Ceny Young Architect Award 2020 vyhlášeny


Nejlepší práce 12. ročníku soutěže studentů a architektů do 33 let byly oceněny 8. září 2020 v Centru architektury a městského plánování CAMP. Letos porota poslala do finále 11 prací, které nejlépe zpracovaly téma Architektura a krajina ve městě. Všechny projekty budou tradičně vystaveny v rámci veletrhu FOR ARCH od 22. – 26. září v PVA EXPO PRAHA v Letňanech.

Obrazová dokumentace k vítězům ke stažení: zde

Fotografie ze slavnostního vyhlášení ke stažení: zde

Titul CEMEX Young Architect Award

Ludmila Haluzíková

vágní Praha

FA ČVUT Praha | Ateliér Novotný, Koňata, Zmek

Autorka analyzuje vágní prostory Prahy – opomíjená nezastavěná místa, která postrádají identitu, produktivitu, funkci, místa, jejichž potenciál zůstává nevyužit. Tato místa pak dělí na dvě kategorie. První tvoří městská divočina s vysokou biodiverzitou, která čeká na nové využití. Druhou kategorií jsou nezastavěná místa organizovaná člověkem, jím založená a udržovaná. Jde o plochy, které jsou na první pohled v pořádku, jsou upravené, a i když z hlediska společenských a městotvorných funkcí jsou v podstatě nevyužitelné, jsou většinou společností vnímány jako hodnotné, ekologicky funkční a přínosné v otázce řešení problematiky globálních klimatických změn, oteplování planety. Jedná se například o zelená veřejná prostranství sídlišť či zelené zbytkové plochy dopravních staveb a další. 

Autorka se podrobněji věnuje těm druhým místům a klade si otázku, jak s těmito místy hospodařit při reflektování dnešních ekologických otázek města. Na vybraných místech Prahy se pak snaží v oblasti modré a zelené infrastruktury aplikovat opatření, která povedou k zvýšení biodiverzity, evaporace, akumulace a filtrace dešťové vody. Hledá tak způsob práce s těmito místy, který by jim dal smysl, funkci, zásadně posílil jejich ekologickou funkci.

Porota velmi ocenila koncepční přístup k vybrané problematice plánování města jako celku. Přístup, profesionalita a schopnost analytického a koncepčního myšlení je u tak mladé autorky příslibem, že u nás vyrůstá nová generace architektů, urbanistů, která se postaví zodpovědně k otázce plánování měst, k řešení globálních témat.

Porota doufá, že se autorka tímto tématem bude zabývat dále a bude se věnovat kromě posílení ekologické funkce vágních míst i posílení jejich společenské a městotvorné funkce.

 

Cena architekta Josefa Hlávky

Anna Svobodová

Strahovský bastion

Akademie výtvarných umění v Praze | Ateliér architektonické tvorby/škola Miroslava Šika

Akademie výtvarných umění v Praze | Ateliér architektonické tvorby / škola Miroslava Šika

Porota oceňuje originální a citlivou práci s historickým místem v centru Prahy, které studentka sama objevila a definovala mu podobu i náplň. Strahovský bastion, jeden z několika, transformuje ve veřejně přístupnou promenádu se sportovním a pobytovým využitím s rozšířením do lokálních pěších vazeb mimo běžné cesty. Silná historická obranná infrastruktura je doplněna vrstvou osobitě sochařsky zpracovaných zásahů, jež s monumentem nastavují synergický dialog.  

 

Cena rektora ČVUT za školní práci

Eliška Olšanská 

Parco Agri-kolo

FA ČVUT Praha | Ateliér Sitta

Autorka nově zpracovává nyní nepřístupnou městskou divočinu poblíž centra Florencie, aby umožnila její funkční zapojení do organismu města, života jeho obyvatel, kteří by zde našli tolik potřebné osvěžení v prostředí jakési nové rajské zahrady, vrstevnaté až fantaskní, která v harmonickém souladu s morfologií terénu přechází od olivových hájů a ovocných sadů na svazích do vinic a luk spásaných ovcemi ke středovému komunitnímu centru exaltovaného kruhového tvaru (nazývaného Agri-kolo) s mostem levitujícím nad vodní plochou lesnatého mokřadu a v těžišti vyplněným záhony květin a bylin. Porota oceňuje promyšlené zpracování v souvislostech a také profesionální prezentaci návrhu, která kvalitativně patří k nejlepším v soutěži.

 

Cena rektora TUL za školní práci

Lucia Gažiová

 Kúpele Grössling v Bratislave

FA ČVUT Praha | Ateliér Redčenkov - Danda

Návrh se zabývá chátrajícím areálem v centru Bratislavy přímo na nábřeží Dunaje. Autorka se v souladu se záměrem města rozhodla obnovit původní funkci lázní a doplnit je o knihovnu. Porota oceňuje architektonickou kvalitu nově vytvořeného multifunkčního prostoru, kde se naplnila autorčina koncepce zprostředkovat dojem antického zážitku použitím charakteristických rysů starověkých římských lázní. Zároveň se podařilo citlivě implementovat kvalitní soudobou architekturu s detailně promyšleným dispozičním řešením a začleněním teras vytvářejících příjemný prostor vnitřního atria. Porota kladně hodnotí také vynikající grafické zpracování prezentace. Projekt je zářným příkladem, jak může vypadat přeměna nesourodého rozpadajícího se objektu v centru města na živý multifunkční prostor vracející místu nový život.     

 

Cena ministra životního prostředí

Lukáš Drda

Nízkoenergetická tradiční čtvrť

Politecnico di Torino| Michele Bonino, Marco Simonetti

Vítězný projekt se věnuje tématu energeticky soběstačného bydlení s minimálním negativním dopadem na životní prostředí. Autor se na celý projekt dívá komplexně, od návrhu domů až po veřejný prostor. Jednotlivé domy jsou navrženy tak, aby zachovaly styl tradiční české vesnice, čímž projekt nenarušuje ráz okolní krajiny a respektuje kritéria udržitelného rozvoje výstavby. Velmi pozitivně hodnotíme efektivní hospodaření s vodou, které je navrženo pro celý soubor staveb a počítá s využitím srážkové i šedé odpadní vody. Z pohledu energetické účinnosti staveb jsou domy navrženy jako nízkoenergetické s důrazem na obnovitelné zdroje energie a kvalitu vnitřního prostředí. Navrhovaná čtvrť se tak stává moderním udržitelným bydlením ohleduplným k životnímu prostředí.

 

Cena hlavního partnera YIT

Jakub Kender/ Hugo Marek

Vnitroblok Mečislavova

Akademie výtvarných umění v Praze | Ateliér architektonické tvorby/škola Miroslava Šika

Téma řešení vnitrobloků zástavby je neustále aktuální.

V současné době velké množství vnitrobloků supluje funkci parkování vzhledem k jeho nedostatku ve velkých městech, především pak Praze. Uvedený návrh jde v řešení dopravy v klidu ještě dále tím, že se snaží odlehčit parkování i v přiléhajících ulicích. Parkování umisťuje do podzemní části objektu umístěného do otevřené části vnitrobloku. Nadzemní část objektu tvoří multifunkční prostory pro veřejné využívání. Nadzemní část objektu zároveň částečně splňuje i funkci akustické bariéry od hluku přiléhající železniční tratě.

Celková koncepce se snaží celkem úspěšně kombinovat soukromou a veřejnou funkci vnitrobloku. Zároveň umístěním různorodé zeleně přispívá ke zkvalitnění celého prostoru, zlepšení mikroklimatu včetně využívání dešťové vody pro zpětnou závlahu zeleně. K celkovému architektonickému dotvoření přispívá i návrh balkonů a zimních zahrad orientovaných do vnitrobloku.

___________________________________________________________________________________________

Organizátor: ABF, a. s.

Generální partner: CEMEX Czech Republic

Hlavní partner: YIT Stavo s.r.o.

Hlavní odborný partner: Státní fond životního prostředí ČR

Za finanční podpory: Hl. m. Prahy

Partneři: IPR Praha, Národní technické muzeum, Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“, FOR ARCH, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, SPYRON, PVA EXPO PRAHA

Záštita: MK, MMR, MŠMT, MŽP, SMO ČR, Hl. m. Praha, ČKA, HK ČR, Liberec, Brno

Partnerské školy: ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brně, FAST VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brně, ARCHIP, ČZU v Praze, FA STU v Bratislave

Hlavní mediální partneři: ARCHITECT+, Moderní obec, Earch.cz, archiweb.cz

Mediální partneři: INTRO, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, Stavba, TV Architect, archSPACE, PROPAMÁTKY, Dřevostavitel.cz, PRO města a obce, Dřevo&stavby, Inspirati, Sky paper, stavbaweb

 Je hotovo! Porota vybrala letošní vítěze.


Porota již vybrala vítěze v Soutěži Young Architect Award. Jména všech oceněních se odtajní během slavnostního vyhlášení, které se bude konat 8. 9. v Centru architektury a městského plánování CAMP od 18.00. Během slavnostního večera bude tradičně vyhlášen i Architekt roku a Architekt obci.

Nominace Architekt roku:

● Ateliér 111 architekti / Jiří Weinzettl, Barbora Weinzettlová, Veronika Indrová

● Cosa.cz / Markéta Mráčková a Barbora Šimonová

● Zdeněk Fránek

● Petr Janda

● ov-a / Jiří Opočenský, Štěpán Valouch

 

Nominace Architekt obci:

● Bratčice – Dan Šamánek

● Havlíčkův Brod - Aleš Burian

● Hodice - Milan Nytra a Hana Nytrová

● Holasovice - Lubomír Dehner

● Soběslav - Jaromír Kročák

 

Moderuje Jiří Jaroš.

