Výsledky


Titul CEMEX Young Architect Award 2018 

+ mediálním partnerem ceny je Architect+
+ věcná cena: CAD program Artlantis Studio 

+ mobiliář v obci Prachovice realizovaný dle vlastního návrhu společností CEMEX

SEČOVCE (PLATFORMY)

MgA. Dušan Štefanič

Projekt iniciuje vize pozitivních změn ve zdevastovaném městě a to jak návrhem veřejných prostranství, tak i návrhem komunitního centra se startovacími byty.  Ideový projekt proměnit své rodné město skrze architekturu přináší obci vizi pro dlouhodobé změny, které umožní propojit různorodost obyvatel a integrovat je do společného života.  Doporučujeme projekt představit městu a pokusit se, díky těmto vizím, postupnými kroky se dopracovat k aktivizaci veřejného života.

 

Cena architekta Josefa Hlávky 

STUDENTSKÝ DŮM SLOVAN

Ing. arch. Martin Petřík

škola: ČVUT, Fakulta architektury

Odvážně a neotřele zvolené místo, náplň i architektonická forma. Dům jako iniciátor reálných změn v turisticky i dopravně zdevastované centrální části města. Zahušťování a oživování centra Prahy díky zrekonstruování parkovacího domu a náplň studentského domu je příkladná a inspirující a to včetně kultivace přilehlých ploch. Projekt navazuje na odvážné přemostění burzy Karlem Pragrem a aktivuje současnými prostředky danou část města a tak naplňuje zadání soutěže. Věž kolejí vzbuzuje v tomto místě otázky a měla by předpokládat hlubší zamyšlení nad možností výškových budov v samém centru metropole. Současná nenoblesní architektura by městu pomohla se vzpamatovat z letargie a dodala by mu potřebnou energii. Práce s objektem stávajících garáží (využívání stávajících staveb více než jejich bourání) je smysluplná a příkladná, otevřenost domu k okolí působí jako iniciátor veřejného života. Navržená rampa se stává veřejným prostorem, který oživuje zdevastované místo.

 

Cena rektora ČVUT za školní práci 

+ mediálním partnerem ceny je Archiweb

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ

Jiří Neuvirt

škola: ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Jemná a citlivá práce s kontextem lázeňské architektury. Samozřejmé doplnění objemů staveb, kolonád i stromořadí současným řešením, které přirozeně dotváří vybranou část města. Oživuje a kultivuje veřejné prostory a vybízí ke společenskému životu uprostřed stávajících i doplněných staveb, v kolonádách, mezi domy a mezi stromy, venku.

 

Cena rektora TUL za školní práci 

  + mediálním partnerem ceny je EARCH.

SOUTĚŽ V DOBROČOVICÍCH

MgA. Alžběta Brůhová

Příkladná práce ukazující novou roli architekta v současném světě jako aktivního hybatele změn ve městech a obcích a to nejen jako tvůrce reálné architektury. Zorganizování soutěží na malé obci na základě předchozí studie oblasti vzbuzuje naději na budoucí přeměny veřejných prostor promyšlenými a dlouhodobými vizemi. Obdiv nad projektem vzbuzuje hledání nejvhodnějšího řešení nejen zrealizování vyzvané soutěže a sestavení vhodné poroty, práce s veřejností a se zastupiteli, ale i obdiv nad vzdání se pokušení zrealizovat vlastní návrh, včetně grafiky a principu kalendáře jakožto osnovy ukazující promyšlenost akce i zpřístupnění vize vedení města a veřejnosti.

 

Cena časopisu Moderní obec

CESTY MĚSTA – TÁBOR

Ing. arch. Karolína Koubová

škola: ČVUT v Praze, Fakulta architektury

Pečlivě zpracovaný a promyšlený projekt, který nejen městu Tábor ukazuje promyšlenou kultivaci veřejných prostorů, podporuje pěší dopravu a cyklistiku.

 

 

 

 

Zhodnocení ročníku 2018

Přihlášeno bylo celkově 49 prací.

Soutěž představila dva zajímavé projekty, vítězný návrh kultivuje zdevastované město a snaží se iniciovat proces pozitivních změn a integraci různorodých obyvatel obce, druhý iniciuje odvážným řešením samotné centrum města Prahy a to návrhem studentského domu nad Václavským náměstím, přináší sem zpět život a vyšťavenému městu skrze proměnu parkovacího domu přináší čerstvý nádech i zamyšlení nad současnou architekturou a možností využívat stávající domy vzhledem k diskutovaným bouráním v samotném centru jako je např. již zbouraný dům na Václavském náměstí či předpokládaná demolice obdivovaného transgasu. Přináší tak možnost, jak pracovat se stávajícím soudobým řešením.

Další oceněná dvojice ukazuje příkladnou proměnu menších obcí skrze dlouhodobé vize a organizování architektonických soutěží i návrat společenského života do prostoru lázní dostavbami kolonád či staveb.

 

Marcela Steinbachová, předsedkyně poroty

 


Protokol ke stažení

Seznam přihlášených prací