Výsledky


Titul Young Architect Award 2016
Cena CEGRA

Haydarpaşa: Performance space

Autor: Bc. Michaela Benešová

Škola: Accademia di Architettura di Mendrisio, USI

Ateliér: Atelier Aires Mateus

 

Cena architekta Josefa Hlávky

Cena veřejnosti (hlasování veřejnosti na portále soutěže www.yaa.cz)

Práce s fragmenty

Autor: MgA. Ing. arch. Dita Mrázková

Škola: AVU v Praze

Ateliér: Ateliér architektonické tvorby/škola Emila Přikryla

 

Cena rektora ČVUT za školní práci

Kód v architektuře

Autor: Jakub Trčka

Škola: FUA TU v Liberci

Ateliér: PROSTOR S

 

Cena rektora TUL za školní práci

Programovatelná hmota/Programmable matter

Autor: Monika Rafajová

Škola: FA ČVUT v Praze

Ateliér: Ateliér experimentální | Florián | FLOW

 

Cena časopisu Moderní obec

za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla

Kaplnka vzkriesenia

Autor: Samuel Netočný

 

Cena časopisu ARCHITECT+

za inovativní a citlivý přístup k řešení

absolutní absence

Autor: Norbert Obršál

Škola: FA VUT v Brně

Ateliér: Ústav prostorové tvorby

 

Cena časopisu ERA21

za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti

Autentické město

Autor: Bc. Vojtěch Tecl

Škola: VŠUP v Praze

Ateliér: Architektura 2

 


 

Zhodnocení ročníku 2016

 

Nejdříve bych chtěl poděkovat všem zúčastněným mladým architektům i všem ostatním, kteří se na soutěži a jejím průběhu podíleli. Studenti a mladí architekti neváhali strávit mnoho času na předvedení vlastní vize o svém pohledu na vyhlášené téma.

Letošní rok bylo vypsáno téma ideové, které dle názoru poroty je obzvlášť v dnešní době hledání identity české architektury velmi aktuální. Uvědomění si tohoto problému probíhalo na pozadí zkušeností mladých architektů s mezinárodním kontextem.

Porota byla překvapena nevelkým množstvím nápaditých řešení, avšak ta, která porota hodnotila mezi nejlepšími, stála za to.

Potvrdilo se tím, že opravdový talent není nic běžného a kdo se takto projeví, měl by dostávat další šance.

V zastoupení poroty a organizátorů přeji všem mladým architektům spoustu talentu a chuť vytvářet náš svět krásnějším.

 

Zdeněk Fránek, předseda poroty

 


 

Protokol o průběhu soutěže – 1. kolo

Protokol o průběhu soutěže – 2. kolo