Slavnostní vyhlášení - událost na FacebookuPosouváme uzávěrku soutěže na 24. 7.!


Celý svět se na chvíli zpomalil, ale teď už se vše vrací do svého tempa. Rozhodli jsme se vám udělat radost a dnešní uzávěrku ještě posunout! Využijte "čas navíc" a zaměřte se na téma, které je stále více aktuální - Architektura a krajina ve městě. Podklady pro zpracování přihlášeného projektu


Young Architect Award 2020

 

Podklady pro zpracování přihlášeného projektu:

 

V případě dotazů pište na: zajickova@abf.czInspirace z Mexika od CEMEX Czech Rebublic


Účastníci architektonické přehlídky Young Architect Award se letos zaměří na Architekturu a krajinu ve městě. Své práce mohou přihlašovat jak studenti, tak začínající architekti do 33 let. Uzávěrka přihlášek je 26. 6. 2020. Soutěž se koná v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Ceremoniál s vyhlášením výsledků proběhne 8. 9. 2020 v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze.

Integrace trvale udržitelného rozvoje do městské architektury je výzvou pro investory, ale i projektanty. Pokud ještě váháte, které prvky do svého projektu zapojit, přinášíme zajímavou inspiraci až z Latinské Ameriky, kde vzniká projekt první místní energeticky soběstačné budovy, na níž se podílí i generální partner soutěže CEMEX Czech Republic.

Wellness Hub

Projekt vychází z iniciativy skupiny společností z mexického soukromého sektoru, které se zavázaly k udržitelnému rozvoji a vytvořily obchodní konsorcium s cílem vytvořit první certifikovanou energeticky soběstačnou budovu (Net Zero Building Energy) v Mexiku a Latinské Americe. Jedná se o komerční budovu s názvem „Wellness Hub“, která se nachází ve městě San Pedro Garza García v Mexiku a je součástí většího udržitelného urbanistického plánu s názvem Arboleda, který čítá 17 budov. Budovu naprojektovalo architektonické studio PichArchitects, které sídlí v Barceloně.

Navržená architektura dosahuje optimálního výkonu na základě pasivních strategií, takže má nízké energetické nároky, a tak minimalizuje potřebné mechanické vybavení. Její prostory budou sloužit primárně pro komerční účely, zejména jako centru duševního a fyzického zdraví. Centrum se zároveň snaží integrovat komunitu do prostoru, který umožňuje posílení mezilidských vztahů, časté zájmové skupiny, učení se novým věcem a zakořenění pocitu sounáležitosti. Budova bude mít tříposchoďové podzemní parkoviště, přízemní prostory věnované restauracím a jiným komerčním prostorám a čtyři další poschodí, kde návštěvníci najdou lázně, fitness, prostory pro lekce jógy, ale také hudební školu nebo čajovnu.

Projekt si klade za cíl dosáhnout nulového rozdílu v produkci a spotřebě energie v průběhu roku. Konfigurace centrálního atria v kombinaci s otevřenou topografií přízemí umožňuje trvalou cirkulaci stoupajícího vzduchu, který je ochlazován kontaktem s vodorovnou vodní hladinou v centru atria. Stín a přítomnost vegetace ve výšce napomohou pasivně klimatizovat tento centrální prostor. Samotná konstrukce budovy preferuje prvky, které lze jednoduše vyrobit a sestavit na místě, což umožní stimulovat místní průmysl, výrazně zlepšit kvalitu stavby, optimalizovat spotřebu materiálů a prodloužit životní cyklus budovy.

Je zřejmé, že pro dosažení úrovně vnitřního komfortu různých prostorů bude nutné instalovat mechanické klimatizační systémy, ale tato zařízení jsou považována pouze za doplňková. Poptávka po energii v průběhu celého roku bude kompenzována ekvivalentní výrobou obnovitelné energie vyrobené v místě. K tomuto účelu je určena velká pergola ve střešní rovině, sestávající z fotovoltaických panelů, které budou kromě stínování fungovat jako elektrárna na výrobu energie.

Zásadní pro dosažení cíle energetické soběstačnosti je obalový plast budovy. Projekt je považován za součást infrastruktury. To je důvod, proč prakticky postrádá povrchové úpravy, protože to jsou samotné stavební prvky, které do značné míry formují jeho vnější vzhled. Mezi nimi vyniká kovová struktura na fasádách, stejně jako trámy TT. Konzoly východní a západní fasády napomáhající zabránit přímému slunečnímu dopadu, zasklené fasády s tepelným mostem a trojitým zasklením s nízkou emisivitou a vzduchové komory s argonem nebo fasáda z betonových stínících panelů, která na jedné straně zabraňuje slunečnímu záření a na druhé straně umožňuje odpařovací chlazení. Ve spolupráci s laboratořemi CEMEX Global R&D bylo vyvinuto speciální složení tohoto prefabrikovaného panelu, který se skládá ze 2 konkrétních částí – jedné, která tvoří nosnou část, která absorbuje svislé a vodorovné zatížení a zabezpečuje ukotvení (Resilia Technology), zatímco další část panelu je provedena z pórobetonu (Pervia Technology), který zajišťuje bioklimatickou funkci panelu.

„Již několik let podporujeme soutěž Young Architect Award, protože jsme přesvědčení, že mladí lidé jsou často nositeli nových, neotřelých a inovativních myšlenek. Letošní výzva je nám obzvlášť blízká, neboť se zaměřuje na hledání řešení, jak propojit metropolitní rozvoj ve smyslu environmentálního zaměření“, říká Luboš Merunka, ředitel divize Materiály společností CEMEX Czech Republic a dodává: „Beton a moderní materiály na bázi cementu poskytují širokou paletu možností pro realizaci tvůrčí a inovativní práce architektů v městské výstavbě, a proto věřím, že i letošní projekty budou jako v předchozích letech, velice zajímavé a inspirativní.“   Spustili jsme přihlášky!


Příhláška k vyplnění -> zde

Hlavička soutěžního panelu -> zde

Vzor soutěžního panelu -> zde

Ukázka vítězného panelu z roku 2019 -> zde

 

Vaše obrazové a textové materiály můžete zaslat i přes úschovnu na e-mail zajickova@abf.czDoporučené lokality 2020


Praha

Revitalizace sídliště Lehovec

Stav

Sídliště Lehovec trpí problémy typickými pro ostatní urbanistické struktury obdobného charakteru.  Nevýhodami jsou malý podíl pracovních příležitostí a služeb, nedostatek parkovacích míst, živelné parkování na ulici u křižovatek a přechodů pro chodce, kde zhoršuje rozhledové úhly a omezuje průjezdnost např. pro hasičská vozidla, nekoncepčně udržovaná zeleň atd.

Sídliště vznikalo v 70. a 80. letech 20. století podle projektu architekta Ivana Hnízdila s kolektivem. Od roku 1976 je k němu přivedena tramvajová trať. Severní části, která vznikla později než jižní, byla tvořena pod vlivem postmoderních tendencí. Zástavba zde vytváří strukturu blížící se blokové a v přízemí byly realizovány otevřené plochy parteru. Na podobu severní části sídliště měly vliv také požadavky na zahušťování výstavby a pro tuto dobu typická nižší řemeslná kvalita vystavěného prostředí.  Nejvýznamnější stavbou byl kulturní dům uprostřed severní části, který je dnes v soukromém vlastnictví a slouží už jinému účelu. Jižní část sídliště je navržena poměrně velkoryseji. V této části se nachází areál základní školy. Je patrné atypické konstrukční řešení panelových domů a větší podíl zeleně v plochách sídliště. Na druhou stranu hmota panelových domů v jižní části se výrazně projevuje v panoramatu Prahy.

Zadání

Sídliště Lehovec podobně jako další podobné obytné struktury nabízí příležitost rozvíjet jeho základní hodnotu, kterou je klidné obytné prostředí s dostatkem zeleně a návazností na rekreační krajinné území. Zeleň a obecně volné plochy na sídlišti jsou obrovským potenciálem do budoucna. Tyto plochy je možné zapojit do celoměstského systému zelené infrastruktury. Prostředí sídliště díky vhodné kvalitní a odpovídajícím způsobem udržované zeleni také nabídne příznivější mikroklima. V konečném důsledku se pak sídliště mohou stát plícemi města a klíčovými bojovníky s klimatickými změnami, např. se suchem a povodněmi.

Úkolem je tedy adaptovat sídliště na výše zmíněné podmínky a využít jeho potenciálu. Naprosto klíčovou složkou k dosažení kvalitní a vitální zeleně je zadržování dešťové vody, zpomalení odtoku do kanalizace a využití dešťové vody v místě jejího dopadu.

Na sídlišti Lehovec připadne z celkové plochy 17,5 hektarů cca 2,6 hektarů na střechy a cca 6 hektarů na zpevněné plochy (jde pouze o odhad dle jiných podobných lokalit). Vedle prostého řešení, že rozpálené střechy lze postupně nahrazovat zelenými střechami a i podíl zpevněných ploch lze na základě koncepčního řešení veřejných prostranství snížit, je tu možnost dešťovou vodu namísto odtoku do kanalizace sbírat a např. přímo přivádět ke stromům. Vodu lze také zadržovat dlouhodobě na zálivku, na splachování nebo ji vsakovat do podloží.

