YOUNG ARCHITECT AWARD 2017

10 - Benešov – Dotvoření centra

Autor: Bc. Luboš Klabík

Škola: Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér Kohout–Tichý

Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Michal Kohout

Lokalizace: Benešov, centrum

Benešov přišel o velikou část své základní urbanistické struktury během posledních 50 let – z původní struktury zůstaly jen kulisy. Spolu s tím se změnil i obraz města. Způsob pohlížení na město pak ovlivňuje to, jak se k němu lidé chovají. Při nečitelné základní struktuře neví, co je neudržovaný parčík a co proluka. Práce se zabývá dostavbou struktury centra města, která svým rozsahem a významem výrazně ovlivní obraz celého města. Obsahuje urbanistickou koncepci centra města, která definuje intenzivní městské jádro, vymezuje urbánní bloky, jejich druhotnou prostupnost a zohledňuje obytnou kvalitu veřejných prostranství a jejich hierarchii. Tématem práce je navrácení chybějící městskosti a jejích atributů.

Diplomová práce