Porota

 

Řádní členové poroty

Nezávislí:

MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D., KRUH, předsedkyně poroty          

doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, ŠÉPKA ARCHITEKTI

Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D., ellement architects

Ing. arch. Jan Hájek, Atelier M1 architekti

 

Závislí:

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 

Náhradníci poroty

Ing. arch. Hana Maršíková, ellement architects s.r.o.

Mgr. akad. arch. Pavel Joba, Atelier M1 architekti s.r.o.

 


Seznamte se s členy odborné poroty

 

MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D.

Narozena: 1975 v Praze

Vzdělání

vystudovala bakalářské studium humanitní vzdělanosti na FF UK v Praze (1993–1997), navštěvovala Ateliér A1 Martina Rajniše a Jiřího Stříteckého na VŠUP Praha (1996–2000). Absolvovala Školu architektury Emila Přikryla na AVU Praha (1998–2003). V říjnu dokončila doktorandské studium tamtéž. Zúčastnila se semestrální stáže na Cooper Union v New Yorku, na Univerzitě užitých umění ve Vídni a Letní školy architektury v Salcburku.

Praxe, významné projekty a realizace

Od roku 2003 provozuje vlastní architektonickou praxi, v roce 2007 založila architektonické sdružení Skupina (www.skupina.org). Navrhla například Centrum Franze Kafky v Praze (společně s americkým architektem Stevenem Hollem), expozici Historie dopravy v NTM v Praze (společně s M. Rusinou), rekonstrukci kin Aero a Světozor v Praze, divadlo Komorní scéna Aréna, dřevostavbu do švýcarského Mohren (společně s M. Rusinou), výstavu Pokoje-možnosti prostoru (společně s B. Škaloudovou) a expozici v Ostravském muzeu.

Je stálou spolupracovnicí redakce a členkou redakční rady časopisu ERA21. Pracovala jako odborný asistent na Škole architektury pražské AVU a jako členka pracovní skupiny ČKA. Žije architekturou, literaturou, filmy a cestováním.

V roce 2016 získala cenu Architekt roku 2016 a cenu za výjímečný počin v rámci České ceny za architekturu.

V roce 2001 založila  projekt o architektuře Kruh (dnes spolek Kruh) a v roce 2011 úspěšný celorepublikový festival Den architektury a festival Film a architektura. Hlavním cílem projektů Kruhu je pokusit se veřejnosti představit kvalitní a současnou architekturu, otevřít ji pro smysluplnou diskusi a umožnit dialogy mezi autory a obyvateli měst a obcí. Od založení Kruhu a festivalu Den architektury se věnuje od počátků a neustále rozvíjí jejich aktivity. Vrcholem snah Kruhu byl dlouhodobý projekt s prestižní švýcarskou fakultou architektury ETH Curych, letos druhým rokem Kruh představuje českému publiku cyklus Jiná perspektiva. Den architektury je založen na procházkách po architektuře s architekty a teoretiky zdarma pro veřejnost. Aktivity Kruhu jsou formou textů a rozhovorů s přizvanými architekty vydávány v sbornících Texty o architektuře, které Marcela Steinbachová připravuje. Aktivity Kruh+ se věnují vzdělávání dětí a mládeže.

 


 

doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka

Narozen: 1969 v Praze

 

V roce 1995 vystudoval FA ČVUT a o dva roky později dokončil Školu architektury AVU. V roce 1994 inicioval spolu s Michalem Kuzemenským spolek Nová česká práce.  V letech 1998-2009 je společníkem ateliéru HŠH architekti. Poté založil vlastní kancelář Šépka architekti : www.sepka-architekti.cz.  V letech 2004 -2014 působí jako pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V letech 2014 – 2016 byl vedoucím Kanceláře projektů a soutěží na IPR v Praze a od roku 2014 vede ateliér A1 na UMPRUM, kde byl v roce 2015 jmenován docentem pro obor Architektura. V roce 2006 byl editorem ročenky Česká architektura a v roce 2015 vydal knihu „Jak se dělá město“ Řada projektů, na kterých se podílel, získala ocenění v ČR i v zahraničí. K nejznámějším patří úpravy Horního náměstí v Olomouci, úpravy Jiřského náměstí na Pražském hradě, Arcidiecézní muzeum v Olomouci, vila v Berouně, vila Hermína, úpravy zámeckého návrší v Litomyšli, návrh národní knihovny v Praze, Pokoj v krajině v Modravě, Dům v sadu nebo instalace Vnímání v Českých Budějovicích.h.

 


 

Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D.