Dalším úkolem je vyřešit otázku neefektivní správy a údržby zeleně, která rovněž souvisí s koncepcí uspořádání veřejných prostranství. Kdo se o kterou plochu bude starat nejlépe, jaké bude zapotřebí vybavení a jak bude celý systém udržitelný. S těmito otázkami souvisí témata cirkulární ekonomiky, nakládání s odpady, kompostování, komunitních zahrad a předzahrádek v návaznosti na bytové domy. Všechny zelené plochy nemusí být intenzivně udržovány. Nabízí se diverzifikace intenzity údržby zelených ploch. Od extenzivní, tam kde je pohyb člověka méně potřebný až po intenzivní tam, kde je žádoucí.

Dalším úkolem je také umožnit v městském ekosystému přežívat i dalším živočichům, zvířatům, ptactvu a hmyzu, které v důsledku vede k dalšímu posílení a odolnosti krajiny ve městě. Řešením je vytváření a posilování celoměstského systému zelené infrastruktury, která umožn, aby krajina ve městě fungovala jako jeden celek ve vzájemné provázanosti a udržitelnosti. Pro člověka pak v rámci zelené infrastruktury vznikají koridory umožňující bezpečný a komfortní pohyb městem.

Nabízí se také uvažovat nad celou řadou „chytrých“ řešení, z nichž většina vede k větší energetické soběstačnosti obytného území. Zahraniční studie v posledních letech prokazují, že menší soubory staveb jsou z hlediska energetické soběstačnosti efektivnější (domy mezi sebou redistribuují přebytky a nedostatky energie vyrobené přímo v lokalitě).

Ze sídliště se pochopitelně nemůže stát divoká příroda. Nejzávažnějším úkolem je proto skloubit vše výše zmíněné s funkčními a provozními systémy města, tak aby se sídliště stalo lákavým místem k životu a současně bylo pro město ekologicky a ekonomicky udržitelným územím.

Brno

Šmeral

Vybrané území o rozloze cca 13,1 ha se nachází v městské části Brno-Střed v katastrálním území Trnitá, lokalita byla historicky součástí tzv. Posvitavské zóny a v současné době je využívána jako areál slévárny a strojírny Šmeral. Řešená část je vymezena řekou Svitavou, ulicí Křenová, železnicí a dvěma bývalými ulicemi – Wannieckova směrem z Křenové na sever a Klazarova od Podnásepní na jih. Území má vysoký potenciál díky protékající řece a velmi dobré dostupnosti do centra města. Nová zástavba by měla využít silné stránky této lokality (řeka, nábřeží) a evokovat zelenou část města, která využívá principy udržitelné výstavby jako je modrozelená infastruktura apod., zároveň respektuje okolní kontext zástavby (výšková hladina, uliční čára, měřítko, charakter).  Zásadním přínosem návrhu by měla být ukázka jakým způsobem zahustit městkou zástavbu s ohledem na udržitelný rozvoj a klimatické změny.

 

Sadová

Řešená lokalita o rozloze cca 4,9 ha se nachází v městské části Brno-Královo Pole v katastrálním území Sadová přibližně 3 km severně od historického jádra města. Území je vymezeno areálem domova pro seniory, ulicí Zaječí hora, údolím Zaječího potoka a zahrádkářskou kolonií. Území je mírně svažité k jihu a nabízí jedinečné výhledy na panorama města Brna, v budoucnu bude Sadová propojená se sousední části Lesná přes údolí Zaječího potoka. Jedná se o volné městské pozemky, na kterých by měla v budoucnu umístěna zástavba pro bydlení citlivě zasazená do přírodního rámce s lokálním centrem (MŠ. ZŠ, služby, park aj.). Záměrem je, aby nová struktura nadále evokovala zelenou část města, která je však urbanizovaná a využívá principy udržitelné výstavby jako je modrozelená infastruktura apod. Zásadním přínosem návrhu by měla být ukázka jakým způsobem zahustit městskou zástavbu s ohledem na udržitelný rozvoj a klimatické změny.

 Nastalá situace soutěž neohrozí!


Využijte čas, který trávíte doma a vrhněte se do projektů k letošnímu tématu Architektura a krajina ve městě.

 

Přejeme všem hodně zdraví a pevné nervy!Příroda architektuře sluší - Tisková zpráva


Z diskusního setkání „Architektura a krajina ve městě“, které se uskutečnilo dne 25. 2. 2020 v CAMP v Praze, vyplynulo, že modrozelená infrastruktura zůstává pro investory, ale i projektanty relativně novým, byť stále aktuálnějším tématem. Vhodně navržená opatření napomáhají výstavbě udržitelné architektury i adaptabilitě na klimatické změny v urbanizované krajině.

Ještě donedávna byla architektura často vnímána odděleně od krajiny. Protože ale dochází k prolínání těchto částí prostředí, je třeba hledat cesty k jejich harmonickému soužití. Díky němu se mohou například realizovat opatření vedoucí k adaptabilitě na klimatické změny i k udržitelnosti staveb. Předmětem bouřlivých diskusí je aktuálně především návrat přirozeného vodního režimu do urbanizovaného prostředí.

Podle názoru Petra Valdmana, ředitele Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP ČR), ale není nutné vnímat klimatické změny pouze jako hrozbu: „Každá hrozba zároveň generuje příležitost. Spíše než omezování a nastavování mantinelů předpisy považuji za důležité provádět osvětu veřejnosti a motivovat architekty k navrhování a realizování vhodných opatření“. Tématem není jen zachycování dešťové vody, ale její udržení v krajině, přizpůsobení se novému rozložení srážek v roce. Ve své přednášce proto na příkladech představil význam a přínos „modrozelených opatření“ v urbanizovaných územích – náměstí v Moravském Písku se zasakovacími prvky, zasakovací průlehy v Bruntále, zachytávání dešťové vody v základní škole v Praze 4 atd. Mezi příklady kvalitních udržitelných staveb (které kladou důraz na využívání obnovitelných zdrojů energie, efektivně nakládají s odpady, využívají srážkovou vodu a recyklují vodu šedou) upozornil na pražský bytový komplex Luka Living, dům s mokřadní střechou na Letné, Otevřenou zahradu v Brně, pasivní základní školu v Psárech atd. „SFŽP ČR již podpořilo stovky projektů modrozelené infrastruktury a adaptace na klimatické změny. Realizováno bylo díky národním či evropským dotacím více než 100 000 nových ekologických kotlů, 6 500 nádrží na dešťovou vodu, tisíce zelených či vodních prvků a mnoho dalších projektů“, shrnul svou přednášku Petr Valdman.

Pilotní projekt adaptace na klimatické změny podporovaný městem vzniká v pražském Hloubětíně. Na původním brownfieldu zde vyrůstají nové rezidenční čtvrti SUOMI a LAPPI, jejichž benefitem bude rekultivovaný meandr říčky Rokytky se zeleným pásem v bezprostřední blízkosti bytových domů. Rezidenční areál navazuje na zeleň v okolí koryta řeky a protahuje ji až do náměstí ve středu zastavovaného území. Každý bytový dům má navíc svou soukromou zeleň. V tomto projektu se podařilo zvýšit biodiverzitu krajiny a regulovat průtok dešťové vody, zvětšit rozsah vodního toku a kultivovat centrální zasakovací prostor - pomocí průlehů, koryt, vsakovacích luk, retenčních nádrží atd. „ Při řešení v areálu Suomi Hloubětín využil developer YIT Stavo zkušeností, které získal při testování svého dokončeného rezidenční areálu Koivu Zličín v Praze 5, kde je realizován komplexní systém odvodu dešťových vod“, vysvětlil při své prezentaci projektu Petr Altmann, Area Project Manager z YIT Stavo.

 

Jaromír Hainc, ředitel Sekce detailu města na IPR Praha, v kontextu plánovaných revitalizací v metropoli upozornil na náročnost dosažení koncensu mezi požadavky 57 pražských městských částí, 22 stavebních úřadů, 435 obcí přilehlých k Praze a IPR Praha. Představil ve svém vystoupení mimo jiné konkrétní pozitivní příklady z metropole, např. pilotní projekt revitalizace pražských sídlišť – vnitrobloku Vybíralova a také koncepci Císařského ostrova, kde vzniká protipovodňová ochrana i kultivace celého nábřeží. Připomenul také studii tzv. Hradebního korza v centru Prahy, u něhož je prověřována výsadba různých typů stromů a jejich vliv na proudění vzduchu ulicemi.

V panelové diskusi, která následovala po úvodních přednáškách, vystoupili krajinářská architektka Markéta Veličková, dále Antonín Lupíšek, vedoucí oddělení Architektury a životního prostředí na ČVUT UCEEB, architekt Pavel Buryška z ateliéru XTOPIX a architekt Petr Jehlík ze společnosti Fiala + Nemec. Přítomní se shodli, že téma modrozelených opatření se všichni teprve učí. „Ještě před 10 lety o něm nikdo nemluvil“, říká Markéta Veličková, kterou doplnil Petr Jehlík: „Když jsme v roce 2012 začali navrhovat palác Drn na Národní třídě, byly diskuse o zelené fasádě v památkové rezervaci náročné. Příroda ale proměňuje tváře domů, dobře se s architekturou doplňuje a vždy jí bude slušet“. Antonín Lupíšek z vlastní zkušenosti ví, že: „Na UCEEB se stále častěji obracejí developeři, kteří si začínají uvědomovat výhody vegetace na fasádách i střechách pro ochlazování budov, stejně jako přínosy správného hospodaření s vodou pro město.“

Přítomní architekti a krajinářští architekti jsou přesvědčeni, že je při návrhu řešení veřejného prostoru nutné spolupracovat se šikovnými dopravními inženýry i vodohospodáři a zároveň musí zadavatel včas nechat zpracovat také management údržby zelenomodrých opatření. „Stromy jsou nejlepší klimatizace“, říká Markéta Veličková. „Ale jsou zároveň stavbou, která potřebuje reagovat na stávající infrastrukturu města. Vysazování alejí a stromořadí ve městech může být někdy kvůli podzemním vedením či archeologickým vykopávkám velmi komplikované“, dodává. Stejně tak může být problém umisťování retenčních nádrží pod terén.

