Porota / Programová rada


Řádní členové poroty

Nezávislí:

Ing. arch. Petr Stolín, PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o., předseda poroty

Ing. arch. Zdeňka Vydrová, městská architektka, Litomyšl

Ing. arch. Jiří Opočenský, ov architekti, s.r.o.

Ing. arch. David Mareš, třiarchitekti

           

Závislí:

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 

Náhradníci poroty

MgA. Martin Kožnar, Martin Kožnar Architekt s.r.o.

doc. Ing. arch. Jiří Buček, FUA TU v Liberci

 


Seznamte se s členy odborné poroty

 

Ing. arch. Petr Stolín

Narozen: 25. 6. 1958, Svitavy

Vzdělání
1978–1983 VUT v Brně, obor Architektura

Praxe

1983–1986 Elektroprojekta Ostrava

1986–1989 Projekční kancelář Stavoprojekt Liberec, Ateliér 01 Ing. arch. Pavla Švancera 

1989–1990 EA studio (Studio evropské architektury), Ing. arch. Josef Patrný, Ing. arch. Radim Kousal, Ing. Tomáš Charvát

1990–1993 Projekční kancelář SIAL Liberec, Ateliér Ing. arch. Karla Hubáčka

1993 Svobodný architekt 

1994 Spolupráce - Architektonický ateliér JBKM (Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Vít Máslo), Architektonická soutěž - SUPŠ sklářská Železný Brod

1996 Spolupráce - Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Michal Kohout, Ing. František Čejka, Dům s pečovatelskou službou v Liberci

2008 Založení vlastního ateliéru PETR STOLÍN ARCHITEKT s.r.o.

2015 Vedení externího ateliéru na FUA TUL

2015 Založení ateliéru CUBE LOVE s.r.o. s Ing. arch. Alenou Mičekovou


Významné projekty a realizace

ZEN-Houses Ateliér a dům v Liberci (Hlavní cena - Česká cena za architekturu ČKA, 2016)

Návrh Mateřské školy ve Vratislavicích

Návrh Slunečního pavilonu v Jablonci nad Nisou

Kulturní centrum 101010 ve Vratislavicích (Stavba roku 2011 Libereckého kraje)

Malá administrativní budova Ermeg s.r.o. Liberec (Stavba roku 2009 Libereckého kraje)

Rekonstrukce kočárovny na Informační centrum a kavárnu Oskara Schindlera ve Svitavách

Rekonstrukce Městského úřadu ve Svitavách

Střední odborná škola v Liberci

Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti v Liberci (Grand Prix 2001 – čestné uznání)

Dům s pečovatelskou službou v Liberci (Grand Prix 1996)

Střední umělecko-průmyslová škola sklářská v Železném Brodě

Více >>

 


 

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

Narozena: 13. 12. 1958, Zlín

 

Absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně. Pracovala ve Stavoprojektu Brno u Viktora Rudiše. V roce 1991 založila vlastní architektonickou kancelář. Od roku 1991 pracuje externě jako městská architektka Litomyšle, kde se podílí na rozvoji města. V roce 2015 začala působit ve stejné funkci v Tišnově. Se svými spolupracovníky z architektonické kanceláře Rudiš a Rudiš získala v roce 1996 hlavní cenu Grand Prix OA za rekonstrukci a dostavbu pavilonu G na brněnském výstavišti, kde rekonstruovala rovněž Rotundu. V roce 2001 získal tým čestné uznání za rekonstrukci Uměleckoprůmyslového muzea v Brně. V letech 1994–1998 externě vyučovala na Fakultě architektury VUT v Brně, nyní spolupracuje s Ústavem architektury Fakulty stavební. V roce 2015 byla její Galerie Pakosta v Litomyšli nominována na Cenu Klubu Za starou Prahu. Je držitelkou Cen Ministerstva kultury za přínos v oblasti architektury a Architekt obci 2016 za spolupráci mezi architektem a obcí. Její práce byly součástí řady výstav architektury doma i v zahraničí.

