Vítězové Young Architect Award 2019

ODKAZ NA STAŽENÍ FOTOGRAFIÍ ZE SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ: ZDE

ODKAZ NA STAŽENÍ VIZUÁLŮ VÍTĚZNÝCH PRACÍ: ZDE

 

Titul CEMEX Young Architect Award 2019

ve výši 30.000 Kč
+ věcná cena: CAD program Artlantis Studio
+ roční předplatné časopisu ARCHITECT+

+ návštěva architekta v evropské metropoli se společností CEMEX

MgA. Anna Svobodová a Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha

Nájemní dům Karlín

Návrh karlínského nájemního domu vklíněný do úzkého, prudce svažitého pásu, mezi ulici Pernerovu a železnici. Obě dopravní linie se těsně za pozemkem zkříží. Autoři prokázali při definici a výběru vlastního zadání hluboké pochopení podstaty nájemního bydlení. Členění prostorů na sdílené/soukromé a variabilita jejich vazeb představuje inovativní leč specifický model metropolitního činžovního domu a bohatost prostorového plánu je výsledkem vědomé snahy a výzkumu na poli této typologie. Zásah na takto komplikované parcele s funkcí nájemního bydlení přináší pozitivní dopady pro sousední městskou čtvrť. Sociální, urbanistické či např. akustické.

Porota se shodla, že autoři v předloženém návrhu nejlépe reagovali na téma soutěže, formulované prostřednictvím 3 základních hodnotících kritériích.

 

Cena architekta Josefa Hlávky

ve výši 25.000 Kč

Bc. Barbora Červeňová
Mestský nájomný dom Karlín

FA ČVUT

Ateliér Kuzemenský, Kunarová

Návrh rozvíjí velkorysý rozvrh pražského Karlína v několika rovinách. Přiměřeně namíchaný mix hotelového, nájemního a vlastnického bydlení ukotvuje návrh v reálných podmínkách současného města. Městský blok je disciplinovaně zacelen a v druhém plánu doplněn věží s hotelovými byty jako správně mířenou akupunkturou. Veřejně přístupný vnitroblok – dvůr obohacuje přísnou ortogonální mřížku karlínských ulic s rafinovaně uplatněným echem nedalekého viaduktu a vytváří skutečně obytné místo s charakterem. Projekt je pevný, postavený na osvědčených principech stavby města, přesto současný nebo spíš nadčasový. Svěží příslib v ustrašené době.

 

Cena rektora ČVUT za školní práci

ve výši 10.000 Kč

Ing. arch. Filip Hermann

Český Krumlov - sídliště!

FA ČVUT

Ateliér Novotný - Koňata – Zmek

Vítězný projekt se dotýká tématu nízkonákladového nájemního bydlení ve městě, které se stalo obětí masového turismu a jehož autenticita se vytrácí pod klapotem podpatků večerní promenády. Zatímco se život obyčejného obyvatele vytratil za oponu trdelníkového oblaku, stal se Český Krumlov neobyvatelný. Projekt společného bydlení seniorů a mladých rodin vrací město jeho obyvatelům a nabízí zajímavou alternativu dostupného bydlení napříč generacemi.

 

Cena rektora TUL za školní práci

ve výši 10.000 Kč

Sausan Haj Abdová

Městský nájemní dům Karlín

FA ČVUT

Ateliér Kuzemenský, Kunarová

Dostavba karlínského bloku navazuje na stávající urbanistickou strukturu. Pavlačový dům pracuje se základním modulem konstrukce a dispozice bytu a jejich multiplikací, což umožňuje řadu varint velikostí nájemních bytů a i jejich případnou variabilitu v čase. Forma domu je pak složená skládáním, zrcadlením a otáčením tohoto modulu což vede k celkové velkorysosti návrhu, která je v případě Karlína přiměřená a odůvodněná. 

 

Cena hlavního partnera YIT

ve výši 10.000 Kč

Ing. arch. MgA. Martin Petřík

Městská třída

Návrh velmi zaujal porotu svou objevností a rafinovaností, zároveň zklamal nedostatečnou prezentací především hlavního tématu soutěže – nájemního bydlení. Každopádně volba pozice pro takovou funkci a typologii na rozhraní městské třídy a přilehlého komorního sídliště se jeví jako jedna z nejlepších v soutěži! Nerozmělňuje modernistický princip okolní zástavby, ale rozvíjí ho s vědomím potřeby citlivého dolaďování a spřádá síť rozličných vztahů světa kolem sebe.

 

Cena veřejnosti

Ing. arch. Roman Osika a Tomáš Čech

Střechy nad Prachovníkem