Pavel Buryška upozornil, že by měly existovat dotační tituly, které by podporovaly komplexní řešení území – tedy části nad povrchem i pod terénem. Podle sdělení Petra Valdmana se s takovými programy počítá a jsou již v přípravě. Moderátora akce Jiřího Jaroše zajímalo, zda lze měřit efektivitu zelených opatření na budovách. Ing. Lupíšek oznámil, že UCEEB monitoruje a zkoumá 30 typů různých zelených střech, včetně dopadů v případě jejich nedostatečné či nesprávné údržby. Ostatně na údržbu veřejného prostoru upozornil i Petr Altmann. Posteskl si, že přestože developeři zainvestují realizaci modrozeleného opatření, městská část si tento veřejný prostor nemá odvahu převzít, jelikož nemá finanční prostředky na jeho údržbu.

 

Součástí akce bylo rovněž zahájení 12. ročníku soutěže pro mladé a začínající architekty do 33 let YOUNG ARCHITECT AWARD 2020, jejímž tématem je právě Architektura a krajina ve městě. Výsledky soutěže budou slavnostně zveřejněny dne 8. září 2020 - více viz www.yaa.cz

 

___________________________________________________________________________________________

Generální partner: CEMEX Czech Republic

Hlavní partner: YIT Stavo s.r.o.

Hlavní odborný partner: Státní fond životního prostředí ČR

Za finanční podpory: Hl. m. Prahy

Partneři: IPR Praha, Národní technické muzeum, Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“, FOR ARCH, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, SPYRON, PVA EXPO PRAHA

Záštita: MK, MMR, MŠMT, MŽP, SMO ČR, Hl. m. Praha, ČKA, HK ČR, Liberec, Brno

Partnerské školy: ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brně, FAST VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brně, ARCHIP, ČZU v Praze, FA STU v Bratislave

Hlavní mediální partneři: ARCHITECT+, Moderní obec, Earch.cz, archiweb.cz

Mediální partneři: INTRO, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, Stavba, TV Architect, archSPACE, PROPAMÁTKY, PRO města a obce, Dřevo&stavby, Inspirati, Sky paper, stavbaweb

 Záznam z diskuzního panelu Architektura a krajina ve městě


Z diskusního setkání „Architektura a krajina ve městě“, které se uskutečnilo dne 25. 2. 2020 v CAMP v Praze, vyplynulo, že modrozelená infrastruktura zůstává pro investory, ale i projektanty relativně novým, byť stále aktuálnějším tématem. Vhodně navržená opatření napomáhají výstavbě udržitelné architektury i adaptabilitě na klimatické změny v urbanizované krajině.

Záznam: zdeYIT: ZODPOVĚDNÉ NAKLÁDÁNÍ S DEŠŤOVOU VODOU V PROJEKTECH SUOMI A LAPPI HLOUBĚTÍN


YIT mění hloubětínský brownfield na moderní bydlení ve finském stylu. Dlouhodobě klademe důraz na udržitelný rozvoj výstavby a soustředíme se i na šetrné hospodaření s vodou, které nabývá na ještě větším významu kvůli pokračujícímu suchu. Koncepce Low Impact Development (LID) se propsala do způsobu, jakým u SUOMI a LAPPI HLOUBĚTÍN řešíme zadržování dešťových vod v krajině.

Právě to bylo pro projekt klíčové: v areálu jsme vybudovali centrální retenční nádrž. Limit odtoku byl stanoven na 3 l/s z hektaru. Zásady LID jsme uplatnili i při odvodnění jednotlivých bytových domů a společných veřejných ploch. Až na výjimky jsou tak budovy doplněny retenčními jímkami s přečerpáváním pro zálivku společných prostor. Přepad z těchto těles je pak napojen na venkovní rozvody – zatravněná retenční koryta se systémem trubních přepadů vedou do velkoplošných prolehů, otevřených mělkých příkopů se vsakovací funkcí a teprve následně doputuje zbytek vody do centrálního zasakovacího prostoru a odtud přepadem až do říčky Rokytky.

Revitalizace se dočkala i samotná Rokytka, jež dotváří přírodní ráz místa - její koryto bylo rozšířeno, tok zpomalen a vybudovali jsme nivy a meandry, které lépe zadržují vodu.

Popsané kroky dokazují, že i bytová výstavba může být vedena s důrazem na kvalitu životního prostředí a přispívat k udržitelnému hospodaření s vodou.

Petr Altmann, projektový manažer YITDiskuzní panel - Architektura a krajina ve městě


Nevytrácí se již architektura pod všemi nařízeními a zákony? Nechceme jako společnost mít vše – místo pro zaparkování našich aut na straně jedné i zeleň kolem bydliště na straně druhé? Je možnost najít vyváženost mezi technologiemi a architekturou? Dokážeme si uvědomit i ekonomický dopad na stavby, a tudíž na dostupnost bydlení? Dokáže se správně pracovat se zelení a vodními složkami v urbanizované krajině?

Do problematiky uvedou:
• Petr Valdman, ředitel SFŽP ČR – Význam a přínosy „modrozelených opatření“ v urbanizovaných územích
• Petr Altmann, Area Project Manager - SUOMI Hloubětín – nakládání s vodami v developerském projektu
• Jaromír Hainc, ředitel Sekce detailu města, IPR Praha – konkrétní příběhy z metropole

Do diskuze jsou dále zváni:
•Antonín Lupíšek, vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí, UCEEB
•Pavel Buryška, XTOPIX
•Petr Jehlík, Fiala + Nemec, s.r.o.

Moderace:
• Jiří Jaroš

25. 2. 2020 v Centru architektury a městského plánování CAMP od 17.00

Odkaz na událost na Facebooku: zde Záznam ze slavnostního předávání soutěže Young Architect Award a ocenění Architekta roku


Záznam ze slavnostního večera můžete sledovat: zde

Děkujeme Centru architektury a městského plánování CAMP za možnost předávat ocenění v hlavním sále a za natočení celého večera.ODKAZ NA STAŽENÍ FOTOGRAFIÍ ZE SLAVNOSTNÍHO VYHLÁŠENÍ: ZDE

ODKAZ NA STAŽENÍ VIZUÁLŮ VÍTĚZNÝCH PRACÍ: ZDE

 

Titul CEMEX Young Architect Award 2019

ve výši 30.000 Kč
+ věcná cena: CAD program Artlantis Studio
+ roční předplatné časopisu ARCHITECT+

+ návštěva architekta v evropské metropoli se společností CEMEX

MgA. Anna Svobodová a Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha

Nájemní dům Karlín

Návrh karlínského nájemního domu vklíněný do úzkého, prudce svažitého pásu, mezi ulici Pernerovu a železnici. Obě dopravní linie se těsně za pozemkem zkříží. Autoři prokázali při definici a výběru vlastního zadání hluboké pochopení podstaty nájemního bydlení. Členění prostorů na sdílené/soukromé a variabilita jejich vazeb představuje inovativní leč specifický model metropolitního činžovního domu a bohatost prostorového plánu je výsledkem vědomé snahy a výzkumu na poli této typologie. Zásah na takto komplikované parcele s funkcí nájemního bydlení přináší pozitivní dopady pro sousední městskou čtvrť. Sociální, urbanistické či např. akustické.

Porota se shodla, že autoři v předloženém návrhu nejlépe reagovali na téma soutěže, formulované prostřednictvím 3 základních hodnotících kritériích.

 

Cena architekta Josefa Hlávky

ve výši 25.000 Kč

Bc. Barbora Červeňová
Mestský nájomný dom Karlín

FA ČVUT

Ateliér Kuzemenský, Kunarová

Návrh rozvíjí velkorysý rozvrh pražského Karlína v několika rovinách. Přiměřeně namíchaný mix hotelového, nájemního a vlastnického bydlení ukotvuje návrh v reálných podmínkách současného města. Městský blok je disciplinovaně zacelen a v druhém plánu doplněn věží s hotelovými byty jako správně mířenou akupunkturou. Veřejně přístupný vnitroblok – dvůr obohacuje přísnou ortogonální mřížku karlínských ulic s rafinovaně uplatněným echem nedalekého viaduktu a vytváří skutečně obytné místo s charakterem. Projekt je pevný, postavený na osvědčených principech stavby města, přesto současný nebo spíš nadčasový. Svěží příslib v ustrašené době.

 

Cena rektora ČVUT za školní práci

ve výši 10.000 Kč

Ing. arch. Filip Hermann

Český Krumlov - sídliště!

FA ČVUT

Ateliér Novotný - Koňata – Zmek

Vítězný projekt se dotýká tématu nízkonákladového nájemního bydlení ve městě, které se stalo obětí masového turismu a jehož autenticita se vytrácí pod klapotem podpatků večerní promenády. Zatímco se život obyčejného obyvatele vytratil za oponu trdelníkového oblaku, stal se Český Krumlov neobyvatelný. Projekt společného bydlení seniorů a mladých rodin vrací město jeho obyvatelům a nabízí zajímavou alternativu dostupného bydlení napříč generacemi.