 


 

Ing. arch. Jiří Opočenský

Narozen: 1978

 

Vzdělání a praxe

2004 FA ČVUT v Praze, absolvent

2002 TU Eidhoven, NL, 1 semestr

2005 AVU v Praze, 1 semestr

2002–06 atelier KAVA

2006 DNA architekti

2007 založení ov-a

2008 autorizovaný architekt ČKA 03549

2010 ova architekti s.r.o.

2012–13 vedoucí atelieru ZAN FA ČVUT v Praze

 

Ocenění, umístění v soutěžích

2016 –  postup do 2. kola vyzvané soutěže Administrativní budovu pro 1000 zaměstnanců ČSOB Hradec králové, 4 finalisté

2015 – 1. místo ve vyzvané soutěži Mateřská školka Čerčany

2015 – Nominace na cenu Mies van der Rohe Award 2015, evropská cena za architekturu, Spolkový dům Slavonice

2014 – 1. místo ve vyzvané soutěži úprava Tachovského náměstí

2014 – 1. místo ve vyzvané soutěži na sídlo firmy LASVIT

2014 – 1. místo ve vyzvané soutěži – Rodinný dům v Berouně

2014 – 1. místo ve vyzvané soutěži – Přestavba administrativní budovy Beroun

2012 – 1. místo ve vyzvané soutěži – Rekonstrukce a dostavba obchodního centra Sněžka

2012 – 2. místo ve vyzvané soutěži – Administrativní budova Kováků Smíchov

2011 – 1. místo ve vyzvané soutěži SIT ON – Letní scéna piazzety Národního Divadla

2011 – 1. místo ve vyzvané soutěži Sportovní areál Jenštejn

2010 – 1. místo Young Architect Award 2010 v kategorii Studie – Zelená Malovanka

2009 – Cena architekta Josefa Hlávky v mezinárodní soutěži Architect Award ABF 2009 – Revitalizace spolkového domu ve Slavonicích

2007 – 1. místo za realizaci rodinného domu ve Svitavách přehlídky Nový domov pořádané Českou komorou architektů ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj

 


 

Ing. arch. David Mareš

Narozen: 6. 5. 1971, Olomouc

 

Vzdělání

1989–1997 studium na Fakultě architektury VUT v Brně ukončené získáním diplomu:

1994 stáž na L´ecole d´architecture de La Villette v Paříži,

1994–1995 - povinná desetiměsíční praxe u akad. arch. J. Sapáka v Brně,

1996–1997 diplomní projekt u prof. Ing. arch. M. Masáka – galerie soudobého českého umění na Římském náměstí v Brně

 

2002 autorizace ČKA 03 073, typ A (velká autorizace)

 

Praxe

1997 spolupráce s Ing. arch. R. Antlem v Brně

1998–2002 v architektonickém atelieru Lábus AA v Praze

2003 založení atelieru třiarchitekti s MgA. M. Fišerem

 

V současné době vede společně s MgA. M. Fišerem architektonický ateliér třiarchitekti.

Po celou dobu činnosti v tomto ateliéru odborně vede spolupracovníky.

 

Vybrané práce během architektonické praxe

- jako datum je zpravidla uveden počátek práce na zakázce

- urbanistické práce a práce strategického plánování jsou zvýrazněny tučně

 

1995 rekonstrukce portálů České spořitelny na Jánské ulici v Brně – PP a realizace, spolupráce s J. Sapákem

1999 rekonstrukce dělnického domu v Brně – Líšni - studie, s K. Horákovou

1999 půdní vestavba v Troubsku u Brna, projekt a realizace, s K. Horákovou, odpovědný projektant Ing. arch. E. Eichlerová

 

v architektonickém atelieru Lábus:

1999 nástavba domu Na smetance 16 v Praze – projekt

1999 rekonstrukce statku Limuzy – projekt

2000 restaurační komplex Vikárka na Pražském hradě – projekt

2001 rodinný dům v Dolních Břežanech – projekt

1998–2002 rekonstrukce paláce Langhans v Praze – projekt a realizace (hlavní cena Grand Prix Obce architektů, 2003)

