Ceny


 

 • Hlavní cena: Titul CEMEX Young Architect Award 2017 ve výši 30.000 Kč 
  + věcná cena: CAD program Artlantis Studio 
  + roční předplatné časopisu ARCHITECT+
   
 • Cena CEMEX
   
 • Cena architekta Josefa Hlávky ve výši 25.000 Kč
   
 • Cena rektora ČVUT za školní práci ve výši 10.000 Kč
   
 • Cena rektora TUL za školní práci ve výši 10.000 Kč
   
 • Cena časopisu Moderní obec za přínos k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla
   
 • Cena časopisu ARCHITECT+ za inovativní a citlivý přístup k řešení
   
 • Cena časopisu ERA21 za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti

 

Statut Ceny CEMEX

Cena je udělována studentům a mladým tvůrcům architektury v mezinárodní soutěži Young Architect Award. Smyslem Ceny CEMEX je podporovat autory, kteří přicházejí s inovativním řešením v oblasti užití betonových konstrukcí a materiálů v souladu s hlavním tématem „Periferie uvnitř i na okraji“. Betonové konstrukce jsou často spojovány s oblastmi městských periferií (dopravní koridory, sídliště atd.). Inovativní řešení mohou přinášet beton na periferii v jiných nových souvislostech a kvalitách.

 

Hodnotící kritéria:

 • inovativnost,
 • ohleduplnost k životnímu prostředí, udržitelnost,
 • kvalita architektonického řešení.

 

Statut Ceny architekta Josefa Hlávky

Cena je udělována studentům a mladým tvůrcům architektury v mezinárodní soutěži Young Architect Award. Byla vyhlášena při příležitosti stoletého výročí úmrtí významného českého architekta, stavitele a mecenáše Josefa Hlávky (1831-1908), který v roce 1904 založil dodnes trvale existující Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Za hlavní poslání tohoto Nadání stanovil podporovat veškerou vědeckou, literární a uměleckou činnost národa českého a rovněž snaživé a způsobilé studenty českých vysokých škol.

Cena architekta Josefa Hlávky:

 • je zřízena k podpoře studia, rozvoje tvorby a uplatnění mladých architektů
 • je udělována v oborech architektura, urbanismus, tvorba krajiny a zahradní architektury
 • je udělována na základě vyhodnocení do soutěže přihlášených architektonických a urbanistických studií, návrhů a projektů, které mají podnětnou uměleckou nebo technickou úroveň, včetně způsobu zpracování a rovněž inovační záměr obecně prospěšného významu
 • je udělována každoročně od roku 2007, v kalendářním roce nejvýše jedenkrát. Od roku 2009 patří k trvalým nadačním aktivitám
 • sestává se z diplomu a peněžní částky ve výši 25.000 Kč.

 

Statut Ceny časopisu Moderní obec

Cena bude udělena za přínos vybrané studie k posílení pospolitosti obyvatel daného sídla a bude sestávat z diplomu, skleněného artefaktu a ročního předplatného časopisu Moderní obec.


Statut Ceny časopisu ARCHITECT+

Cena bude udělena za inovativní a citlivý přístup k řešení a bude sestávat z ročního předplatného časopisu ARCHITECT+ a širší prezentace oceněné práce v časopise ARCHITECT+.

 

Statut Ceny časopisu ERA21

Cena bude udělena za kvalitní prezentaci zvolené architektonické myšlenky, nikoliv v efektní grafické podobě, ale ve smyslu sdělnosti, přesvědčivosti a srozumitelnosti odborné i laické veřejnosti a bude sestávat z diplomu, ročního předplatného časopisu ERA21 a odborné publikace.