YOUNG ARCHITECT AWARD 2017

12 - Nová městská čtvrť v Náchodě

Autor: Ing. arch. Jakub Kopecký

Škola: Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci

Ateliér: Atelier Radka Suchánka a Petra Janoše

Vedoucí ateliéru: Ing. arch. Radek Suchánek, PhD.

Lokalizace: Náchod

Důvodem výběru tématu byl můj dlouhodobý zájem o dané území. Pocházím z nedalekého okolí a střední školu jsem absolvoval právě v Náchodě. Zároveň si myslím, že studium architektury je vhodné zakončit projektem s přesahem do reálného života a proto, i po obhájení práce, se dále v tématu angažuji přímo ve městě (odkaz na FB stránku https://www.facebook.com/arealtepna/). Areál bývalé továrny Tepna je v rámci města významným místem v dosahu centra Náchoda - polyfunkční hustá zástavba s měřítkem rodinných domů je tak právoplatnou odpovědí na potřeby občanů a města v 21. století.

Diplomní projekt