 

v atelieru třiarchitekti:

2003 interier Městského muzea Kadaň – projekt a realizace

2003 strategický plán Kadaně

2005 krajinářské úpravy okolí betonárny Rohanský ostrov, Praze – projekt a realizace

2005 restaurační komplex Vikárka na Pražském hradě – realizace (spolupráce s Lábus AA)

2007 rekonstrukce telefonní ústředny Pražského hradu – projekt a realizace

2008 rekonstrukce Archivu Pražského hradu – projekt a realizace (s akad. arch. P. Kolíbalem a Ing. P. Tejem)

2008 revitalizace prostoru býv. letního kina v Chrudimi – urbanistická studie

2008 analýza prostorové struktury města Olomouce

2009 výškové zónování města Olomouce

2010 studie řešení parteru sídliště Husova v Chrudimi

2011 Rezidence RoSa, Praha, stavební úpravy a přístavba objektu (bydlení a služby pro seniory) – projekt a

realizace

2012 územní studie Olomouc Chválkovice – východ

Více >>

 


 

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.

architekt, teoretik a historik architektury, vysokoškolský pedagog

Narozen v roce 1934 v Praze

 

Vzdělání

1953–1959 / ČVUT, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

1978 / Centro Internazionale studi di architettura Andrea Palladio, Vicenza, Itálie

 

Profesní praxe

1959–1976 / asistent, docent na Katedře teorie, vývoje a rekonstrukcí architektury. Fakulta stavební ČVUT v Praze

1977–1992 / docent, profesor pro obor architektura, Fakulta architektury ČVUT v Praze

1971–1990 / vedoucí katedry, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze

1976–1990 / člen vědecké rady ČVUT

1984–1992 / člen Trainig committee ICOMOS

1985–1990 / člen Vědeckého kolegia věd o umění ČSAV

- od 1988 / člen správy, od 1993 člen prezídia a správní rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Od počátku pedagogické činnosti se zabývá architekturou 19. a 20. století, památkovou ochranou moderní architektury, regenerací centrálních částí sídel a teorií tvorby životního prostředí. Výsledky odborné práce uveřejnil v řadě knih, sbornících vědeckých prací, odborných časopisech, ve scénářích filmu a výstav, přednesl na mezinárodních konferencích např. vysokých škol, ICOMOS, Hlávkovy nadace, konaných v ČR a zahraničí.

 

Knižní publikace

- Moderní architektura v Československu, 1966 a 1970, (s O. Dostálem, V. Procházkou)

- Architektura, 1967, 1969 (kol. autorů)

- Tisíciletý vývoj architektury, 1971, 1979, 1989, Moskva 1984, 1987, (s J. Staňkovou)

- Vývoj architektury v 19. a 20. století, 1974, 1978, 1981, 1987

- Staletá Praha, 1975, (kol. autorů)

- Architektura svědectví dob, 1974, 1977, 1987, (B. Syrový a kol.)

- Československá architektura, 1979

- Architektura a životní prostředí v českých zemích od pravěku až k prahu současnosti, 1980 (J. Štursa a kol.)

- International Handbook of Contemporary Developments in Architecture, 1981, Londýn, Westport, (W. Sanderson a kol.)

- Programy české architektury, 1981, (s P. Ulrichem)

- Učebnice architektury, 1981, (s A. Ružičkou, J. Staňkovou)

- Proměny české architektury, 1987, (Z. Kuna a kol.)

 

Katalogy výstav

- Životní dílo Karla Honzíka, Praha 1967

- Československá architektura 20. století, Praha 1967, Londýn 1970, Charleroi 1972, Havana 1973, Moskva 1974, Kahira 1985

- Václav Hilský architektonické dílo, Praha 1981

- Architektura dialog prostoru a času, Praha 1981, (kol. autorů)

- Život s architekturou Josef Hrubý, Praha 1986

- Tradice a současnost, Praha 1986, (kol. autorů)

- Architektura, urbanismus a územní plánování, Praha 1987