 

Cena rektora TUL za školní práci

ve výši 10.000 Kč

Sausan Haj Abdová

Městský nájemní dům Karlín

FA ČVUT

Ateliér Kuzemenský, Kunarová

Dostavba karlínského bloku navazuje na stávající urbanistickou strukturu. Pavlačový dům pracuje se základním modulem konstrukce a dispozice bytu a jejich multiplikací, což umožňuje řadu varint velikostí nájemních bytů a i jejich případnou variabilitu v čase. Forma domu je pak složená skládáním, zrcadlením a otáčením tohoto modulu což vede k celkové velkorysosti návrhu, která je v případě Karlína přiměřená a odůvodněná. 

 

Cena hlavního partnera YIT

ve výši 10.000 Kč

Ing. arch. MgA. Martin Petřík

Městská třída

Návrh velmi zaujal porotu svou objevností a rafinovaností, zároveň zklamal nedostatečnou prezentací především hlavního tématu soutěže – nájemního bydlení. Každopádně volba pozice pro takovou funkci a typologii na rozhraní městské třídy a přilehlého komorního sídliště se jeví jako jedna z nejlepších v soutěži! Nerozmělňuje modernistický princip okolní zástavby, ale rozvíjí ho s vědomím potřeby citlivého dolaďování a spřádá síť rozličných vztahů světa kolem sebe.

 

Cena veřejnosti

Ing. arch. Roman Osika a Tomáš Čech

Střechy nad PrachovníkemSPOUŠTÍME HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI! NAJDĚTE SVÉHO FAVORITA DO 3. 9. 2019!


V tuto chvíli již můžete začít hlasovat pro svého favorita v 11. ročníku Young Architect Award!

HLASOVÁNÍ ZDE

Vítěz bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu, který se bude konat 10. 9. 2019 od 18.00 v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze. Na slavnostní předávání jste srdečně zváni.Termín uzávěrky posunut na 5. 7. 2019 do 16.00!
Projekt loňského vítěze Young Architect Award už vzniká. Tématem 2019 je nájemní bydlení


Účastníci architektonické přehlídky Young Architect Award se letos zaměří na Nájemní bydlení. Své práce mohou přihlašovat jak studenti, tak začínající architekti do 33 let. Uzávěrka přihlášek je 28. 6. 2019. Soutěž se koná v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Ceremoniál s vyhlášením výsledků proběhne 10. 9. 2019 v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze.

Blíží se uzávěrka 11. ročníku soutěže. I v letošním roce čeká na výherce hlavní ceny kromě finanční odměny i spolupráce s generálním partnerem CEMEX Czech Republic. Vítěz navštíví jednu z evropských metropolí, kde se setká s významným architektem nebo vedoucím územního rozvoje metropole a bude se tak moci seznámit s problematikou nájemního bydlení i v zahraničí. „Jako společnost se snažíme pomáhat nadaným lidem, protože oni určují směr budoucího vývoje. Jsme hrdí, že i v České republice můžeme podpořit talentované mladé architekty,“ říká Vesselin Barliev, Public Affairs Advisor, CEMEX Czech Republic. Spolupráci si chválí i loňský držitel titulu CEMEX Young Architect Award 2018 Dušan Štefanič, který v rámci výhry společně se svou ženou připravil návrh pro betonový mobiliář v obci Prachovice.

Prachovice, ležící v severní části Železných hor, vnímá jako stín monumentálního vápencového povrchového dolu a továrny na jeho zpracování. „Značkou“ obce je tak lom s cementárnou. Tento nepoměr vztahu (obce a lomu) drobně koriguje. Značená turistická trasa z Vápenného Podolu od staré pece okolo „komorní“ vyhlídky končí na rozhraní obce a začátku dolu. V jejím závěru nasměrovává tento tah po existující pěšině k obytnému bloku a vytváří tu, pro něj chybějící cíl cesty. Lapidární formy jsou pojítkem všech jejich vstupů.

„Starou betonovou plochu mezi panelovou zástavbou se zelení, u které ústí cesta od Vápenného Podolu, doplňujeme dvěma sloupy jako pomyslnou bránu. Do jejich niky je možné upevnit síť v různých výškách pro sportovní aktivity. V noci betonové sloupy tlumeně září, fosforeskují. U této plochy situujeme delší lavičku s pítkem a žlabem v zemi pro odpočinek po hře i hru samotnou.

V rámci území, kousek od staronového hřiště, přesouváme morálně a fyzicky zastaralé pískoviště blíž pod dohled z oken. Jedna část kruhu je zároveň sedákem pro rodiče. Malou plochu, na které stojí dnes už nevyužívané tyče pro koberce a věšení prádla, doplňujeme workoutovým vybavením. Dosluhující lavičky nahrazujeme novými. Nové vstupy v území umisťujeme tak, aby prostor zůstal zeleným a pobytovým pro všechny věkové kategorie,“ doplňují manželé Štefaničovi.

 

Odborná porota bude opět složena z vynikajících architektů

Složení odborné komise posuzující návrhy mladých architektů zásadním způsobem ovlivňuje úroveň soutěže. Proto i tentokrát v ní zasednou renomovaní architekti, kteří pod vedením Reginy Loukotové, rektorky architektonické školy ARCHIP, rozhodnou o tom, které práce nejlépe naplnily požadavky soutěže. Pozvání do poroty letos přijal také architekt a odborník na zadávání veřejných zakázek Michal Fišer (ateliér tři architekti), Adam Halíř z oceňovaného ateliéru PROJEKTIL ARCHITEKTI, českobudějovický popularizátor architektury Miroslav Vodák (CBArchitektura) a Jan Vondrák z libereckého ateliéru Mjölk architekti. Poslední dva jmenovaní byli v loňském roce nominováni na cenu Architekt roku. Nedílnou součástí poroty je zástupce Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“ Josef Pechar. „Úkolem soutěžících bude naplnění potenciálu nájemního bydlení, zapojení návrhu do kontextu místa, respekt ke stávající zástavbě i ke složení obyvatelstva atd. Důležitý je také následný přínos navrženého řešení pro celkovou kvalitu života v místě, ale i v blízkém a vzdálenějším okolí“, říká předsedkyně poroty Regina Loukotová.

 

Generální partner: CEMEX Czech Republic

Hlavní partner: YIT Stavo s.r.o.

Za finanční podpory: Hl. m. Praha, Státní fond životního prostředí

Partneři: IPR Praha, Národní technické muzeum, Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“, FOR ARCH, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, SPYRON, PVA EXPO PRAHA

Záštita: MK, MMR, MŠMT, MŽP, SFŽP, SMO ČR, Hl. m. Praha, ČKA, ČKAIT, HK ČR

Partnerské školy: ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brně, FAST VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brně, ARCHIP, ČZU v Praze, FA STU v Bratislave

Hlavní mediální partneři: ARCHITECT+, TV Architect, Moderní obec, Earch., archiweb.cz

Mediální partneři: INTRO, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, Stavba, TV Architect, PROPAMÁTKY, PRO města a obce, Dřevo&stavby, Inspirati, SkypaperPodklady pro zpracování přihlášeného projektu


Young Architect Award 2020

 

Podklady pro zpracování přihlášeného projektu:

 

V případě dotazů pište na: zajickova@abf.czSoutěž opět pod záštitou České komory architektů


Odborná porota bude opět složena z vynikajících architektů

Složení odborné komise posuzující návrhy mladých architektů zásadním způsobem ovlivňuje úroveň soutěže. Proto i tentokrát v ní zasednou renomovaní architekti, kteří pod vedením Reginy Loukotové, rektorky architektonické školy ARCHIP, rozhodnou o tom, které práce nejlépe naplnily požadavky soutěže. Pozvání do poroty letos přijal také architekt a odborník na zadávání veřejných zakázek Michal Fišer (ateliér tři architekti), Adam Halíř z oceňovaného ateliéru PROJEKTIL ARCHITEKTI, českobudějovický popularizátor architektury Miroslav Vodák (CBArchitektura) a Jan Vondrák z libereckého ateliéru Mjölk architekti. Poslední dva jmenovaní byli v loňském roce nominováni na cenu Architekt roku. Nedílnou součástí poroty je zástupce Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“ Josef Pechar. „Úkolem soutěžících bude naplnění potenciálu nájemního bydlení, zapojení návrhu do kontextu místa, respekt ke stávající zástavbě i ke složení obyvatelstva atd. Důležitý je také následný přínos navrženého řešení pro celkovou kvalitu života v místě, ale i v blízkém a vzdálenějším okolí“, říká předsedkyně poroty Regina Loukotová.

Soutěžní podmínky jsou tadičně v souladu se soutěžním řádem České komory architektů - zdePřijďte si vyzkoušet virtuální realitu osobně k finskému developerovi YIT – březnový veletrh BYDLENÍ; NOVÉ PROJEKTY


Chcete si vyzkoušet plánování bytu v moderním světě virtuální reality? Připravili jsme pro vás unikátní možnost vyzkoušet si prohlídku bytových projektů ve 3D brýlích! Zažijete tak jedinečnou procházku budoucím vnitroblokem projektů, prohlédnete si byty ve výstavbě, kde dokonce můžete měnit dekory standardního vybavení podle svého vkusu. Přijďte nás navštívit a zažijte ten pocit, jak může vaše nové vysněné bydlení vypadat. Najdete nás v Hale č. 4 u stánku 4A14.

