Porota

 

Řádní členové poroty

Nezávislí:

MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D., KRUH, předsedkyně poroty          

doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, ŠÉPKA ARCHITEKTI

Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D., ellement architects

Ing. arch. Jan Hájek, Atelier M1 architekti

 

Závislí:

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 

Náhradníci poroty

Ing. arch. Hana Maršíková, ellement architects s.r.o.

Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Atelier M1 architekti s.r.o.

 


Seznamte se s členy odborné poroty

 

MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D.

Narozena: 1975 v Praze

Vzdělání

vystudovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FF UK v Praze (1993–1997), navštěvovala Ateliér A1 Martina Rajniše a Jiřího Stříteckého na VŠUP Praha (1996–2000). Absolvovala Školu architektury Emila Přikryla na AVU Praha (1998–2003). V říjnu dokončila doktorandské studium tamtéž. Zúčastnila se semestrální stáže na Cooper Union v New Yorku, na Univerzitě užitých umění ve Vídni a Letní školy architektury v Salcburku.

Praxe, významné projekty a realizace

Od roku 2003 provozuje vlastní architektonickou praxi, v roce 2007 založila architektonické sdružení Skupina (www.skupina.org). Navrhla například Centrum Franze Kafky v Praze (společně s americkým architektem Stevenem Hollem), expozici Historie dopravy v NTM v Praze (společně s M. Rusinou), rekonstrukci kin Aero a Světozor v Praze, divadlo Komorní scéna Aréna, dřevostavbu do švýcarského Mohren (společně s M. Rusinou), výstavu Pokoje-možnosti prostoru (společně s B. Škaloudovou) a expozici v Ostravském muzeu.

Je stálou spolupracovnicí redakce a členkou redakční rady časopisu ERA21. Pracovala jako odborný asistent na Škole architektury pražské AVU a jako členka pracovní skupiny ČKA. Žije architekturou, literaturou, filmy a cestováním.

V roce 2016 získala cenu Architekt roku 2016 a cenu za výjímečný počin v rámci České ceny za architekturu.

V roce 2001 založila  projekt o architektuře Kruh (dnes spolek Kruh) a v roce 2011 úspěšný celorepublikový festival Den architektury a festival Film a architektura. Hlavním cílem projektů Kruhu je pokusit se veřejnosti představit kvalitní a současnou architekturu, otevřít ji pro smysluplnou diskusi a umožnit dialogy mezi autory a obyvateli měst a obcí. Od založení Kruhu a festivalu Den architektury se věnuje od počátků a neustále rozvíjí jejich aktivity. Vrcholem snah Kruhu byl dlouhodobý projekt s prestižní švýcarskou fakultou architektury ETH Curych, letos druhým rokem Kruh představuje českému publiku cyklus Jiná perspektiva. Den architektury je založen na procházkách po architektuře s architekty a teoretiky zdarma pro veřejnost. Aktivity Kruhu jsou formou textů a rozhovorů s přizvanými architekty vydávány v sbornících Texty o architektuře, které Marcela Steinbachová připravuje. Aktivity Kruh+ se věnují vzdělávání dětí a mládeže.

 


 

doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka

Narozen: 1969 v Praze

 

V roce 1995 vystudoval FA ČVUT a o dva roky později dokončil Školu architektury AVU. V roce 1994 inicioval spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce.  V letech 1998-2009 je společníkem ateliéru HŠH architekti. Poté založil vlastní kancelář Šépka architekti : www.sepka-architekti.cz.  V letech 2004 -2014 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 2014 – 2016 byl vedoucím Kanceláře projektů a soutěží na IPR v Praze a od roku 2014 vede ateliér A1 na UMPRUM, kde byl v roce 2015 jmenován docentem pro obor Architektura. V roce 2006 byl editorem ročenky Česká architektura a v roce 2015 vydal knihu „Jak se dělá město“ Řada projektů, na kterých se podílel, získala ocenění v ČR i v zahraničí. K nejznámějším patří úpravy Horního náměstí v Olomouci, úpravy Jiřského náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum v Olomouci, vila v Berouně, vila Hermína, úpravy zámeckého návrší v Litomyšli, návrh národní knihovny v Praze, Pokoj v krajině v Modravě, Dům v sadu nebo instalace Vnímání v Českých Budějovicích.h.

 


 

Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D.

Narozena: 1970 ve Zlíně

 

