FAQ


1. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?

Do této soutěže se mohou přihlásit tuzemští i zahraniční studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

2. NESTUDUJI PŘÍMO OBOR ARCHITEKTURA. MOHU SE TAKÉ PŘIHLÁSIT?

Ano, můžete se přihlásit. Zúčastnit se mohou např. i studenti či absolventi oboru design, krajinářská tvorba a další. Vaše práce se však musí týkat zadaného tématu soutěže.

 

3. MOHU PŘIHLÁSIT VÍCE PRACÍ?

Ano, můžete přihlásit více prací. Musíte však veškeré dokumenty ke každé práci dodat zvlášť.

 

4. CO KDYŽ JE PRÁCE SPOLEČNÝM DÍLEM DVOU ČI VÍCE AUTORŮ?

Pak autoři vyplní jednu přihlášku a zašlou nám svou práci pouze jednou.

V kolonce Přihlašovatel (autor) v on-line přihlášce je možné uvést pouze jedno jméno. Ostatní autory, kteří se společně podíleli na přihlášeném díle, uveďte do kolonky Spoluautor. Další spolupracovníky (nemající ale statut autorství) uveďte v případě zájmu v textové části práce.

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

5. PROČ OZNAČOVAT POŘADÍ DŮLEŽITOSTI U OBRAZOVÉ DOKUMENTACE?

První dva obrázky dle vašeho pořadí budou prezentovány s krátkou anotací v přehledu prací na webových stránkách soutěže. Další obrázky v pořadí budou k prvním dvěma doplněny v případě rozsáhlejší prezentace práce mediálními partnery soutěže či v případě nominace a ocenění práce. K označení stačí jednoduché číslování, tj. 1, 2, 3…

 

6. JAK MÁM SVOU PRÁCI POPSAT, POŠLU-LI JI POŠTOU?

Všechny části soutěžních prací budou označeny jménem autora i názvem práce. Pokud budou vloženy do obálky/obalu, doporučuje se uvést kromě adresáta a odesílatele také název soutěže: Young Architect Award 2017, není to však podmínkou.

 

7. JAKÝ JE JAZYK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY?

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje a bude probíhat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Soutěžící z České a Slovenské republiky dodají anotaci díla v českém či slovenském jazyce. Ostatní zahraniční soutěžící dodají veškeré podklady v anglickém jazyce.

 

8. JAK SE PRÁCE HODNOTÍ?

Každá práce bude posuzována individuálně. Hlavními kritérii však budou (bez pořadí významnosti) výběr tématu práce, koncepčnost a kontextuálnost řešení; kvalita architektonického/urbanistického řešení (dispoziční a funkční řešení včetně interiéru, urbanistické řešení zvolené lokality v kontextu celého území, vztah k prostředí a stávající zástavbě, vhodnost použití materiálů, technologií a konstrukcí); přínos pro kvalitu životního prostředí, udržitelnost; novátorství a originalita práce.