma je záměrně „široké“, otevřené různým měřítkům, zadáním a způsobům zpracování, vždy však v sobě obsahuje ono hledání samotné podstaty architektury.

Na velikosti práce nezáleží – může být drobný zásah, experiment, důraz na novátorský přístup, přihlášen může být i jen teoretický/filosofický přístup (součástí musí být zdůvodnění výběru tématu).

 

Soutěžní kategorie

Ideové studie

Ideové studie mohou vzniknout jak v rámci školních prací pod odborným dohledem vedoucího ateliéru, tak i mimo školní výuku.

 

Dvoukolová soutěžní přehlídka

Do 1. kola soutěžní přehlídky dodají soutěžící:

 • krátkou anotaci obsahující zdůvodnění výběru tématu v rozsahu max. 800 znaků vč. mezer
 • 4-6 ks fotografií či perspektiv na šířku
 • nebo video

Detailní specifikace podkladů viz soutěžní podmínky.

 

Do 2. kola postoupí max. 20 prací, které vybere odborná porota na svém prvním jednání. Finalisté, autoři nominovaných prací do finále, budou vyzváni k dodání elektronických dat pro výrobu výstavních panelů.

Detailní specifikace podkladů viz soutěžní podmínky.

 

Kritéria hodnocení bez pořadí významnosti

 • kvalita architektonického/urbanistického řešení,
 • výběr místa, koncepčnost a kontextuálnost řešení,
 • přínos pro kvalitu životního prostředí, šetrnost a chytrost návrhu,
 • novátorství a originalita práce.

 

Účastníci soutěže

Do soutěžní přehlídky mohou své dílo přihlásit studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

Termíny