Jitka Ressová (1970, Zlín) je absolventka fakult stavební (1993) a architektury (1999) VUT v Brně, doktorandského studia na VŠUP v Praze (2012) a autorizovaná architektka. V roce 2002 spoluzaložila architektonicko-designérskou kancelář Ellement. V letech 1999 – 2006 působila na VŠUP Praha jako asistentka ateliéru designu výrobků I na katedře designu Zlín, v letech 2006 – 2011 pak tuto katedru vedla.Z výběru autorských a spoluautorských prací lze uvést např. vstupní objekt firmy Sporten v Novém Městě na Moravě (2001-2002), rekonstrukci a přístavbu objektu Zdravotnických potřeb, včetně návrhu interiéru v Litomyšli (2012),  revitalizaci návsi Bedřichovice nad Temží (2013-2015), revitalizaci Gahurova prospektu ve Zlíně (soutěž 2011, realizace 2013), rekonstrukci a návrh interiéru lékárny U Anděla strážcev Litomyšli (2013-2014), design hracích stolů a spolupráci na projektu Dva v jednom, Puttershoek, Holandsko (2013) nebo rekonstrukci a návrh interiéru půldomku na Borové ve Zlíně (2011-2014). Z prací byla opakovaně oceněna revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně (hlavní cena v soutěži Stavba roku Zlínského kraje, druhé místo v soutěži Park roku 2014 a nominace na ocenění Mies van der Rohe Award 2015), interiér půldomku na Borové byl oceněn čestným uznáním v soutěži Grand Prix architektů 2014. Pokud jde o výstavy a publikace, je Jitka Ressová spoluautorkou výstavy Momenty a momentky z historie VŠUP ve Zlíně (2011) a autorkou výstavy Můj baťovský domek (2012-2015) a dále autorkou publikace Můj baťovský domek (2012) a spoluautorkou titulu Zlínská Umprumka 1959 – 2011 (2013).

 


 

Ing. arch. Jan Hájek

Narozen: 1971 ve Vlašimi

 

Název ateliéru a jeho stručná historie

Atelier M1 architekti s.r.o.

Založen v roce 2003 Jakubem Havlasem, Janem Hájkem a Pavlem Jobou 

 

Nejvyšší ukončené vzdělání včetně roku ukončení

FA ČVUT, 1999

 

Nejdůležitější realizace Ateliéru M1 architekti

Rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Alžíru, Alger 2005

Rekonstrukce Českého národního domu, New York, 2009

Novostavba Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, 2009

Rekonstrukce Severního křídla Jezuitské koleje v Kutné Hoře, objektu D a vnější plochy C3, objektu E – 2010 - doposud

Obnova Líbeznic 2010 (Tři věže, Dřevák, školní stavby, veřejná prostranství, památková obnova staveb, územní plán…, ) - doposud

Park Na Špici, Pardubice, 2015

Filharmonie Brno - Janáčkovo kulturní centrum, Brno 2004 - doposud

 


 

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.

architekt, teoretik a historik architektury, vysokoškolský pedagog

Narozen: 1934 v Praze

 

Vzdělání

1953–1959 / ČVUT, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

1978 / Centro Internazionale studi di architettura Andrea Palladio, Vicenza, Itálie

 

Profesní praxe

1959–1976 / asistent, docent na Katedře teorie, vývoje a rekonstrukcí architektury. Fakulta stavební ČVUT v Praze

1977–1992 / docent, profesor pro obor architektura, Fakulta architektury ČVUT v Praze

1971–1990 / vedoucí katedry, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze

1976–1990 / člen vědecké rady ČVUT

1984–1992 / člen Trainig committee ICOMOS

1985–1990 / člen Vědeckého kolegia věd o umění ČSAV

- od 1988 / člen správy, od 1993 člen prezídia a správní rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Od počátku pedagogické činnosti se zabývá architekturou 19. a 20. století, památkovou ochranou moderní architektury, regenerací centrálních částí sídel a teorií tvorby životního prostředí. Výsledky odborné práce uveřejnil v řadě knih, sbornících vědeckých prací, odborných časopisech, ve scénářích filmu a výstav, přednesl na mezinárodních konferencích např. vysokých škol, ICOMOS, Hlávkovy nadace, konaných v ČR a zahraničí.

 

Knižní publikace

- Moderní architektura v Československu, 1966 a 1970, (s O. Dostálem, V. Procházkou)

- Architektura, 1967, 1969 (kol. autorů)

- Tisíciletý vývoj architektury, 1971, 1979, 1989, Moskva 1984, 1987, (s J. Staňkovou)

- Vývoj architektury v 19. a 20. století, 1974, 1978, 1981, 1987

- Staletá Praha, 1975, (kol. autorů)

- Architektura svědectví dob, 1974, 1977, 1987, (B. Syrový a kol.)

- Československá architektura, 1979

- Architektura a životní prostředí v českých zemích od pravěku až k prahu současnosti, 1980 (J. Štursa a kol.)

- International Handbook of Contemporary Developments in Architecture, 1981, Londýn, Westport, (W. Sanderson a kol.)

- Programy české architektury, 1981, (s P. Ulrichem)

- Učebnice architektury, 1981, (s A. Ružičkou, J. Staňkovou)

- Proměny české architektury, 1987, (Z. Kuna a kol.)

 

Katalogy výstav

- Životní dílo Karla Honzíka, Praha 1967

- Československá architektura 20. století, Praha 1967, Londýn 1970, Charleroi 1972, Havana 1973, Moskva 1974, Kahira 1985

- Václav Hilský architektonické dílo, Praha 1981

- Architektura dialog prostoru a času, Praha 1981, (kol. autorů)

- Život s architekturou Josef Hrubý, Praha 1986

- Tradice a současnost, Praha 1986, (kol. autorů)

- Architektura, urbanismus a územní plánování, Praha 1987