Porota

 

Řádní členové poroty

Nezávislí:

Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D., rektorka ARCHIP, předsedkyně poroty        

Ing. arch. MgA. Michal Fišer, třiarchitekti

Ing. arch. Adam Halíř, PROJEKTIL ARCHITEKTI

Ing. arch. Miroslav Vodák, CBArchitektura

Ing. arch. Jan Vondrák, Mjölk architekti 

 

Závislí/ Odborní poradci:

Ing. arch. Vladimír Dvořák, ředitel a jednatel YIT Stavo s.r.o.

prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc., Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

 

Náhradníci poroty

Ing. arch. Tomáš Zdvihal, CBArchitektura

Ing. arch. Jan Mach, Mjölk architekti 

 


Seznamte se s členy odborné poroty

 

Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D.

Po absolvování Fakulty architektury ČVUT v Praze v roce 1997 založila vlastní architektonickou praxi. Zároveň zahájila studium doktorského programu v oboru Teorie architektonické praxe, s tématem Architektura a veřejnost – role veřejnosti v osmi architektonických soutěžích na dostavbu Staroměstské radnice v Praze.

V průběhu studia strávila semestr na The Oslo School of Architecture and Design, v Norsku. Doktorskou práci obhájila v roce 2005.

Od roku 1999 spolupracovala s architektem Martinem Roubíkem, spoluzakladatelem norského ateliéru Snoehetta. K jejich největším úspěchům patří umístění mezi oceněnými projekty v soutěži na Velké egyptské muzeum v Gíze. Model soutěžního návrhu je součástí sbírek Národní galerie v Praze.

V roce 2010 založila první mezinárodní soukromou vysokou školu architektury ARCHIP (Architectural Institute in Prague), kterou v současnosti vede.

Je členkou pracovn skupiny Vzdělávání v České komoře architektů a členkou Předsednictva Rady vysokých škol. V minulosti pedagogicky působila také na Fakultě architektury ČVUT v Praze a na Katedře designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 


MgA. Ing. arch. Michal Fišer

Absolvent ČVUT Fakulty architektury Praha a AVU Praha, Školy architetkury prof. Emila Přikryla. Po pracovních zkušenostech získaných v českých a zahraničních architektonických atelierech spoluzaložil v roce 2002 vlastní platformu třiarchitekti, kde působí dodnes.

Od roku 2008 je registrovaným členem České komory architektů. Je autorem řady projektů pro soukromé klienty a veřejné zadavatele v oblasti urbanismu, pozemních staveb a krajinářských úprav často se tematicky vzájemně prolínajících, různého měřítka od strategického plánu po detail městského mobiliáře. Častým zadáním projektů jsou revitalizace a úpravy veřejných prostranství. Tvoří v multidisciplinárních týmech, kromě příbuzných tvůrčích profesí jako jsou krajináři, dopravní inženýři, vodohospodáři, spolupracuje často s výtvarníky, historiky, zahradníky.

Je spoluautorem rozsáhlého projektu revitalizace příměstského území podél břehu Ohře v Kadani známého jako Nábřeží Maxipsa Fíka, jehož 1.etapa byla v roce 2011 nominována na cenu Mies van der Rohe Award. Často přijímá účast v architektonických soutěžích jako soutěžící, porotce či auditor. Od roku 2012 aktivně působí v České komoře architektů, kterou také zastupuje v Evropské radě architektů (ACE) pro otázky architektonických soutěží. V roce 2014 byl hostujícím lektorem na North Carolina State University, Prague Institut, Landscape Architecture studio.

www.triarchitekti.cz


Ing. arch. Adam Halíř

Rodák z Krnova a absolvent FA ČVUT v Praze. Diplom obhájil v roce 2001 u prof. Aleny Šrámkové. Společně s Romanem Brychtou a Petrem Leškem založili v roce 2002 sdružení Projektil architekti, ke kterému se později připojil Ondřej Hofmeister. Od roku 2004 je jedním z jednatelů společnosti Projektil architekti s.r.o. Je autorizovaným architektem ČKA a spoluautorem řady oceněných staveb. V roce 2018 vedl ateliér hostujícího architekta na FA ČVUT v Praze.