Narozena: 1970 ve Zlíně

 

Jitka Ressová (1970, Zlín) je absolventka fakult stavební (1993) a architektury (1999) VUT v Brně, doktorandského studia na VŠUP v Praze (2012) a autorizovaná architektka. V roce 2002 spoluzaložila architektonicko-designérskou kancelář Ellement. V letech 1999 – 2006 působila na VŠUP Praha jako asistentka ateliéru designu výrobků I na katedře designu Zlín, v letech 2006 – 2011 pak tuto katedru vedla.Z výběru autorských a spoluautorských prací lze uvést např. vstupní objekt firmy Sporten v Novém Městě na Moravě (2001-2002), rekonstrukci a přístavbu objektu Zdravotnických potřeb, včetně návrhu interiéru v Litomyšli (2012),  revitalizaci návsi Bedřichovice nad Temží (2013-2015), revitalizaci Gahurova prospektu ve Zlíně (soutěž 2011, realizace 2013), rekonstrukci a návrh interiéru lékárny U Anděla strážcev Litomyšli (2013-2014), design hracích stolů a spolupráci na projektu Dva v jednom, Puttershoek, Holandsko (2013) nebo rekonstrukci a návrh interiéru půldomku na Borové ve Zlíně (2011-2014). Z prací byla opakovaně oceněna revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně (hlavní cena v soutěži Stavba roku Zlínského kraje, druhé místo v soutěži Park roku 2014 a nominace na ocenění Mies van der Rohe Award 2015), interiér půldomku na Borové byl oceněn čestným uznáním v soutěži Grand Prix architektů 2014. Pokud jde o výstavy a publikace, je Jitka Ressová spoluautorkou výstavy Momenty a momentky z historie VŠUP ve Zlíně (2011) a autorkou výstavy Můj baťovský domek (2012-2015) a dále autorkou publikace Můj baťovský domek (2012) a spoluautorkou titulu Zlínská Umprumka 1959 – 2011 (2013).

 


 

Ing. arch. Jan Hájek

Narozen: 1971 ve Vlašimi

 

Název ateliéru a jeho stručná historie

Atelier M1 architekti s.r.o.

Založen v roce 2003 Jakubem Havlasem, Janem Hájkem a Pavlem Jobou 

 

Nejvyšší ukončené vzdělání včetně roku ukončení

FA ČVUT, 1999

 

Nejdůležitější realizace Ateliéru M1 architekti

Rekonstrukce zastupitelského úřadu ČR v Alžíru, Alger 2005

Rekonstrukce Českého národního domu, New York, 2009

Novostavba Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, 2009

Rekonstrukce Severního křídla Jezuitské koleje v Kutné Hoře, objektu D a vnější plochy C3, objektu E – 2010 - doposud

Obnova Líbeznic 2010 (Tři věže, Dřevák, školní stavby, veřejná prostranství, památková obnova staveb, územní plán…, ) - doposud

Park Na Špici, Pardubice, 2015

Filharmonie Brno - Janáčkovo kulturní centrum, Brno 2004 - doposud

 


 

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.

architekt, teoretik a historik architektury, vysokoškolský pedagog

Narozen: 1934 v Praze

 

Vzdělání

1953–1959 / ČVUT, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

1978 / Centro Internazionale studi di architettura Andrea Palladio, Vicenza, Itálie

 

Profesní praxe

1959–1976 / asistent, docent na Katedře teorie, vývoje a rekonstrukcí architektury. Fakulta stavební ČVUT v Praze

1977–1992 / docent, profesor pro obor architektura, Fakulta architektury ČVUT v Praze

1971–1990 / vedoucí katedry, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze

1976–1990 / člen vědecké rady ČVUT

1984–1992 / člen Trainig committee ICOMOS

1985–1990 / člen Vědeckého kolegia věd o umění ČSAV

- od 1988 / člen správy, od 1993 člen prezídia a správní rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Od počátku pedagogické činnosti se zabývá architekturou 19. a 20. století, památkovou ochranou moderní architektury, regenerací centrálních částí sídel a teorií tvorby životního prostředí. Výsledky odborné práce uveřejnil v řadě knih, sbornících vědeckých prací, odborných časopisech, ve scénářích filmu a výstav, přednesl na mezinárodních konferencích např. vysokých škol, ICOMOS, Hlávkovy nadace, konaných v ČR a zahraničí.

 

Knižní publikace

- Moderní architektura v Československu, 1966 a 1970, (s O. Dostálem, V. Procházkou)

- Architektura, 1967, 1969 (kol. autorů)

- Tisíciletý vývoj architektury, 1971, 1979, 1989, Moskva 1984, 1987, (s J. Staňkovou)

- Vývoj architektury v 19. a 20. století, 1974, 1978, 1981, 1987

- Staletá Praha, 1975, (kol. autorů)

- Architektura svědectví dob, 1974, 1977, 1987, (B. Syrový a kol.)

- Československá architektura, 1979

- Architektura a životní prostředí v českých zemích od pravěku až k prahu současnosti, 1980 (J. Štursa a kol.)

- International Handbook of Contemporary Developments in Architecture, 1981, Londýn, Westport, (W. Sanderson a kol.)

- Programy české architektury, 1981, (s P. Ulrichem)

- Učebnice architektury, 1981, (s A. Ružičkou, J. Staňkovou)

- Proměny české architektury, 1987, (Z. Kuna a kol.)

 

Katalogy výstav

- Životní dílo Karla Honzíka, Praha 1967

- Československá architektura 20. století, Praha 1967, Londýn 1970, Charleroi 1972, Havana 1973, Moskva 1974, Kahira 1985

- Václav Hilský architektonické dílo, Praha 1981

- Architektura dialog prostoru a času, Praha 1981, (kol. autorů)

- Život s architekturou Josef Hrubý, Praha 1986

- Tradice a současnost, Praha 1986, (kol. autorů)

- Architektura, urbanismus a územní plánování, Praha 1987Copyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2018 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.