Více o YIT Stavo, a.s. -> zde

Více o veletrhu Bydlení, nové projekty -> zdeMladí architekti navrhnou nájemní bydlení v Praze


11. ročník soutěže Young Architect Award vyhlášen

 

Účastníci architektonické přehlídky Young Architect Award se letos zaměří na návrh řešení nájemního bydlení. Své práce mohou do 28. 6. 2019 přihlašovat jak studenti, tak začínající architekti do 33 let. Stejně jako v loňském roce pokračuje spolupráce s Institutem plánování a rozvoje města Prahy (IPR Praha), který nejen vytipoval jednu z doporučených lokalit, jež by měla sloužit nájemnímu bydlení, ale také poskytl pro zahájení soutěže dne 27. 2. 2019 prostory Centra architektury a městského plánování (CAMP).

 

Slavnostní zahájení soutěže Young Architect Award (YAA) bylo spojené s diskusním setkáním zaměřeným na nájemní bydlení. Soutěžící si mohou pro svůj návrh nájemního bydlení vybrat lokalitu dle vlastního uvážení, navrhovat výstavbu ale také lze v doporučených lokalitách v Praze, Brně a Ostravě. Jitka Jeřábková z IPR Praha vysvětlila zadání soutěže a představila jednu z doporučených lokalit – Libeň-Hájek. Nová zástavba pro bydlení by zde měla vymezit veřejný prostor ulice Pivovarnické a Na Hájku, kde se nyní nachází garáže a neudržovaná vzrostlá zeleň.

 

Odborná porota bude opět složena z vynikajících architektů

Složení odborné komise posuzující návrhy mladých architektů zásadním způsobem ovlivňuje úroveň soutěže. Proto i tentokrát v ní zasednou renomovaní architekti, kteří pod vedením Reginy Loukotové, rektorky architektonické školy ARCHIP, rozhodnou o tom, které práce nejlépe naplnily požadavky soutěže. Pozvání do poroty letos přijal také architekt a odborník na zadávání veřejných zakázek Michal Fišer (ateliér tři architekti), Adam Halíř z oceňovaného ateliéru PROJEKTIL ARCHITEKTI, českobudějovický popularizátor architektury Miroslav Vodák (CBArchitektura) a Jan Vondrák z libereckého ateliéru Mjölk architekti. Poslední dva jmenovaní byli v loňském roce nominováni na cenu Architekt roku. Nedílnou součástí poroty je zástupce Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“ Josef Pechar. „Úkolem soutěžících bude naplnění potenciálu nájemního bydlení, zapojení návrhu do kontextu místa, respekt ke stávající zástavbě i ke složení obyvatelstva atd. Důležitý je také následný přínos navrženého řešení pro celkovou kvalitu života v místě, ale i v blízkém a vzdálenějším okolí“, říká předsedkyně poroty Regina Loukotová.

 

„ZŮSTANE VLASTNÍ BYDLENÍ V METROPOLI NEDOSTUPNÉ?“ - Z DISKUSNÍHO SETKÁNÍ 27. 2. 2019

S ohledem na téma soutěže YAA „nájemní bydlení“ zorganizoval vypisovatel soutěže, společnost ABF, a. s., akci zaměřenou na problematiku těžko dostupného vlastního bydlení ve větších městech, kterému čelí stále větší část obyvatelstva. Cílem diskuse více než 120 přítomných zájemců bylo hledání řešení ze strany developerů, architektů i dalších odborníků. Po vystoupení přednášejících proběhla diskuse, z níž vyplynulo, že nájemní bydlení je reálnou variantou k vlastnímu bydlení. Nájemní domy by se měly řešit komplexně, přizpůsobit se často se měnícím obyvatelům. Musí proto být nerozbitné, nízkoenergetické, lehce udržovatelné a obsahovat širší nabídku společných prostorů a služeb, byty by měly být spíše menší. Na podporu výstavby dostupného bydlení, startovacích bytů i bydlení pro seniory klade důraz také Strategický plán Prahy. Ministerstvo pro místní rozvoj počítá zatím s podporou sociálního bydlení. Existují různé mechanismy, jak může společnost podpořit různé typy bydlení. Ty je nyní nutno diskutovat na všech úrovních.

Moderátorka akce Karolína Vránková v úvodu připomněla vysoké prodejní ceny bytů v metropoli (průměrná cena za m2 je 100 tisíc Kč) a vyzvala k hledání alternativ, mezi které patří právě nájemní bydlení. To je v západní Evropě daleko běžnější (v Německu ho využívá 50,8 % obyvatelstva, Dánsko – 46,6 %, ČR – 23,4 %).

Jaromír Hainc, ředitel Sekce detailu města IPR Praha, považuje za klíčové téma standardy současného bydlení. Zvyšují se požadavky na kvalitu provedení, hygienické zázemí i prostor atd. Zatímco v roce 1991 stačilo jednomu obyvateli k bydlení v průměru 16, 1 m2, nyní je to už více než 31,6 m2 (a v západní Evropě více než 50 m2). Situace v Praze se zhoršuje mimo jiné také kvůli každoročnímu vysokému přírůstku obyvatel – vzniká tak deficit v řádech tisíců bytů ročně. Většina obyvatel využívá nájemního bydlení nebo se pokouší získat vlastní bydlení. Ostatní alternativy bydlení (družstevní, co-housing apod.) lákají jen zlomek obyvatel. „Jsem přesvědčen, že není možné jen kopírovat zahraniční vzory, ale je nutné přizpůsobit je našim potřebám. Zadání soutěže YAA pro nás přinese impulsy k debatě, kterou vedeme na IPR i s vedením města“, řekl Jaromír Hainc.

Anna Ježková, která se věnuje netradičnímu developmentu, se podílela také na Koncepci bytové politiky ČR do roku 2020 a domnívá se, že koncepce nebyla zatím aplikována. Řešením situace s byty je podle ní poskytnutí maximálních variant bydlení – nejen vlastní bydlení, ale také družstevní či nájemní byty apod. Jejich údržba a provoz by však neměly být složité, měly by něco vydržet. Rovněž je nutné usilovat o jejich nízkou energetickou náročnost. Cestou je také snížení standardu – např. minimální prostor pro život je 10-14 m2. Anna Ježková zdůraznila, že: „Je třeba si uvědomit, že to, co dnes naplánujeme, postavíme s ohledem na schvalovací procesy až v roce 2029, musíme proto uvažovat v budoucnosti. Největší úloha architektů a designerů je rychlá reakce na změny a pro města je nejdůležitější flexibilita a dlouhodobé plánování.“

Zuzana Chudoba z finské developerské společnosti YIT Stavo s. r. o., představila projekt nájemního domu v Praze 9-Hloubětíně inspirovaný severským modelem. „YIT se snaží o soulad s přírodou, používáme přírodní materiály, stavíme nízkoenergetické domy, přemýšlíme o domě zvenku i zevnitř a tím nastavujeme trendy a směry“, vysvětlila specifika finského přístupu Zuzana Chudoba. V Hloubětíně nabídne YIT servis obyvatelům - on-line služby, obchody, kvalitní sdílené prostory i veřejná prostranství, sdílenou ekonomiku – automobil, kolo, vrtačku, prádelnu… Žít v nájmu není podle jejího vyjádření nic nenormálního – ostatně nyní tak bydlí v Praze 41 % obyvatelstva. S ohledem na narůstající ceny vstupních nákladů na výstavbu - pozemek, stavební práce, materiál atd., není v současné době možné realizovat novostavbu opravdu levného, dostupného bydlení v metropoli. Při výstavbě nájemního domu se hledají úspory – např. prefabrikace proces zrychluje a tím i zlevňuje. „Líbí se nám spolupráce s městy ve Finsku, která poskytnou pozemky a developeři na nich vystaví dům. Společně pak objekty pronajímají nebo prodají. Tak může dojít k určitému zlevnění nemovitostí,“ přibližuje severské trendy Zuzana Chudoba.

Zdeněk Fránek, přední český architekt a pedagog, navrhující mimo jiné také bydlení, sdílel své osobní zkušenosti s projektováním nájemních bytů. Podle jeho názoru musí být celý dům v podstatě nezničitelný. K pronájmu se projektují obvykle dispozičně menší byty. „Lidé by si měli navyknout na menší obytné plochy. Např. v Japonsku jsou běžné byty o výměře 18 m2“, apeloval Zdeněk Fránek.

 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE YAA – 10. 9. 2019, CAMP

Ceremoniál s vyhlášením výsledků soutěže, která probíhá v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, proběhne 10. 9. 2019 v prostoru CAMP v Praze. Stejně jako v loňském roce bude akce propojena s vyhlášením výsledků prestižních cen Architekt roku a Architekt obci. Slavnostního večera se kromě soutěžících a odborné poroty zúčastní zástupci garantů, vysokých škol, partnerů a samozřejmě médií. V letošním ročníku si výherci rozdělí ceny ve výši 75 000 Kč a dostanou opět možnost spolupracovat s generálním partnerem soutěže společností CEMEX Czech Republic. „Jako společnost se snažíme pomáhat nadaným lidem, protože oni určují směr budoucího vývoje. Jsme hrdí, že i v České republice můžeme podpořit talentované mladé architekty,“ říká Vesselin Barliev, Public Affairs and Communication Manager, CEMEX Czech Republic.

Generální partner: CEMEX Czech Republic

Hlavní partner: YIT Stavo s.r.o.