www.projektil.cz


Ing. arch. Miroslav Vodák

Miroslav Vodák je absolvent Fakulty architektury ČVUT. Architektonickou praxi získal v ateliérech A8000 Střítecký Krupauer a CGA Architects v New Yorku. Kromě projektové praxe se jako člen spolku CBArchitektura věnuje propagaci architektury veřejných staveb a veřejného prostoru, organizaci architektonických soutěží a je členem Komise pro architekturu a územní plánování města České Budějovice. V roce 2018 byl mezi finalisty ceny Architekt roku.

www.mirekvodak.com


Ing. arch. Jan Vondrák

Jan Vondrák vystudoval libereckou FUA. Sedm dní po ukončení studia založil s kamarády nad česko – švédským slovníkem architektonické studio Mjölk architekti.  Po několika letech je z bláznivého klukovského snu uznáváná architektonická kancelář. Jejich architekturu nejlépe charakterizuje severská koncepční jednoduchost, materiálová pravdivost a mladická rozvernost. Široké portfolio projektů doplňuje občasným učením na liberecké Fakultě architektury a účastí na zahraničních workshopech a přednáškách.

www.mjolk.cz


prof. Ing. arch. Josef Pechar, DrSc.

architekt, teoretik a historik architektury, vysokoškolský pedagog

Narozen: 1934 v Praze

 

Vzdělání

1953–1959 / ČVUT, Fakulta architektury a pozemního stavitelství

1978 / Centro Internazionale studi di architettura Andrea Palladio, Vicenza, Itálie

 

Profesní praxe

1959–1976 / asistent, docent na Katedře teorie, vývoje a rekonstrukcí architektury. Fakulta stavební ČVUT v Praze

1977–1992 / docent, profesor pro obor architektura, Fakulta architektury ČVUT v Praze

1971–1990 / vedoucí katedry, děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze

1976–1990 / člen vědecké rady ČVUT

1984–1992 / člen Trainig committee ICOMOS

1985–1990 / člen Vědeckého kolegia věd o umění ČSAV

- od 1988 / člen správy, od 1993 člen prezídia a správní rady Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“

Od počátku pedagogické činnosti se zabývá architekturou 19. a 20. století, památkovou ochranou moderní architektury, regenerací centrálních částí sídel a teorií tvorby životního prostředí. Výsledky odborné práce uveřejnil v řadě knih, sbornících vědeckých prací, odborných časopisech, ve scénářích filmu a výstav, přednesl na mezinárodních konferencích např. vysokých škol, ICOMOS, Hlávkovy nadace, konaných v ČR a zahraničí.

 

Knižní publikace

- Moderní architektura v Československu, 1966 a 1970, (s O. Dostálem, V. Procházkou)

- Architektura, 1967, 1969 (kol. autorů)

- Tisíciletý vývoj architektury, 1971, 1979, 1989, Moskva 1984, 1987, (s J. Staňkovou)

- Vývoj architektury v 19. a 20. století, 1974, 1978, 1981, 1987

- Staletá Praha, 1975, (kol. autorů)

- Architektura svědectví dob, 1974, 1977, 1987, (B. Syrový a kol.)

- Československá architektura, 1979

- Architektura a životní prostředí v českých zemích od pravěku až k prahu současnosti, 1980 (J. Štursa a kol.)

- International Handbook of Contemporary Developments in Architecture, 1981, Londýn, Westport, (W. Sanderson a kol.)

- Programy české architektury, 1981, (s P. Ulrichem)

- Učebnice architektury, 1981, (s A. Ružičkou, J. Staňkovou)

- Proměny české architektury, 1987, (Z. Kuna a kol.)

 

Katalogy výstav

- Životní dílo Karla Honzíka, Praha 1967

- Československá architektura 20. století, Praha 1967, Londýn 1970, Charleroi 1972, Havana 1973, Moskva 1974, Kahira 1985

- Václav Hilský architektonické dílo, Praha 1981

- Architektura dialog prostoru a času, Praha 1981, (kol. autorů)

- Život s architekturou Josef Hrubý, Praha 1986

- Tradice a současnost, Praha 1986, (kol. autorů)

- Architektura, urbanismus a územní plánování, Praha 1987Copyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2020 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.