FAQ YAA 2019


1. KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?

Do této soutěže se mohou přihlásit tuzemští i zahraniční studenti či absolventi oborů architektury, urbanismu, krajinářské a zahradní architektury a autodidakti praktikující v oboru, kteří v konečném termínu odevzdání soutěžních prací nepřesáhli věk 33 let.

 

2. CO JE SOUČÁSTÍ PŘIHLÁŠKOVÉ DOKUMENTACE?

Přihláška, úhrada vložného a soutěžní práce viz bod 6. soutěžních podmínek. Soutěžní práce se dodává v digitální formě (1x CD nebo DVD) a obsahuje textovou a grafickou část dle specifikace bodu 6.2. soutěžních podmínek.

 

3. JAK MOHU NAKLÁDAT S GRAFICKÝMI DATY K DOPORUČENÝM LOKALITÁM?

Grafická data, která jsou k některým lokalitám připojena, jsou zapůjčena pouze účastníkům soutěže Young Architect Award 2019 pro zpracování v rámci soutěže. Data nesmí být poskytována třetím osobám, prodávána a žádným způsobem zneužívána.
 

4. JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?

Stačí vyplnit on-line přihlášku (čestné prohlášení je součástí přihlášky), zaplatit poplatek a donést či zaslat Vaši práci a vytištěnou podepsanou přihlášku (vč. podpisů spoluautorů, jsou-li) sekretáři soutěže do termínu uzávěrky.

Pokud budete platit převodem, podklady k platbě obdržíte odpovědním mailem po vyplnění on-line přihlášky. Přihláškovou dokumentaci a vlastní práci lze dodat nezávisle na zaplacení vložného, musí však být dodržen termín uzávěrky. Úhradu poplatku je možné provést také v hotovosti u sekretáře soutěže.

Soutěžní práce lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 08.00 hod. až 16.00 hod. a v konečný den lhůty k odevzdání tj. 28. 6. 2019 od 8 hodin do 16 hodin. V případě odeslání soutěžní práce poštou musí být doručena sekretáři nejpozději v konečný den a hodinu určenou pro odevzdání.

Soutěžní práce mohou být do soutěžní přehlídky přihlášeny pouze autory nebo kolektivy. Soutěžícím je vždy autor nebo kolektiv, který také přebírá případné ocenění díla.

 

5. CO ZAHRNUJE VLOŽNÉ?

Částka 800 Kč je určena na výrobu výstavního panelu (zahrnuje studiovou přípravu a tisk na kapa desku B1). Tímto je zaručena jednotná kvalita všech panelů, které jsou vystaveny v rámci putovní výstavy.

 

6. MOHU PŘIHLÁSIT VÍCE PRACÍ?

Ano, můžete přihlásit více prací. Musíte však veškeré dokumenty ke každé práci dodat zvlášť a uhradit poplatek odpovídající příslušnému počtu prací.

 

7. CO KDYŽ JE PRÁCE SPOLEČNÝM DÍLEM DVOU ČI VÍCE AUTORŮ?

Pak autoři vyplní jednu přihlášku a zašlou nám svou práci pouze jednou.

 

8. PROČ OZNAČOVAT POŘADÍ DŮLEŽITOSTI U FOTOGRAFIÍ / PERSPEKTIV?

První dvě fotografie či perspektivy dle vašeho pořadí budou prezentovány s krátkou anotací v přehledu prací na webových stránkách soutěže. Fotografie či perspektiva s číslem 1 bude prezentovat vaši práci v elektronickém katalogu soutěže. Další fotografie či perspektivy v pořadí budou k prvním dvěma doplněny v případě rozsáhlejší prezentace práce mediálními partnery soutěže či v případě nominace a ocenění práce. K označení stačí jednoduché číslování, tj. 1, 2, 3…

 

9. JAK MÁM SVOU PRÁCI POPSAT?

Všechny části soutěžních prací (přihláška i digitální část) budou označeny jménem autora i názvem práce. Pokud budou vloženy do obálky/obalu, doporučuje se uvést kromě adresáta a odesílatele také název soutěže: Young Architect Award 2019, není to však podmínkou.

 

10. JAK SE PRÁCE HODNOTÍ?

Každá práce bude posuzována individuálně. Hlavními kritérii však budou (bez pořadí významnosti)

  • výběr tématu práce
  • kvalita architektonického / urbanistického řešení
  • přínos pro společenský život a rozvoj místa
  • originalita návrhu

 

11. ZNAMENÁ TO, ŽE MOHU BÝT I STUDENT STŘEDNÍ ŠKOLY?

Ano, do této soutěže se může přihlásit každý, kdo nepřesáhne v den uzávěrky věku 33 let. Pokud vám ještě není 18 let, musí vám podepsat čestné prohlášení zákonný zástupce.

 

12. NESTUDUJI PŘÍMO OBOR ARCHITEKTURA. MOHU SE TAKÉ PŘIHLÁSIT?

Ano, můžete se přihlásit. Zúčastnit se mohou např. i studenti či absolventi oboru design, krajinářská tvorba a další. Vaše práce se však musí týkat zadaného tématu soutěže.

 

13. JAKÝ JE JAZYK SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY?

Soutěžní přehlídka se vyhlašuje a bude probíhat v českém či slovenském.Copyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2020 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.