Za finanční podpory: Hl. m. Prahy

Partneři: IPR Praha, Národní technické muzeum, Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“, FOR ARCH, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, SPYRON, PVA EXPO PRAHA

Záštita: MK, MMR, MŠMT, MŽP, SFŽP, SMO ČR, Hl. m. Praha, ČKA, ČKAIT, HK ČR

Partnerské školy: ČVUT v Praze, FUA TU v Liberci, FA VUT v Brně, FAST VUT v Brně, FAST VŠB-TU Ostrava, ZF Mendelova univerzita v Brně, ARCHIP, ČZU v Praze, FA STU v Bratislave

Hlavní mediální partneři: ARCHITECT+, Moderní obec, Earch., archiweb.cz

Mediální partneři: INTRO, ERA21, ASB, Střechy-Fasády-Izolace, Stavitel, Stavba, PROPAMÁTKY, PRO města a obce, Dřevo&stavby, Sky paperZůstane vlastní bydlení v metropoli nedostupné?


Vzhledem k vysokým cenám bytů klesá poslední dva roky poptávka po koupi nemovitostí a pro velkou skupinu lidí, možná pro celou generaci, se stává vlastní bydlení ve větších městech nedostupné. Bytů je málo, jejich výstavbu zpomaluje mimo jiné i délka legislativních procesů. Zákon o sociálním bydlení zatím nevznikl, hovoří se ale o státním programu výstavby bytů a také o dotacích pro obce na dostupné bydlení. Na podporu výstavby dostupného bydlení, startovacích bytů i bydlení pro seniory klade důraz také Strategický plán Prahy. Pomohlo by vyřešit současnou bytovou krizi nájemní bydlení, na které nyní začínají sázet developeři? Jak mohou situaci ovlivnit architekti?

 

Termín: středa 27. února 2019 od 16.30 h

Místo: Centrum architektury a městského plánování (CAMP), Vyšehradská 51, Praha

 

PROGRAM:

Otázky minimálního standardu bydlení a jeho dostupnosti / Jaromír Hainc (ředitel Sekce detailu města, IPR Praha)

Téma bydlení je pro moderní architekturu klíčové. IPR Praha analyzuje bydlení a realitní trh na území hl. města Prahy z pohledu jeho dostupnosti a potřebnosti a vyhodnocuje stav a vývoj území Prahy z hlediska využívání jednotlivých lokalit pro rezidenční výstavbu. Současný stav s obtížně dostupným bydlením nutí IPR ve spolupráci s dalšími institucemi sledovat vývoj a hledat cesty a nástroje pro zlepšení situace.

 

Netradiční development / Anna Ježková (Atkins & Langford Development, s. r. o.)

Kromě developerské činnosti spojené s rezidenční výstavbou, územním plánováním a rekonstrukcemi historických objektů se Anna Ježková podílí také na neziskových projektech zlepšujících životní prostředí a komunikaci, edukaci a propojení různých sfér (konference reSITE, Asociace developerů, Geopark Ralsko atd.). Prosazuje netradiční koncepty - družstevní bydlení, bydlení pro seniory a nájemní bydlení. Spolupracovala na Bytové koncepci ČR do roku 2020.

 

● Přístup finského developera / Zuzana Chudoba - Head of Real Estate (YIT Stavo, s. r. o.)

Nájemní bydlení se bezpochyby stává novým fenoménem rezidenčního developmentu. Přístup k návrhu a realizaci se však významně liší od bytových domů na prodej. YIT, které patří mezi etablované rezidenční developery představí aktuální sociodemografická data úzce spjatá s nájemním bydlením, faktory, kterými se nájemní bytové projekty liší od projektů určených k prodeji a shrne základní požadavky investora při návrhu. V rámci prezentace představí i několik realizací z mateřského Finska a svůj první záměr nájemního bydlení v Praze.

 

● Legislativní proces výstavby v obcích / Dagmar Novosadová, starostka Kunína, členka Předsednictva Svazu měst a obcí ČR a předsedkyně bytové komise (Svaz měst a obcí ČR)

Týká se problém s bydlením pouze metropole, nebo ho lze vysledovat i v jiných částech naší republiky? Pohled samosprávy na legislativu při nově vznikající výstavbě v obcích.

 

Dostupné bydlení Libeň-Hájek: vybraná lokalita soutěže Young Architect Award 2019 / Jitka Jeřábková (IPR Praha)

Úkolem již 11. ročníku soutěže mladých architektů je navrhnout soubor staveb obsahující dostupné městské byty na pozemku v Praze-Libni, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy. Zatím nebyla jasně formulována vize bytové výstavby v metropoli. Společnost ABF, a. s., organizátor soutěže Young Architect Award, prohlubuje spolupráci s IPR a věří, že diskuse o tomto tématu v rámci soutěže a zpracování urbanisticko-architektonické studie výstavby dostupného bydlení může přispět k sestavení pražské politiky bydlení a upozornit na opomíjené problémy.

 

Dokáží architekti pomoci při hledání řešení bytové situace? / Zdeněk Fránek (Fránek Architects)

Přední český architekt a jeden z členů poroty minulých ročníků soutěže Young Architect Award má za sebou desítky realizací. Kromě mnoha skvělých příkladů kvalitních rodinných domů je rovněž autorem projektu bílého šestipodlažního bytového domu u Anežského kláštera v centru Prahy (dříve přezdívaného maršmeloun).

 

Moderuje: Karolína Vránková (Respekt)

 

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE YOUNG ARCHITECT AWARD 2019: součástí akce bude zahájení 11. ročníku soutěže pro mladé a začínající architekty do 33 let, jejíž výsledky budou slavnostně zveřejněny dne 10. září 2019 

 

Potvrzení účasti na události - Facebook  nebo na e-mail: wagnerova@abf.czPutovní výstava v Urban centru v Brně


Výstava představí ukázku toho nejlepšího z jubilejního 10. ročníku architektonické soutěžní přehlídky mapující tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let. 

Výstava bude otevřena od 16. ledna do 2. února.

Více informací o výstavě zdeKrásné Vánoce a šťastný nový rok 2019
Téma pro 11. ročník je NÁJEMNÍ BYDLENÍ


Jedním z témat, které rezonuje ve společnosti je bezesporu bydlení, proto se nadcházející 11. ročník soutěže zaměří na NÁJEMNÍ BYDLENÍ

V době, kdy jsme schopni postavit rodinný dům za jedno léto a ten pak ovládat mobilem z druhé strany Zeměkoule, se zároveň tzv. dostupné bydlení pro významnou část společnosti čím dál více stává nedostupným. Situaci trefně to vystihuje Vendula Hnídková ve svém úvodníku v magazínu ERA21 02/2018 na téma Politika bydlení: „... Aktuální krize na trhu s bydlením, kdy zejména ve velkých městech není nabídka nemovitostí zdaleka schopna saturovat existující poptávku, způsobuje, že se část obyvatel ocitá v pasti svých ekonomických možností. Výstavba je dramaticky zpomalena délkou legislativních procesů, navíc zde figurují novodobé fenomény jako Airbnb, což situaci dále komplikuje a ve výsledku zvedá ceny nemovitostí. Zákon o sociálním bydlení dosud nebyl přijat, a tak se ne nepodstatná část společnosti ocitá v existenční nouzi podmíněné platnou legislativou. Současná podoba bydlení si proto žádá pečlivě strukturovanou diagnózu a zejména prozíravá politická rozhodnutí." Dokážeme jako architekti nabídnout řešení, která politikům jejich rozhodování usnadní? Může situaci pomoci větší nabídka nájemního bydlení? Dokáže být nájemní bydlení i skutečně dostupné?

 

Více z ediorialu a čísla časopisu ERA21 zde

Více o porotě 11. ročníku Young Architect Award zdeNapsali o nás


Young Architect Award 2020

Archiweb

Architektura a krajina ve městě: Když se strom stane stavbou a stavba se změní v krajinu

Architektura a krajina ve městě - diskusní setkání v CAMPu​

 

Český rozhlas

Architektura se často prezentuje jako one-man show. Architektka Alžběta Brůhová sází na vytváření vztahů (vítězka Ceny rektora TUL 2018)

 

Stavbaweb

Příroda architektuře sluší

Architektura a krajina ve městě​

 

Ostatní

ESTAV.cz - Příroda architektuře sluší. Klimatická změna jako příležitost spřátelit přírodu a město

Občanská výstavba - Příroda architektuře sluší

Kostrukce - Příroda architektuře sluší

artalk.cz - Příroda architektuře sluší

artalk.cz

informuji.cz

Young Architect Award 2019

EARCH.

Ceny Young Architect Award 2019 ocenily nejlepší projekty architektů do 33 let věnované nájemnímu bydlení

Studentský návrh nájemního domu v Karlíně doplňuje čtrnáctipodlažní věž s hotelem

V CAMPu se bude diskutovat o dostupnosti bydlení v Praze​

Mladí architekti se v rámci 11. ročníku Young Architect Award zaměří na nájemní bydlení​

 

Archiweb

YAA 2019 - Titul CEMEX Young Architect Award

Soutěž Young Architect Award 2019 zná své vítěze

Young Architect Award 2019 - prodloužení uzávěrky

Young Architect Award 2019 - diskuzní setkání

11. ročník soutěže Young Architect Award​

 

TV ARCHITECT

Projekty finalistů soutěže Young Architect Award budou vystaveny v Národním technickém muzeu

Zůstane vlastní bydlení v metropoli nedostupné? Diskusní setkání spojené se zahájením 11. ročníku soutěže Young Architect Award

 

ERA 21

Newsletter 05/2019

Newsletter 03/2019

 

Český rozhlas

Nájemní bydlení jako částečné řešení nedostatků bytů 

 

Moderní obec

Soutěž Young Architect Award: Mladí architekti navrhnou nájemní bydlení v Praze

 

Pro města a obce

Newsletter 11/2019

Newsletter 06/2019

 

Stavitel

Stavitel 06-07 2019

Stavitel 04 2019

 

Stavbaweb

Výsledky soutěže Young Architect Award 2019

Young Architect Award - prodloužení uzávěrky

Projekt loňského vítěze Young Architect Award už vzniká

Zůstane vlastní bydlení v metropoli nedostupné?

