Jak se přihlásit


Uzávěrka přihlášek prodloužena do 4. 7. 2017 do 16.00 hod.

 

1. Přihláška do soutěžní přehlídky:

  • on-line přihláška zde
  • zaplacení poplatku 800 Kč na účet č. 5085320005/4000, Expobank CZ a.s., bankovní poplatky spojené s převodem hradí plátce 

Podklady k platbě (variabilní symbol, IBAN, SWIFT) budou zaslány odpovědním e-mailem po přijetí on-line přihlášky. Částka je určena na výrobu hodnotícího výstavního panelu (DTP příprava a tisk). Poplatek je možné uhradit rovněž osobně sekretáři soutěže.

 

2. Obsah soutěžní práce – v digitální formě:

(přes el. úschovnu, e-mailem, na CD či DVD nebo přes formulář on-line přihlášky)

  • textová dokumentace (krátká anotace max. 800 znaků ve formátu .doc)
  • obrazová dokumentace (4-6 ks očíslované dle pořadí důležitosti ve formátu .jpg, v tiskové kvalitě a kvalitě pro web)
  • 1 panel (B1, grafické uspořádání dle nadefinovaného vzorového panelu formát .pdf - Závazné požadavky pro zpracování soutěžního výstavního panelu)

 

Detailní specifikace podkladů viz soutěžní podmínky.

 

3. Uzávěrka příjmu přihlášek, soutěžních prací a poplatku je: 30. 6. 2017

Přihlášku, soutěžní práci a poplatek lze dodat odděleně, vše však nejpozději do termínu uzávěrky.

 

Do soutěže může autor přihlásit více prací, veškeré dokumenty je však nutné dodat pro každou práci samostatně vč. on-line přihlášky a poplatku.

 


 

Téma soutěžní přehlídky

Periferie

Periferie uvnitř i na okraji

(...disfunkční města a obce, opuštěná místa dopravních koridorů, místa na rozhraní)

 

Soutěžící by měli zpracovat nejen vlastní projekt, ale i identifikovat a vyhledat problémové periferie uvnitř nebo na okraji měst. Jedná se o návrhy, jak proměnit disfunkční města a obce, jak oživit opuštěná místa dopravních koridorů či tzv. místa na rozhraní.

Účastníci si mohou zvolit lokalitu z doporučených partnerskými městy, ale také vlastní, kterou považují za problémovou. Více

 


Zpět na seznam aktualit