Mladí architekti navrhnou nájemní bydlení v Praze​

 

ASB

Ceny Young Architect Award 2019 vyhlášeny

Slavnostní vyhlášení Young Architect Award 2019

Projekt loňského vítěze Young Architect Award už vzniká. Tématem 2019 je nájemní bydlení

Mladí architekti navrhnou nájemní bydlení v Praze

 

Echo24

Jak na nedostupné bydlení v Praze? Mladí architekti navrhnou nájemní bydlení​

 

Inspirati

Mladí architekti navrhnou nájemní bydlení​

 

PROPAMÁTKY

Známe výsledky soutěže mladých architektů Young Architect Award 2019

Soutěž Young Architect Award se letos zaměří na nájemní bydlení

Soutěž Young Architect Award se letos zaměří na nájemní bydlení​

 

Sky Paper 

Mladí architekti soutěže YAA navrhnou projekty nájemního bydlení​

 

Ostatní

VŠB TUO: Úspěch v soutěži YAA 2019

Svaz měst a obcí České republiky

ČVUT

Mendelu 

Artalk.cz

Artalk.cz - Mladí architekti navrhnou nájemní bydlení v Praze; 11. ročník soutěže Young Architect Award vyhlášen

Střechařská mapa - 11. ročník soutěže Young Architect Award vyhlášen!

Retrend - YIT se zapojila do diskuze o dostupnosti bydlení v metropoli

Retrend - Nový ročník soutěže mladých architektů podporuje YIT

Atlas česka

iMateriály - Young Architect Award 2019

 

Young Architect Award 2018

ARCHITECT+

Architect+ 12 (5/2018)

 

Moderní obec

Mladí architekti iniciují změny​

Soutěž YOUNG ARCHITECT AWARD – Hlasujte on-line​

Ceny pro mladé architekty – Young Architect Award 2018 – jsou rozdány​

 

PROPAMÁTKY

Soutěž Young Architect Award​

Byly vyhlášeny ceny Young Architect Award 2018​

 

StavbaWeb

Young Architect Award 2018​

10. ročník soutěže Young Architect Award začíná​

Young Architect Award – uzávěrka soutěže již 29. 6. 2018​

YOUNG ARCHITECT AWARD – hlasujte on-line!​

 

Stavitel

Mladí architekti iniciují změny​

Mladá krev architektů: Životní šanci dostane již podesáté​

 

Konstrukce

Mladí architekti iniciují změny​

Ceny Young Architect Award 2018 vyhlášeny​

 

Archinfo.sk

Young Architect Award 2018​

Mladí architekti iniciujú zmeny​

Young Architect Award 2018- hlasovanie​

Young Architect Award 2018 - výsledky

 

Inspirati

10.ročník soutěže Young Architect Award začíná

Mladá krev architektů: Životní šanci dostane již podesáté​

Young Architect Award – Hlasujte on-line​

Ceny Young Architect Award 2018 vyhlášeny​

 Spouštíme hlasování veřejnosti! Najděte svého favorita do 5. 9. 2018!


V tuto chvíli již můžete začít hlasovat pro svého favorita v jubilejním 10. ročníku Young Architect Award!

HLASOVÁNÍ ZDE

Vybírat můžete z padesátky soutěžících, kteří se přihlásili z Česka a Slovenska. Vítěz bude vyhlášen na slavnostním ceremoniálu, který se bude konat 11. 9. 2018 od 18.00 v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze. Na slavnostní předávání jste srdečně zváni.Termín uzávěrky posunut na 4. 7. 2018 do 16.00!
Mladá krev architektů: Životní šanci dostane již podesáté


Už podesáté budou mít mladé talenty ze světa architektury příležitost dosáhnout zlomového úspěchu ve své počínající kariéře. V jubilejním 10. ročníku totiž startuje soutěž Young Architect Award. Výjimečnosti na výročním pořádání přidává také generální partner CEMEX Czech Republic s jedinečnou výzvou: Vítěz titulu bude mít možnost navrhnout vlastní objekt pro obec Prachovice, který společnost CEMEX zrealizuje.

 

Objekt – lavička, lampa, socha nebo cokoli jiného – by měl být vyroben z betonu či betonových směsí a stát se užitečným a estetickým doplněním veřejného prostranství obce. „Společnost CEMEX má dlouholetou tradici v podpoře inovativních řešení v architektuře. V posledních letech česká architektura patří mezi to nejlepší, co v rámci tohoto klání lze vidět. Jsem přesvědčen, že také podpora mladých talentů pomůže nejenom nadále rozvíjet jedinečnost české architektury, ale utvoří i podmínky pro lepší, zajímavější, pestřejší nebo útulnější bydlení v širokém smyslu slova,” řekl zástupce společnosti CEMEX Vesselin Barliev.

 

Letošní téma je zaměřeno na architektonické dílo, které iniciuje společenský život a rozvoj místa. Pro architekty je práce se stavbou, která má dopad na rozvoj společenského života a tím i místa, velkou výzvou. Soutěž tak odborné i laické veřejnosti ukáže, jakým způsobem se s tímto úkolem vyrovnává nejmladší generace českých architektů.

Nadšení z této příležitosti sdílejí i zástupci obce Prachovice. Přestože se jedná o první spolupráci v rámci takové soutěže a vlastně také první spolupráci s mladým architektem vůbec, zástupci obce i její obyvatelé se na pozdější slavnostní odhalení mobiliáře navrženého vítězem těší. “Obec Prachovice je historicky spjata s místní cementárnou. Každá akce, kdy CEMEX vstupuje svojí aktivitou do obce, je vždy velice pozitivně vnímána a přijímána nejen vedením obce, ale i samotnými občany. To, že obec byla vybrána, vnímáme velice kladně a jsem již velice zvědavá, které dílo bude zkrášlovat naši obce,” doplnila starostka obce Bohuslava Čepová.

 

Na webových stránkách soutěže je možné najít i doporučené lokality ke zpracování z partnerských měst – Prahy, Brna, Ostravy a Liberce. Své přihlášky mohou zájemci  zasílat do 29. června.

 

První vítěz

Prvním vítězem soutěže se v roce 2008 stal Ing. arch. Martin Kropáč MSAAD, nyní uznávaný architekt působící v Praze, který vedl architektonický atelier na New York Institute of Technology. Martin Kropáč  má za sebou deset let studijních a pracovních zkušeností v zahraničí, mimo jiné v architektonických studiích Alberto Campo Baeza v Madridu a Steven Holl Architects v New Yorku. Potvrzuje, jak cennou zkušeností pro něj byla účast v této soutěži: „Bylo to pro mne první významné ocenění architektonické práce. Tehdy jsem odjížděl na začátek letního semestru na Columbia University v New Yorku, cenu za mne přebírali rodiče. Později, po dokončení studia a při hledání práce, pomohlo mít v portfoliu cenu z architektonické soutěže.

 Závazné požadavky pro zpracování soutěžního výstavního panelu


Formát B1 (šířka 707 mm, výška 1000 mm), CMYK

Soutěžící dodá soutěžní výstavní panel elektronicky v tiskové kvalitě ve formátu PDF (bitmapy použité v pdf max. 150 dpi) nebo TIFF (rozlišení 180-200 dpi, zapnout LZW kompresi). Vše bez přesahů, spadávek a jakýchkoli tiskových značek.

U Adobe produktů ideálně při ukládání použít přednastavení "Kvalitní tisk" (Press Quality).
Nikde nenechávat zaškrtnutou volbu "Zachovat možnost úprav v Illustratoru".

Obecně by finální soubory neměly mít více jak 200-300 MB (záleží na motivu) ideálně však do 100 MB.

POVINNÉ ZÁHLAVÍ

K přípravě soutěžního výstavního panelu použijte, prosím, připravené záhlaví. Záhlaví panelu nelze barevně upravovat. Do kolonky Autor uveďte přihlašovatele dle přihlášky, do kolonky Spoluautor uveďte případné další autory, kteří se společně podíleli na přihlášeném díle. Další spolupracovníky (nemající ale statut autorství) uveďte v případě zájmu v textové části práce. V případě, že se jedná o školní práci, v kolonce Firma | Fakulta, škola vyplňte jméno fakulty a školy, pokud se nejedná o školní práci, vyplňte pouze název firmy/ateliéru, je-li.

 

OBSAH PANELU

Název projektu, 2-3 věty (maximálně půl strany textu) charakterizující návrh řešení situace, dodání situace, půdorysů, řezů, pohledů, vizualizací v potřebném rozsahu dle vlastní úvahy. Soutěžící dodává pouze grafický podklad pro tisk panelu, výrobu panelu zajišťuje vyhlašovatel soutěže.

 

Veškerá technická dokumentace bude mít uvedena měřítka. Každý volí vlastní rozmístění textové a obrazové části včetně barvy pozadí.

 

Záhlaví panelu YAA 2018

Vzor panelu YAA 2018